01 - Side 3

Sist endra 5. jan. 2012 14:09 av Martin Toft
Sist endra 23. jan. 2012 14:04 av Martin Toft
Sist endra 19. jan. 2012 11:08 av hhruud@uio.no
Sist endra 18. jan. 2012 16:03 av hhruud@uio.no

PINRO-direktør Oleg Titov har liten tro på at utstyr og datasett noen gang blir utlevert fra russiske myndigheter, siden det nå har fått hemmeligstempelet.  

Sist endra 6. jan. 2012 15:35 av hhruud@uio.no

Universitetet i Bergen har levert ut en liste som inneholder alle uteksaminerte studenter ved Det juridiske fakultet siden 1980 til et rekrutteringsselskap. Foreløpig er over 4600 navn utlevert, men selskapet vil ha mange flere.

Sist endra 28. jan. 2013 14:49 av Helene Lindqvist

– Doktorstudentane er gullet vårt og uhyre viktige både for Universitetet i Oslo og for samfunnet. Difor vil me gjerne vita korleis dei har det i studiet og kva som kan gjerast betre. Det seier Berit Hyllseth som er prosjektleiar for ei spørjeundersøking mellom ph.d.-kandidatane på UiO.

Sist endra 13. jan. 2012 13:41 av Martin Toft

Universitetet i Oslo vil ikke gi fra seg informasjon om 55.000 uteksaminerte studenter. – Argumentene holder nok ikke, men det er flott at de prøver seg, sier jusprofessor Jan Fridthjof Bernt.

Sist endra 25. jan. 2012 10:17 av Grethe Tidemann

– Aserbajdsjan er ikke modent for demokratiet. Nettopp derfor er det viktig at studentene får lære om demokratiet på Senter for skandinaviske regionstudier, hevder parlamentsmedlem og rektor ved University of Languages i Baku, Samad I. Seyidov.

Sist endra 31. jan. 2012 12:12 av Martin Toft

Styringa av dei store administrative datasystema til UiO skal bli enklare og lettare å forstå. Prosjektet internt handlingsrom har starta førebuinga av dette arbeidet etter at Universitetsstyret gav endeleg klarsignal før helga.

Sist endra 9. jan. 2012 09:40 av Grethe Tidemann

– Vi kan glede UiO-ansatte med papiravis fra og med 19. januar, sier redaktør i Uniforum, Martin Toft.

Sist endra 17. jan. 2012 10:09 av Martin Toft

Rektorene ved landets største universiteter gjør felles front i klasselistesaken. Ingen vil levere ut lister over studenter før Kunnskapsdepartementet har gjort det helt klart hvordan de skal forholde seg.

Sist endra 27. jan. 2012 16:15 av Martin Toft

No heiter ikkje førstelinjetenesta til USIT Houston lenger. No heiter det senter for brukarstøtte. I går opna dei nyoppussa lokale i Kristen Nygaards hus i Gaustadbekkdalen.

Sist endra 27. jan. 2012 15:01 av Martin Toft
Sist endra 27. jan. 2012 14:59 av Martin Toft
Sist endra 31. jan. 2012 12:33 av Grethe Tidemann

– Vi driver et UD-finansiert bistandsprosjekt i et land hvor Norge har sterke økonomiske interesser. Dette, i tillegg til Aserbajdsjans spesielle politiske situasjon, tilsier at tett oppfølging fra Den norske ambassaden fortsatt burde være naturlig, hevder førsteamanuensis Vibeke Roggen.

Sist endra 16. jan. 2012 17:23 av Martin Toft
Sist endra 5. jan. 2012 14:31 av Martin Toft

Opposisjonspartia på Stortinget vil gi meir pengar til dei nye universiteta i Stavanger, Agder og Bodø. – Det skal vera ei drahjelp for å få dei til å auka den vitskaplege publiseringa, seier stortingsrepresentant Svein Harberg frå Høgre. 

Sist endra 20. jan. 2012 16:52 av Martin Toft

Stortingsrepresentant Henning Warloe (H) mener utenriksministeren må engasjere seg for at russiske myndigheter skal utlevere forskningsmaterialet de har beslaglagt. Forblir saken uløst frykter han det kan true nordområdesamarbeidet, skriver På Høyden.  

Sist endra 17. jan. 2012 17:43 av hhruud@uio.no

– En av utfordringene i utdanningssektoren er muligheten for et sterkere nordisk samarbeid, sa utenriksminister Jonas Gahr Støre under Kunnskapsdepartementets årlige kontaktkonferanse for universiteter og høgskoler i Oslo i dag.