Tviler på utlevering

PINRO-direktør Oleg Titov har liten tro på at utstyr og datasett noen gang blir utlevert fra russiske myndigheter, siden det nå har fått hemmeligstempelet.  

Forskningsfartøyet som ble brukt under toktet i 2008, F/F "Professor Boyko", er eid av Havforskningsinstituttet i Murmansk (PINRO). PINRO sørget også for at avtalene med russiske myndigheter var i orden før toktet. Likevel valgte russiske myndigheter å inndra utstyr og data etter at observasjonsriggene var hentet inn. (Foto: E. Sentyabov, PINRO)

Forskningsdirektør Oleg Titov ved Havforskningsinstituttet i Murmansk (PINRO) bekrefter at utstyr og datasett befinner seg i en safe hos dem.

– Vi kan ikke forstå at vi har havnet i denne situasjonen og at forholdene har utviklet seg slik de har gjort. Eksperimentet er en nøyaktig repetisjon av et eksperiment som ble gjort på samme sted av Havforskningsinstituttet i Bergen på begynnelsen av 90-tallet. Da var alt ok, sier Titov til På Høyden.

Han har ingen store forhåpninger om at verken utstyr eller data noen gang vil bli utlevert.

– Det er ingen fremgang i denne saken nå. En russisk spesialkommisjon har undersøkt utstyret og avgjort at vi ikke kan bruke verken dataene eller utstyret til vitenskapelige formål, fordi det nå er lagt restriksjoner på dette under russisk lovgivning, sier Titov.  

Han understreker at PINRO ikke har vært involvert i undersøkelsene, men at de er forpliktet til å følge myndighetenes instrukser.


Fastlåst situasjon

PINRO skal på forhånd ha hatt alle tillatelser fra russiske myndigheter til å gjennomføre toktet. Om bord var også en offiser fra den russiske nordflåten som skulle kontrollere at toktet ble gjennomført som avtalt.

Avtalen innebar at utstyr og data skulle fraktes i land i Kirkenes sammen med de norske forskerne etter toktet. Men underveis bestemte offiseren at alt skulle undersøkes i Murmansk.

– Jeg forstår at dataene er av stor vitenskapelig interesse. Men russiske myndigheter har sine egne interesser i området og undersøkelsene ble gjort i Russisk farvann, ikke internasjonalt. Undersøkelser i dette området må gjøres under Russisk lovgivning, og når russiske myndigheter treffer en avgjørelse om at det ikke er mulig å publisere dataene, så blir det sånn, sier Titov.

Han er usikker på hvorvidt det vitenskapelige måleutstyret vil bli frigitt, siden dette er HIs eiendom. Utstyret har en verdi på omkring én million kroner.

– Vi kan ikke påvirke prosessen slik den står nå. Vi kan ikke bruke dataene, vi kan ikke levere ut utstyret, vi kan dessverre ikke gjøre noen ting, sier Titov.


UD involvert

Havforskningsinstituttet (HI) har involvert Utenriksdepartementet (UD) og Fiskeri- og kystdepartementet (FKD) i et forsøk på å løse saken.

– Vi har rett og slett ikke klart å få tak i utstyr og data på en åpen måte, som forskningssamarbeidet med Russland tilsier at vi skal gjøre, siden russiske militære myndigheter har grepet inn. Selv om vår samarbeidsinstitusjon i Russland hadde tillatelse til å gjennomføre forsøkene, er det noen i ettertid som har grepet inn, sier Ole Arve Misund, forskningsdirektør ved HI.

Instituttet bruker årlig over 100 millioner kroner på forskningsprogram i samarbeid med russiske havforskere. Samarbeidet går ut på overvåking av havmiljøet og de store fiskebestandene, og felles rådgiving om opprettholdelse av bærekraftige fiskebestander overfor de respektive landenes myndigheter.

– Vi har stort sett godt samarbeid med Russland, men akkurat i denne saken har det blitt forkjært. Hele saken er underlig og beklagelig, sier Misund.

UD hadde i går ikke anledning til å kommentere saken.

Emneord: Russland Av Guri Gunnes Oppegård i På Høyden
Publisert 18. jan. 2012 15:51 - Sist endret 18. jan. 2012 16:03
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere