- Et grått budsjett

50 nye stipendiat- og postdoktorstillinger er regjeringens satsing på UiO i budsjettet for 2009 som ble lagt fram i dag. 4 milliarder er foreslått bevilget til UiO for neste år. Det tilsvarer samme nivå som før hvileskjæret i 2007. - Et grått budsjett, kommenterer rektor Geir Ellingsrud til Uniforum fra en sydende Vandrehall på Stortinget i formiddag. Mens leder for Studentparlamentet, Heine Skipenes er godt fornøyd med lovnaden om 1000 nye studentboliger.

SKUFFET OG GLADE: Rektor Geir Ellingsrud og leder for Studentparlamentet, Heine Skipenes er skuffet over bevilgningen til UiO, men glade for satsingen på studentboliger.
Foto: Martin Toft

Tekst: Bitte Vatvedt og Martin Toft

De 4 milliardene til UiO fordeler seg slik; basisbevilgningen er på 2 milliarder, rammen til utdanning er 830 millioner, mens forskningsdelen er på vel 1 milliard kroner. Basisbevilgningen til UiO øker med 80 millioner fra 2008. Men den beregnede pris- og lønnskompensasjonen er på nesten 87 millioner. Dermed innebærer det en nedgang i basisbevilgningen til UiO. Med bare 4,1 % økning til utdanning, betyr også det en liten reell nedgang. Forskningsandelen øker imidlertid med 10 %.

- Dette er et svært grått budsjett for Universitetet i Oslo, konstaterer rektor Geir Ellingsrud, etter at han har fått halvannen time på seg til å studere de viktigste tallene i regjeringas forslag til statsbudsjett for 2009.

- Hovedbudskapet er at vi er tilbake til nivået fra budsjettåret 2006, før regjeringa gjorde hvileskjæret, sier Ellingsrud til Uniforum.

Få lyspunkter

- Vi har aldri fått kompensasjon for lønns- og prisstigning, og de gangene vi har fått en økning i bevilgningene, har denne regjeringa alltid øremerket dem. Det går hele tiden utover andre deler av universitetet, slår han fast. Men noen få positive punkter finner han.

- Det er bra at regjeringen bevilger 50 nye stipendiat- og postdoktorstillinger til UiO og 200 på landsbasis. Dessuten er det fint at regjeringa øremerker forskningssatsing på ny og alternativ energi. Og det er positivt at Forskningsfondet får seks milliarder i ekstra kapital. Den positive virkningen av det, vil vi likevel først merke i 2010, sier han.

Han synes heller ikke 80 millioner kroner til vitenskapelig utstyr er noen stor satsing. - Det er heller ikke satt av en eneste ekstra krone til undervisning. Men det er fint at regjeringen vil bevilge penger til 1000 nye studentboliger. Det er likevel langt fra det krafttaket som ble varslet i Soria Moria-erklæringen, mener han.

- Vil det gå utover driften til UiO?

- Det blir nok fortsatt smalhans framover ja, slår han fast.

Glad for flere studentboliger

Leder for Studentparlamentet, Heine Skipenes, er også skuffet over den manglende satsingen på undervisning.

- Jeg er likevel glad for at regjeringa nå lover å sette i gang bygging av 1000 nye studentboliger. Det vil i alle fall bety flere hundre studentboliger i Oslo. Nå håper jeg at Oslo kommune kan stille tomter til disposisjon, slik at vi får realisert drømmen om å gjøre tomten til Sogn videregående skole om til en tomt hvor Studentsamskipnaden i Oslo blant annet kan bygge nye studentboliger. Det hadde vært fantastisk, synes han.

Samtidig ser han ikke lyst på størrelsen på basisbevilgningen til Universitetet i Oslo.

- Det vil si at UiO må redusere utgiftene sine. Og det vil gå utover undervisningen og ikke forskningen. Undervisningsbudsjettet er det mulig å spare inn på med et par måneders varsel, mens det vil ta mange år å spare inn på forskningsbudsjettet, sier Skipenes til Uniforum.

6,7 mill. til museene

Det foreslås 6,7 millioner kroner i engangsbevilgning til museene til bevaring og sikring av samlingene. De regionale komiteene for medisinsk- og helsefaglig forskningsetikk får en økning på 4,9 mill. kroner, og sommerskolen får en økning på 1,1 millioner kroner.

Norsk Ordbok får 14,2 millioner kroner fra Kulturdepartementet. Det er i samsvar med opptrappingsplanen for å få praktverket ferdig i 2014. - Vi er godt fornøyd. Da holder vi prosjektet på skinner, sier Åse Wetås, som er prosjektleder for 28 redaktører i Oslo og 4 i Trondheim.

Tidligere løfter om å rehabilitere universitetsbygningene i Karl Johans gate er videreført. Det gjelder også sluttføringen av nybygg til Institutt for informatikk.

Planen om å oppføre et nytt veksthus og opplevelsessenter på Naturhistorisk museum på Tøyen er omtalt i statsbudsjettet, men det er ikke øremerket penger for å sette i gang med prosjektet som har ventet i årtier.

Emneord: Økonomi
Publisert 7. okt. 2008 12:47 - Sist endret 10. des. 2008 14:55
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere