Både ris og ros til Tora Aasland

Regjeringen får kritikk for manglende satsing på rekruttering, men behersket skryt for satsingen på studentboliger i Kunnskapsdepartementets forslag til statsbudsjett for 2009. Det viser en rask oversikt over kommentarene fra parti og organisasjoner. - Vi ser tegn til en god profil, sier Jarle Aarbakke, som leder Universitets- og høgskolerådet.

SKUFFELSEN: - Den store skuffelsen i budsjettet er satsingen på stipendiatstillinger og forståelsen av kostnader knyttet til rekruttering, mener UHR-leder Jarle Aarbakke.
Foto: Martin Toft

- Den rødgrønne regjeringen mangler kraft og langsiktighet i satsingen på å bygge et kunnskapssamfunn for framtida, sier Venstres forsknings- og utdanningspolitiske talsmann Odd Einar Dørum i en kommentar til statsbudsjettet som ble lagt frem i dag.

- Det er positivt at regjeringen innser at de må begynne å bygge studentboliger, men den varslede veksten i bevilgninger til universitets- og høyskolesektoren uteblir. Regjeringen gjør ikke annet enn å rette opp sitt eget famøse hvileskjær, og det er det minste man kan forvente, fremhever Dørum.

Venstre ønsker større langsiktighet i forskningssatsingen. Det innebærer blant annet at Forskningsfondet må økes med mer enn 6 mrd. kr. slik som Regjeringen foreslår. Dørum varsler at Venstre vil foreslå dette i budsjettbehandlingen.

Tegn til god profil

Universitets- og høgskolerådet (UHR) ser noen positive trekk, men er ikke fornøyd med regjeringens budsjettforslag.

- Vi ser tegn til en god profil og en riktig retning i budsjettet når det gjelder midler til vitenskapelig utstyr, klimaforskning, museene, styrking av forskningsfondet, studieplasser og styrking av lærerutdanning, for å møte velferdsstatens behov og grunnlaget for verdiskaping i Norge sier leder av UHR, Jarle Aarbakke i ei pressemelding.

- Det er også positivt at det nå er gitt oppstartsbevilgninger til flere bygg og fortsatt finansiering av allerede tidligere lovnader blant annet til Universitetet i Bergen, Høgskolen i Bergen, Høgskolen i Oslo, Universitetet i Oslo og Universitetet for miljø- og biovitenskap/Norges veterinærhøgskole. Ikke minst er satsingen på bygging av 1000 nye studentboliger gledelig, mener Aarbakke.

- Den store skuffelsen i budsjettet er satsingen på stipendiatstillinger og forståelsen av kostnader knyttet til rekruttering og oppbygging av framtidig forskerkompetanse, legger han til.

Svikter forskerrekrutteringen

Forskerforbundet, Norsk Studentunion og Studentenes Landsforbund uttaler i en felles pressemelding at regjeringen har lagt frem et forskningsbudsjett som inneholder mange positive elementer, men som svikter når det gjelder forskerrekruttering.

Regjeringens satsing på forskningsrekruttering er begrenset til 200 nye rekrutteringsstillinger, og stillingene er ikke tilstrekkelig fullfinansiert ifølge Universitets- og høgskolerådets beregninger. Dette mener de vil svekke basisfinansieringen til universitetene og høgskolene.

- Vi som representerer dagens og fremtidens forskere hadde håpet at Regjeringen droppet rekrutteringsmeldingen fordi de skulle satse offensivt på rekrutteringstiltak i statsbudsjettet. Men vi kan ikke lese dette statsbudsjettet som en satsing på forskningsrekruttering, sier leder i Forskerforbundet, Bjarne Hodne og studentlederne Ingvild Reymert i Norsk Studentunion og Øistein Ø. Svelle i Studentenes Landsforbund.

I tillegg viser de til at regjeringen forlater forskningsmålet, som så langt har vært at tre prosent av BNP skal gå til forskning i 2010, og den skylder på at EU-kommisjonen gjør det samme. I den varslede forskningsmeldingen vil Tora Aasland måtte legge frem et nytt forpliktende forskningsmål, som er like offensivt som dagens forskningsmål, krever de.

- Kravet fra forskerne og studentene er at Regjeringen i god tid før stortingsvalget legger frem en forpliktende opptrappingsplan for norsk forskning. I tillegg må Regjeringen formulere en rekrutteringspolitikk som gjør at lønns- og arbeidsvilkårene i akademia blir attraktive, og at statusen for høyere utdanning og forskning økes, sier Forskerforbundets leder og de to studentlederne.

Nødvendig satsing

Regjeringen kommer med en nødvendig satsing på laboratorier og utstyr i norsk forskning.

- Dette er ett av flere steg i riktig retning sier administrerende direktør i Forskningsrådet, Arvid Hallén.

- Selv om den totale veksten for forskning er svakere enn politikernes uttalte ambisjonsnivå skulle tilsi, er det positivt at veksten i budsjettet er sterkere enn i de to foregående årene, fortsetter han.

Hallén er fornøyd med at tre av de største satsingsområdene i forskningsdelen av budsjettforslaget stemmer med Forskningsrådets forslag: fornybar energi, vitenskapelig utstyr/infrastruktur og brukerstyrt forskning.

- Det er videre bra at det nå satses mer på forsking i nordområdene. Vi er også tilfreds med at regionale forskningsfond etableres slik vi har foreslått, sier Hallén i en kommentar til forslaget til statsbudsjett.

Emneord: Økonomi Av Martin Toft
Publisert 7. okt. 2008 17:03 - Sist endret 10. des. 2008 14:45
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere