Flere studenter fullfører mastergraden

Antall fullførte utdanninger i Norge øker, og det er hovedsakelig universitetene som står for denne økningen. Stadig flere studenter fullfører mastergradene sine, melder Statistisk sentralbyrå. Statistikken viser at Norge har hatt en markant økning i antall fullførte mastergrader, siden Kvalitetsreformen ble innført i 2003. Fra studieåret 2005/06 til studieåret 2006/07 var det en økning på hele 24 prosent.

FULLFØRER MASTERGRADEN: Flere studenter fullfører mastergraden etter innføringen av Kvalitetsreformen i 2003, melder Statitstisk sentralbyrå.
Foto: Ola Sæther

Som følge av reformen ble studietiden til mange seksårige hovedfagsutdanninger redusert med ett år, og utdanningene ble kalt "mastergrader".

Mens det fra midt på 1990-tallet og frem til 2003 var en utflating i antall fullførte grader på høyere nivå, har det vært en økning siden innføringen av Kvalitetsreformen.

Fra studieåret 2005/06 til studieåret 2006/07 var det en økning på hele 24 prosent. Dette utgjør den største økningen fra et år til et annet i hele tidsperioden 1990 til 2007. Over 2 000 flere studenter fullførte en utdanning på mer enn fire år i 2006/07.

Universitetene uteksaminerer flere

Totalt fikk landet tilført om lag 34 500 uteksaminerte kandidater på universitets- og høgskolenivå i løpet av studieåret 2006/07. Det ble fullført 1800 flere utdanninger enn i 2005/06, og det var universitetene som stod for økningen.

Det er hovedsakelig utdanninger på mer enn fire år som har økt, det vil stort sett si mastergrader. Av økningen på
1800 universitetsutdanninger er over 1400 mastergrader. Totalt ble det fullført 17 prosent flere utdanninger ved universitetene.

Nedgang ved høgskolene

Ved de statlige høgskolene ble det imidlertid registrert en liten nedgang med 78 færre uteksaminerte. Gruppen "andre høgskoler" hadde en økning på 4 prosent, som utgjør 162 flere fullførte utdanninger. Men sett under ett hadde alle høgskolene en liten nedgang på 38 fullførte utdanninger.
Flere kvinner fullførte

Om lag 21 500 kvinner og 13 000 menn fikk sine vitnemål i 2006/07. 70 prosent av kandidatene var under 30 år og 12 prosent var 40 år eller eldre. Kvinneandelen blir lavere desto høyere graden er, og blant doktorgradskandidatene var flertallet menn med 58 prosent. Kvinneandelen på fullførte utdanninger av inntil fire års varighet var på 65 prosent, mens andelen på de som fullførte utdanninger på mellom fire og seks år var 56 prosent.
Stor økning på økonomiske og administrative fag

Ser vi på utviklingen innenfor de forskjellige fagområdene de siste ti årene, økte antall fullførte mastergrader mest innenfor økonomiske og administrative fag. I 1996-97 ble det innenfor dette fagområdet fullført 200 utdanninger på mer enn fire år, mens det ti år senere ble fullført 1 200, melder Statisisk sentralbyrå.

Emneord: Studentforhold
Publisert 6. juni 2008 10:55 - Sist endret 10. des. 2008 15:00
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere