- Vi har rimelig bra kontroll med POLS

- Vi har jobbet knallhardt for å rette opp feilene i POLS og har langt bedre kontroll på lønnsområdet nå enn på samme tid i fjor. Vi vet nå hvor skoen trykker, sier Marianne Gjesvik Mancini, økonomidirektør på Universitetet i Oslo. Hun innrømmer at universitetet fortsatt ikke har nok folk med SAP-kompetanse.

POLS-ANSVARLIG: - Vi har gjort store framskritt på lønnsområdet. Vi har også rimelig bra kontroll med avstemmingen mellom lønn og regnskap, sier økonomidirektør Marianne Gjesvik Mancini.
Foto: Ola Sæther

- Problemene nå er særlig i forhold til offentlige rapporter og gode rapporter ute på enhetene, legger økonomidirektøren til.

Da revisjonsberetningen for Statsregnskapet 2006 (Dokument nr. 1) ble lagt fram i oktober i fjor, kom det fram at Riksrevisjonen hadde alvorlige merknader til UiOs regnskap, knyttet til det nye personal- og lønnssystemet (POLS). Universitetsstyret nedsatte umiddelbart et kontrollutvalg til å følge utviklingen særlig på lønnsområdet.

- Riksrevisjonen er positiv

- Dette har vært svært nyttig og er blitt godt mottatt av både Riksrevisjonen og Kunnskapsdepartementet.

- Vi er i tett dialog med Riksrevisjonen. Etter at de ga oss strykkarakter i oktober, har vi gjort store framskritt på lønnsområdet. Vi har også rimelig bra kontroll med avstemmingen mellom lønn og regnskap. Riksrevisjonen er positiv til de tiltakene vi har gjennomført, sier Mancini.

Mangler fortsatt SAP-kompetanse

- Vi har rekruttert nye folk med SAP-kompetanse, men mangler ennå folk. Det er jo et stramt arbeidsmarked for tiden, bemerker hun.

1. mars neste år avsluttes samarbeidet med Senter for statlig økonomistyring (SSØ). UiO blir da selv eneansvarlig for driftingen av POLS. SAP er et dataprogram for personal- og lønnssystem utviklet av det tyske selskapet SAP (Systems Applications and Products in Data Processing) og brukes i POLS.

- Ernst & Young har bistått UiO med å evaluere innføringen av POLS. Vi har så jobbet med å rette opp i henhold til de kommentarene revisjonsfirmaet har kommet med.

- Kiler litt i magen

- Det er jo alvorlig at vi har fått merknader tre ganger på ni år, sier hun og innrømmer at det kiler litt i magen med tanke på neste gang Dokument nr. 1 legges fram. Det er kommet noen signaler fra Riksrevisjonen alt, men mer enn det vil hun ikke røpe.

Departementet har på sin side engasjert Pricewaterhouse-Coopers til å følge opp UiOs arbeid med POLS. Revisjonsfirmaet vil snart legge fram sin rapport, som også skal omhandle virksomhetsstyringen på UiO.

Gjennomgår eksternt finansierte prosjekter

- Riksrevisjonen reviderer mer enn lønnsområdet. Vi begynte derfor i fjor også å gå gjennom vår eksternfinansierte virksomhet. Vi holder nå på med en total kartlegging av våre mer enn 2200 eksternt finansierte, aktive prosjekter. De fleste av disse har finansiering fra Forskningsrådet.

- Det har vist seg at mange av prosjektene ikke følger alle krav, som for eksempel at alle kontrakter må godkjennes og arkiveres. Det var på høy tid at vi tok denne gjennomgangen. Innkjøp er et annet område som vi vurderer som svært kritisk. Der er vi nå i gang med kartlegging av hvordan UiO håndterer krav til anskaffelser, forteller Mancini.

- Nødvendig å forhåndsdisponere

- Riksrevisor Jørgen Kosmo bemerket, da han la fram sin revisjonsberetning, at universitetene og høyskolene ikke greide å bruke opp 2,5 milliarder kroner i 2006, som ble overført til neste år. Samtidig klager sektoren over at den får for lite penger. Kommentar?

- Overføringer har vært et viktig fokus for UiO de siste årene, og vi har valgt å føre en offensiv strategi der vi forhåndsdisponerer midler til investeringer. I desember ga styret klarsignal til totalrenovering av PO-bygningen, og saken ligger nå inne til godkjenning i Finansdepartementet. Det er et stort prosjekt som vil gå over flere år, og det hadde ikke vært mulig å gjennomføre uten å forhåndsdisponere store beløp, svarer Mancini.

Uniforum erfarer at universitetsdirektøren nå har besluttet at det skal inngås avtale med IBM i tilknytning til drift og utvikling av POLS og SAP-plattformen.

Emneord: Økonomi, POLS Av Lars Hoff
Publisert 23. mai 2008 10:34 - Sist endret 10. des. 2008 16:11
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere