UiO i streikeberedskap

Dersom partene ikke kommer til enighet i meklingen innen kl. 24 torsdag 22. mai, blir det streik i offentlig sektor fra fredag 23. mai. Ved UiO er Vakt- og alarmsentralen blant enhetene som er blir tatt ut i streik om partene ikke blir enige.

RAMMER RULLESTOLBRUKERE: Dersom streikefaren ikke er over torsdag 22. mai kl. 13, vil alle heiser ved UiO bli tatt ut av drift, opplyser teknisk direktør Frode Meinich.
Foto: Martin Toft

Dersom det blir streik i offentlig sektor vil fagforeningene NTL, Parat og Forskerforbundet ved UiO ta ut til sammen ca 300 medlemmer i streik.

Enhetene som vil bli rammet ved en eventuell streik, er Naturhistorisk museum, Kulturhistorisk museum, Rettsmedisinsk institutt, Arkivet i Sentraladministrasjonen og Arkivet på HF, Forskningsadministrativ avdeling, Teknisk avdeling og USIT.

- I første omgang har vi lagt vekt på at vi i størst mulig grad skal skåne studentene, uttaler hovedtillitsvalgt i Parat-UiO, Ole Martin Nodenes.

I Teknisk avdeling er teknisk sjef, driftssjef og sikkerhetsrådgiver, samt de ansatte i Vakt- og alarmsentralen varslet om at de blir tatt ut i streik.

Teknisk direktør Frode Meinich opplyser at dette innebærer at Vaktsentralen ikke kan håndtere noen alarmer. Det inkluderer alle tekniske alarmer fra bygninger, installasjoner, kjøleanlegg og heiser.

- Vi søker om dispensasjon for personell ved Vakt- og alarmsentralen, men dette vil uansett ikke bli avklart før senere i uken. Vi må derfor planlegge ut fra at UiOs eget personell på Vaktsentralen vil være i streik fra fredag 23. mai, informerer Frode Meinich.

Heisene stenges

Dersom streikefaren ikke er over innen torsdag 22. mai kl. 13, vil alle heiser ved UiO bli tatt ut av drift fra dette tidspunktet. Frode Meinich oppfordrer enhetene til å legge forholdene til rette og finne løsninger for studenter og ansatte som sitter i rullestol eller som av andre årsaker ikke kan gå i trapper.

Blir streiken et faktum, må enheter som disponerer installasjoner og utstyr som normalt overvåkes av Vakt- og alarmsentralen, selv overta ansvaret for dette.

I vanlig arbeidstid kl. 07.00-15.00 på hverdager vil driftsområdene til Teknisk avdeling være bemannet som vanlig. Ved hendelser i arbeidstiden oppfordrer Frode Meinich UiOs ansatte til å ta direkte kontakt med det aktuelle driftsområdet og bruke varslingslister i den lokale beredskapsplanen.

Automatiske brannvarslingsanlegg vil ivareta normal sikkerhet i forhold til evakuering ved brann. I vanlig arbeidstid vil det også være en begrenset betjening ved Vaktsentralen, fordi sentralen i denne tiden er betjent av en vekter som ikke berøres av streiken. Det er imidlertid sterkt begrenset hva vekteren kan utføre av oppgaver.

Ved større hendelser utenom arbeidstid må den berørte selv ta direkte kontakt med de offentlige redningsetatene:


Brann 110
Politi 112
Ambulanse 113
Emneord: Arbeidsforhold Av Grethe Tidemann
Publisert 20. mai 2008 14:48 - Sist endret 10. des. 2008 16:02
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere