HF vil forbedre arbeidsmiljøet

En arbeidsmiljøundersøkelse viser at de fleste sider av arbeidsmiljøet ved Det humanistiske fakultet ved UiO er meget bra eller helt på linje med situasjonen i sammenlignbare norske organisasjoner. Samtidig har fakultetet klare utfordringer innen sosial samhandling. Det er første gang HF har gjennomført en omfattende arbeidsmiljøundersøkelse, går det fram av ei pressemelding fra HF.

GODT GRUNNLAG: - For første gang har vi dokumentasjon som gir oss et godt grunnlag for å arbeide videre med våre sterke og svake sider, ikke minst mobbetallene, sier fakultetsdirektør Anne Ma Eide.
Foto: Ståle Skogstad

De ansatte skårer høyt på positive utfordringer i jobben. Opplevelsen av medbestemmelse og egenkontroll er ifølge undersøkelsen sterk. Opplevelsen av arbeidsglede, rolleklarhet og utmattelse i arbeidet er på linje med andre norske virksomheter. Derimot viser undersøkelsen svakere resultater knyttet til samarbeid og sosial samhandling.

- For første gang har vi dokumentasjon som gir oss et godt grunnlag for å arbeide videre med våre sterke og svake sider, ikke minst mobbetallene, sier Anne Ma Eide, fakultetsdirektør og leder for prosjektet i ei pressemelding.

Undersøkelsen viser at arbeidsmiljøet i hovedsak er på linje med andre norske arbeidsplasser. Hovedfunnene er felles for hele fakultetet, med små nyanser mellom enhetene. 64 prosent av de ansatte svarte. Ledere oppgir å være mer fornøyd med karriereutvikling, arbeidsbelastning og positive utfordringer enn øvrige ansatte. Blant vitenskapelige ansatte finnes et sterkt savn av konsentrerte forsknings- og undervisningsperioder.

Ansatte i aldersgruppen 51-61 kommer under gjennomsnittet på spørsmål om støtte fra kolleger, mobbing, rollekonflikt og engasjement i organisasjonen. Professorer, som er overrepresentert i denne aldersgruppen, oppviser samtidig positive resultater innen temaene kontroll og positive utfordringer i arbeidet.

Tekniske og administrative ansatte skårer høyere enn vitenskapelige ansatte på de fleste temaene som er undersøkt. Ett unntak i dette mønsteret er at de oppgir lavere tilfredshet blant annet med karriereutvikling.

Undersøkelsen er gjennomført i samarbeid med Sensus AS, som har sammenlignet arbeidsmiljøet med 54 andre norske organisasjoner.

Emneord: HF: nytt institutt for språk, Fakultetene
Publisert 5. feb. 2008 09:56 - Sist endret 10. des. 2008 15:11
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere