Forskningsledere for fremtiden

Universitetet i Oslo har startet et utviklingsprogram for å styrke og motivere forskningsledere. - De er nøkkelpersoner i forhold til Universitetet i Oslos mål om å være et fremragende forskningsuniversitet, sier programansvarlig Olaug Kristine Bringager.

FORSKNINGSLEDELSE: Annika Melinder og Kristian E. Kristoffersen er glade for utviklingsprogrammet Olaug Kristine Bringager (bak) nå tilbyr forskningsledere ved Universitetet i Oslo.
Foto: Ola Sæther

- Forskere er ofte individualister og temmelig selvgående. Det er ikke alltid like lett å organisere dem i forskningsgrupper. Min oppgave som leder er å gi forskerne best mulige rammer for sin forskning, sier førsteamanuensis Annika Melinder, som leder et forskningsprogram om kognitiv utviklingspsykologi (EKUP) på Psykologisk institutt. Hun er en av 42 forskningsledere som deltok på kick off-seminaret 10. oktober, som var starten på programmet. Melinder synes seminaret var lærerikt.

- Et slikt kurs er helt nødvendig, for vi har store lederutfordringer på forskningssiden. Vi har en kultur på universitetet hvor lederskap ikke har stått i fokus. Man leder seg selv. Vår hovedoppgave er å gi inspirasjon til forskerne og få flere forskere til å samarbeide, sier professor Kristian E. Kristoffersen, som er forskningsleder på Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Nøkkelpersoner

- Vi har i denne omgang prioritert operative forskningsledere, forteller Olaug Kristine Bringager, seniorrådgiver ved Forskningsadministrativ avdeling og medansvarlig for programmet.

- Forskningslederne har en svært viktig funksjon i forhold til Universitetet i Oslos mål om å være et fremragende forskningsuniversitet. De er også nøkkelpersoner når det gjelder å bygge gode forskningsmiljøer og å utvikle fakultetenes satsingsområder, sier Bringager.

Forskningslederprogrammet 2007-08 avsluttes 23. mai 2008. Målet er at alle forskningsledere på Universitetet i Oslo i årene fremover skal få et tilsvarende tilbud.

Emneord: Forskning Av Lars Hoff
Publisert 29. okt. 2007 16:24 - Sist endret 10. des. 2008 15:03
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere