September - Side 2

Publisert 6. sep. 2006 11:19

Den nederlandske menneskerettighetsrådgiveren for FNs utviklingsprogram, Patrick van Weerelt, vil ha mer samkjøring av "utviklingsindustrien", slik at menneskerettighetene alltid får en sentral plass i u-hjelpsarbeidet.

Publisert 5. sep. 2006 14:11

Reprosentralen er blitt modernisert og har fått ein ny digital maskinpark til mellom sju og åtte millionar kroner. - No vil me gjerne yta service til heile UiO, og me vil difor gjerne bli forstyrra av tilsette som vil bruka oss, seier avdelingsleiar Thore Olsen.

Publisert 4. sep. 2006 16:44

Kunnskapsminister Øystein Djupedal (SV) lovpriste den finske skolemodellen da han redegjorde for Kunnskapsløftet på en stor konferanse på Blindern i forrige uke. Han fremhevet at norske elever trives på skolen, men at de lærer for lite, er dårlig motiverte og sliter med disiplinproblemer. I tillegg tilpasses ikke undervisningen den enkelte elev godt nok, slik at sosiale ulikheter forsterkes i løpet av skolegangen.

Publisert 1. sep. 2006 11:15

- Eg visste ikkje kor viktig det var å koma vekk frå dokument og kollegiale budsjettdiskusjonar før eg kom hit til Botanisk hage. Difor takkar eg for at eg blei spurt om å utføra eit så hyggeleg og ærefullt oppdrag som å opna den nye urtehagen, sa finansminister Kristin Halvorsen under opninga torsdag 31. august. Så klipte ho over blomstersnora framfor inngangen til Urtehagen med ei svær hagesaks.