Juni - Side 2

Publisert 14. juni 2005 14:06

- Vi vil heller forbedre enn reversere . Revers er rett og slett ikke vårt gir. Universitetet må gripe mulighetene og rette blikket framover - og ikke skue tilbake, proklamerer Stein A. Evensen og Trine Syvertsen , henholdsvis rektor- og prorektorkandidat.

Publisert 14. juni 2005 13:51

- Vi kan få et byråkratisk ledervelde ved UiO: De som sitter på toppen vil være folk med små doktorgrader og store lederkurs - og ikke omvendt. Det vil vi bekjempe, erklærer biologiprofessor og rektorkandidat Kristian Gundersen. Med seg i kampen har han professor i samfunnsmedisin, Johanne Sundby og professor i fagdidaktikk, Doris Jorde.

Publisert 14. juni 2005 13:46

Studenttallet er mangedoblet, jentene er på full fart inn, kurstilbudet er utvidet radikalt, og teamarbeid og praktiske øvelser har fått sentral plass. Ikke til å undres over at Mikroeletronikksystemer (MES-gruppen) ved Institutt for informatikk er tildelt Prisen for godt læringsmiljø 2005.

Publisert 12. juni 2005 15:10

Studentene ved Universitetet i Oslo får stipender finansiert blant annet fra investeringer i militærdiktaturet Burma. Stipendpengene forvaltes uten etiske retningslinjer. Nyhetstjenesten Norwatch, som er knyttet til Framtiden i våre hender, kjenner til at UiO-selskapet UNIFOR har investert stipendmidler i det franske oljeselskapet Total. Regimet i Burma tjener flere hundre millioner dollar årlig på Totals oljeutvinning. UNIFOR-direktør Tor Bredo Gotfredsen (bildet)utelukker ikke at stiftelsen kan ha investert i selskapet.

Publisert 3. juni 2005 14:44

Agder lagmannsrett har gitt Universitetet i Oslo medhold i at seks hytter på Mølen skal rives. - Dette er en gledens dag, uttaler Perry Rolfsen i Fornminneseksjonen ved Kulturhistorisk museum.

Publisert 3. juni 2005 10:27

Fysikkstudentane Morgan Kjølerbakken , Ines Hafizovic og Vibeke Jahr frå Universitetet i Oslo vann førstepremien på 100 000 kroner i idékonkurransen Verdiskapar 2005. Dei fekk prisen for utviklinga av eit retningsstyrt system for lydopptak. Dei står alle bak det nyetablerte selskapet SquareHead Systems AS som er i gang med å patentera og vidareutvikla ideen. Førstepremievinnarane vil også få gratis kontorplass i Forskingsparken i eit halvt år.

Publisert 2. juni 2005 09:29

Universitets- og høgskolerådet(UHR) er svært fornøyd med at flertallet i Stortingets familie-, kultur og administrasjonskomité har imøtegått Regjeringen på viktige punkter i forslaget til endringer i åndsverkloven, slik at universitetene og høgskolene kan gjennomføre det samfunnsoppdrag som de er pålagt gjennom Universitets- og høgskoleloven. UHR mener at Stortinget dermed forsvarer den ikke-kommersielle virksomheten ved universitetene og høyskolene, skriver UHR i en pressemelding.

Publisert 1. juni 2005 15:21

En ny stasjon på Svalbard for nordlysobservasjoner skal være klar neste høst. Observoriet vil koste 22 millioner kroner. - Den nye stasjonen er en del av regjeringens politikk om å videreutvikle Svalbard som internasjonal forskningsplattform, sa statssekretær Bjørn Haugstad i Utdannings- og forskningsdepartementet under et besøk i Longyearbyen tirsdag 31. mai. Det går fram av en pressemelding fra UFD.