Hyttene på Mølen må rives.

Agder lagmannsrett har gitt Universitetet i Oslo medhold i at seks hytter på Mølen skal rives. - Dette er en gledens dag, uttaler Perry Rolfsen i Fornminneseksjonen ved Kulturhistorisk museum.

FORNMINNER: Rullesteinsstranda Mølen er spesielt kjent for sine 230 gravrøyser. Det fredede området hvor seks hytter er oppført ulovlig, har også unike naturressurser.
Foto: Ola Sæther

Tidlig på 60-tallet ble seks hytter oppført ulovlig på fornminnefeltet Mølen i Vestfold, et område som tilhører Universitetet i Oslo. Den gang ble konflikten mellom hytteeierne og universitetet løst ved en avtale om at hyttene skulle få bli stående til 31.12.2000.

Da fristen gikk ut, nektet hytteeierne å rive og stevnet i stedet universitetet med krav om å få beholde hyttene. Hytteeierne tapte saken i Larvik tingrett i februar 2004, men anket saken videre til Lagmannsretten.

Første juni ble dom avsagt i Agder lagmannsrett, og Universitetet i Oslo vant på alle punkter. Tredje juni ble dommen gjort kjent.
- Dette er en gledens dag. Mølen er et område som i tillegg til fornminnene har en unik geologi og enestående naturverdier. Vi ser på hyttene som fremmedelementer i dette verneverdige landskapet, uttaler Perry Rolfsen ved Kulturhistorisk museum.

Hytteeierne har nå én måned på seg til å anke dommen til Høyesterett.

Av Grethe Tidemann
Publisert 3. juni 2005 14:44 - Sist endret 10. des. 2008 15:13
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere