- Revers er ikke vårt gir

- Vi vil heller forbedre enn reversere . Revers er rett og slett ikke vårt gir. Universitetet må gripe mulighetene og rette blikket framover - og ikke skue tilbake, proklamerer Stein A. Evensen og Trine Syvertsen , henholdsvis rektor- og prorektorkandidat.

LEDELSE: - For oss er ledelse og styringsstruktur viktig fordi dette bidrar til et godt universitet, sier rektorkandidat Stein Evensen og hans prorektorkandidat Trine Syvertsen.
Foto: Ståle Skogstad

Det er et svært opplagt og gemyttlig tospann Uniforum møter over en kaffekopp i Georg Sverdrups hus: Medisinprofessor og dekan ved Det medisinske fakultet, Stein A. Evensen og medieprofessor og forskningsdekan ved Det humanistiske fakultet, Trine Syvertsen. Den omfattende ledererfaringen de til sammen representerer, mener de selv kan komme UiO til gode om de får flertallet av stemmene ved høstens rektorvalg.

- Vi har i flere år og i mange sammenhenger representert to ulike fakulteter. Vår oppfatning er at ledelse handler om å balansere gode formål, framfor å skille det gode fra det dårlige. Å sitte i ledende organer, gjør at man ser at også andre arbeider for å finne gode løsninger, sier Syvertsen.

- Som dekaner setter vi oss ukentlig rundt et bord sammen med rektor og universitetets øvrige dekaner og diskuterer langsiktige spørsmål. Man skal være temmelig avstumpet for ikke å bli interessert i alle deler av universitetets liv når man har en slik rolle, mener Evensen.

Han peker på at det nok er dem som antar at med ham og Syvertsen i rektorstolen, så vil medisin og humaniora bli prioritert på bekostning av andre fagmiljøer.
- Men slik blir det ikke. I det øyeblikket vi trer inn i valgkampen, arbeider vi for hele universitetet. Ja, vi er grunnleggende opptatt av helheten, understreker rektorkandidaten.

- Universitetet må være utadvendt

Evensen og Syvertsen har utarbeidet en valgplattform de ikke legger skjul på at de er svært fornøyd med.
- Forutsetningen for å stille til valg, var at plattformen skulle bli god. Det er den blitt. Dessuten ønsket vi å sikre oss støtte fra sentrale personer ved andre fakulteter. Det har vi fått. Mange synes åpenbart at vi står for et tydelig og godt alternativ, der fornyelse av universitetet står sentralt, framholder de to kandidatene.

I plattformens første punkt heter det at UiO skal markere seg bedre som samfunnsinstitusjon.
- Vi vil gjøre det tydelig at Universitetet i Oslo er en viktig aktør i samfunnet. Universitetet skal være åpent, internasjonalt orientert og vendt mot den byen det er en del av. Universitetet må for all del ikke kapsle seg inn i seg selv og være tilbakeskuende. Jeg mener at en del av de diskusjonene og debattene som foregår ved institusjonen nå, er for innadvendte, sier Syvertsen, og får støtte av Evensen:

- Det er uheldig å være seg selv nok. Samfunnet er i sin fulle rett til å stille krav til oss og å etterspørre hva vi kan levere. Vi trenger dialogen med verden omkring oss. Rektor bør i kommende periode bruke en stor del av sin tid på å jobbe aktivt mot politikere og media. Rektor må markere forskningens uavhengighet mot kortsiktig nyttetenkning og kommersielt press og arbeide for større forståelse for at universitetet trenger gode økonomiske rammebetingelser, poengterer han.

Studentenes krav

Rektorkandidatene er opptatt av studentenes krav til kvalitet i undervisningen, til fagkunnskap og pedagogiske ferdigheter hos lærerne. De forsvarer gratisprinsippet.
- Utdanningene ved UiO skal preges av intellektuell nærkontakt mellom studenter og forskere, sier Syvertsen.

Kandidatene støtter grunntanken bak Kvalitetsreformen, som de mener representerer et klart framskritt i forhold til den måten utdanningene tidligere var organisert på.
- Reformen må imidlertid justeres kontinuerlig. Og vi vil på ingen måte ha skole. Vi vil forsvare forskningsbasert undervisning, og vi vil motvirke at resultatbasert finansiering fører til lavere kvalitetskrav.

Evensen og Syvertsen presiserer at målene UiO setter seg, ikke kan nås uten god og tydelig ledelse på alle nivåer.
- For oss er ledelse og styringsstruktur viktig fordi dette bidrar til et godt universitet. Vi trenger gode ledere, og vi ønsker oss spesielt flere kvinnelige ledere og professorer.

- Problematisk med viserektorer

Rektorkandidatene mener at rektors ledergruppe bør omfatte dekanene og gis et eget mandat. De stiller seg undrende til at en del av rektorkandidatene utvider ledergruppen med opptil flere viserektorer.

- Vi synes det er problematisk og undrer oss over med hvilket mandat rektorkandidatene gjør dette. Det er jo kun to personer som velges på demokratisk vis, nemlig rektor og prorektor. Dette er også et økonomisk spørsmål: hvor mye penger skal vi bruke på rektors ledergruppe? spør Evensen og Syvertsen.

Emneord: Universitetspolitikk, Rektorvalet 2005 Av Trine Nickelsen
Publisert 14. juni 2005 14:06 - Sist endret 10. des. 2008 15:45
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere