UiO-selskap investerer i svartelistet firma

Studentene ved Universitetet i Oslo får stipender finansiert blant annet fra investeringer i militærdiktaturet Burma. Stipendpengene forvaltes uten etiske retningslinjer. Nyhetstjenesten Norwatch, som er knyttet til Framtiden i våre hender, kjenner til at UiO-selskapet UNIFOR har investert stipendmidler i det franske oljeselskapet Total. Regimet i Burma tjener flere hundre millioner dollar årlig på Totals oljeutvinning. UNIFOR-direktør Tor Bredo Gotfredsen (bildet)utelukker ikke at stiftelsen kan ha investert i selskapet.

SKIKKELIGE: - Vi prøver å velge forvaltere som vi føler er solide og skikkelige mennesker, sier direktør i UNIFOR, Tor Bredo Gotfredsen, til Norwatch.
Foto: Grethe Tidemann

UNIFOR - Forvaltningsstiftelsen for fond og legater ved Universitetet i Oslo - håndterer stipendmidler for over 900 millioner kroner. Fjorårets avkastning var på imponerende 13 prosent, rundt 80 millioner kroner. Midlene er plassert i flere hundre forskjellige selskaper - både norske og utenlandske.

I morgen legges UNIFORs regnskap fram for Universitetsstyret i Oslo. Men heller ikke nå skal etiske retningslinjer tas opp til vurdering.

Norwatch kjenner til at Oslo-studentenes stipendmidler blant annet er investert i det franske oljeselskapet Total.

Det brutale militærregimet i Burma tjener flere hundre millioner dollar årlig på Totals oljeutvinning. En internasjonal kampanje for å få Total ut av landet har dokumentert at det illegitime regimets våpeninnkjøp er gjort med den samme kapitalen som Total har sprøytet inn i Burma. Totals rolle i landet er gjenstand for stor kritikk fra Burmas folkevalgte leder, Aung San Suu Kyi. Hun har omtalt Total som "den største støttespilleren for militærregimet", og oppfordrer til full boikott av det sør-asiatiske landet. Mens Suu Kyi snart har sittet i husarrest i et tiår, fortsetter Total sine aktiviteter uforstyrret.

Manglende retningslinjer

Det finnes i dag ingen etiske retningslinjer i forvaltningen av UNIFORs portefølje. På flere nivåer er det et fravær av debatt om etisk forvaltning av midlene.

* UNIFOR skal aldri ha vært i dialog med noen av selskapene de har investert i.
* UNIFOR skal aldri ha solgt seg ut av en aksje på grunn av etiske forhold.
* UNIFOR skal aldri ha etterspurt etiske retningslinjer hos sine fondsforvaltere.
* Universitetsstyret skal aldri ha engasjert seg for å sikre at fondet administreres etter etiske retningslinjer.
* Ingen av de ulike legatstyrene skal ha fulgt opp temaet overfor UNIFOR.
* UNIFOR-direktøren kan aldri erindre å ha fått spørsmål fra studenter om hvor pengene er plassert.

Ifølge reglementet for porteføljeforvaltning av stiftelsesmidler ved Universitetet i Oslo, er det meningen at forvaltningen "skal ha høy etisk standard".

- Vi prøver å velge forvaltere som vi føler er solide og skikkelige mennesker, sier direktør i UNIFOR, Tor Bredo Gotfredsen, til Norwatch.

Følger kanskje Petroleumsfondet

- Vi vil nå følge med og se hva Petroleumsfondet gjør, og se om vi skal gjøre det samme. Vi har ikke tatt noen beslutning på at vi skal følge det samme, men vi vil iallfall se hva de gjør, og sannsynligvis vil vi nok gjøre det samme.

UNIFOR-direktøren forteller at stiftelsen ikke har mulighet til å ytterligere gjennomgå investeringene for å avdekke eventuelt uetiske plasseringer.

- Når vi får offentliggjøringene fra Petroleumsfondet går vi igjennom porteføljen vår, og så tar vi en diskusjon med forvalteren som eventuelt har aksjen, og så ber vi forvalteren om eventuelt å gå ut. Om vi klarer å påvirke et fond til å gå ut, det er jo ikke sikkert. Hvis ikke får vi ta stilling til om vi skal ut av det fondet.

- Denne uken offentliggjorde Petroleumsfondet at de har solgt seg ut av Kerr-McGee, på grunn av "særlig grovt brudd på grunnleggende etiske normer". Har UNIFOR aksjer i dette selskapet?

- Jeg har sett igjennom enkelte av fondene, men jeg har ikke sett at vi har det hittil, nei.

- Hva med oljeselskapet Total?

- Jeg kan ikke svare deg på stående fot. Det er jo et stort selskap, så jeg kan ikke utelukke det.

Ifølge de opplysninger Norwatch sitter med, har UNIFOR gjennom en av sine fondsforvaltere investert penger i det franske oljeselskapet.

Petroleumsfondet, som tråkker opp UNIFORs etiske løype, inneholder bare utenlandske selskaper. Det betyr at ingen av UNIFORs norske investeringsobjekter vil bli underlagt etiske retningslinjer.

Holocaustsenteret ønsker åpenhet

- Vi oppfatter UNIFOR som veldig seriøse og som en naturlig samarbeidspartner, særlig ettersom vi jo er tilknyttet universitetet og forskningsmiljøer, sier Knut Aukrust, styreleder i Holocaustsenteret. Senteret, som er tilknyttet Universitetet i Oslo, har plassert 40 millioner av sine midler til forvaltning hos UNIFOR.

- Vi har vært oppmerksom på dilemmaet med hvor plasseringene skulle gjøres. At forvaltningen skulle være etisk lå som en forutsetning da vi gikk inn, men vi har ikke undersøkt videre hvorvidt dette har blitt ivaretatt i etterkant, sier Aukrust til Norwatch.

Kritisk

Studentrepresentant i Universitetsstyret, Kim Rand-Henriksen, er kritisk til dagens ordning.

- Universitetssamfunnet bør jo være et eksempel til etterfølgelse. Man bør kunne stille høyere krav til UNIFOR enn til andre fond, mener Rand-Henriksen.

Studentrepresentanten mener man må være villig til å ta den etiske debatten som følger av en offentliggjøring av porteføljen.

- Det virker veldig underlig om universitetene skal tjene penger på etisk forkastelige måter, sier Rand-Henriksen til Norwatch.

Det franske selskapet som Oslo-studentene har investert sine stipendpenger i er direkte ansvarlige for at det burmesiske militæret har kunnet doble sine styrker. Militæret har begått alvorlige overgrep mot befolkningen i de områdene i Sør-Burma hvor Total opererer. Rettsprosesser er påbegynt flere steder i verden for å stille Total ansvarlige for overgrepene.

Emneord: Menneskerettar
Publisert 12. juni 2005 15:10 - Sist endret 10. des. 2008 16:04
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere