UHR støtter ny åndsverklov

Universitets- og høgskolerådet(UHR) er svært fornøyd med at flertallet i Stortingets familie-, kultur og administrasjonskomité har imøtegått Regjeringen på viktige punkter i forslaget til endringer i åndsverkloven, slik at universitetene og høgskolene kan gjennomføre det samfunnsoppdrag som de er pålagt gjennom Universitets- og høgskoleloven. UHR mener at Stortinget dermed forsvarer den ikke-kommersielle virksomheten ved universitetene og høyskolene, skriver UHR i en pressemelding.

INGEN STØTTE: Kulturminister Valgerd Svarstad Haugland får ingen støtte fra UHR til regjeringens forslag til ny åndsverklov
Foto: Martin Toft

I en uttalelse mener UHR at dette er en utvikling som både er ønskelig og nødvendig for samfunnet.

Universitets- og høgskolerådet har registrert at flere rettighetshaverorganisasjoner og andre har brukt sterke ord om flertallets syn. Det viser blant annet til uttalelser fra stortingsrepresentanter fra regjeringspartiene som mener dette er å gjøre Norge til en fristat for tyveri av åndsverk. Kulturminister Valgerd Svarstad Haugland har uttalt at dette setter hele kultursektoren mange år tilbake.

- Villedende

- Slike uttalelser er uten forankring i komitéflertallelts premisser, de gir et galt og villedende inntrykk av det flertallet i komiteen faktisk mener, og er egnet til å fjerne offentlighetens lys fra det saken virkelig gjelder.
Det komiteflertallet i virkeligheten uttaler er at dagens praksis med nedlasting, utskrifter av verk som
opphavsmannen eller rettighetshaveren selv har valgt å legge ut på Internett kan fortsette, sier generalsekretær Ola Stave.

Han peker på at flertallet viser til at opphavsmannen i disse tilfelle selv har gitt et stilltiende samtykke til slik ikke-kommersiell bruk, og ser ingen grunn til å endre dagens praksis på dette området, slik regjeringen la opp til ved å foreslå at slik bruk skulle være betinget av en avtalelisens.

- En støtte til digital publisering

- Det er derfor galt når Kopinor uttaler at fri tilgang til verk på Internett vil være helt ødeleggende for utviklingen av et marked for digital publisering av høyskolelitteratur på norsk. Den rettsoppfatningen som fastslås av komitéflertallet innebærer jo nettopp at det ved digital publisering av høyskolelitteratur kan fastsettes avtalevilkår og bruksbegrensninger som studenter, lærere, forskere og UH institusjonene naturligvis må respektere, konstaterer Stave.

- Den rettsoppfatning som gjøres gjeldende fra universitetene og høyskolenes side, er derfor ikke i strid med, men tvert imot en støtte til digital publisering på Internett, legger han til.

- Komiteflertallet mener at når verk lovlig er lagt ut på Internett, er det gitt et stilltiende samtykke fra
rettighetshaverne til andres ikke-kommersielle bruk. UHR er svært glad for dette, er dessuten glad for at komiteen understreker at åndsverk i rimelig grad kan benyttes til undervisning og forskning uten samtykke eller vederlag, sier Stave i en pressemelding fra UHR.

Emneord: Universitetspolitikk, Internasjonalisering
Publisert 2. juni 2005 09:29 - Sist endret 10. des. 2008 15:59
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere