DEBATT: Om Stølens kommentar om Eiendomsavdelingen

Mine spørsmål om EAs rolle, selvforståelse og manglende lydhørhet for ansattes behov forblir ubesvart.  Slik kommenterer professor Andreas Føllesdal svaret fra rektor Svein Stølen på hans kritikk av Eiendomsavdelingen ved UiO.

Et mann med skjegg ser inn i kameraet med flere bokhyller i bakgrunnen

UBESVART: Professor i politisk filosofi, Andreas Føllesdal mener rektor Svein Stølen ikke svarer på hans kritikk av Eiendomsavdelingens rolle og manglende lydhørhet for ansattes behov.

Foto: Ola Sæther

Jeg er takknemlig over at rektor Stølen tar seg tid til å skrive et innlegg om min kritikk av prosessen og resultatet med åpne kontorlandskap i det nye Domus Juridica.

Jeg beklager at det har skjedd en misforståelse: Stølens kommentarer gjelder noe annet enn mitt anliggende. Mine spørsmål gjelder hvorfor ‘vår egen’ eiendomsavdeling avviste våre begrunnelser for færre ansatte i hvert kontorlandskap. Bare én ekstra skillevegg ville være en stor forbedring. Vi fikk ingen begrunnelse fra EA for hvorfor deres løsning var å foretrekke. Dette er det siste av en rekke problemer vi har hatt i ‘dialogen’ med EA.

Stølens bemerkninger gjelder bruken av åpne landskap ved universitetet i det hele tatt. Dette er et svært viktig tema. Når det gjelder brukermedvirkning i planleggingen av Domus Juridica henviser han til en redegjørelse fra tidligere dekan Dag Michaelsen. Den fremstillingen vedgår at brukermedvirkning om dette valget for Domus Juridica ikke nådde fram.

Som Stølen ser jeg også fram til å lese departementets bebudede nye analyser av fordeler og ulemper med kontorlandskap, og vil gjerne bidra til et bedre beslutningsgrunnlag neste gang. Jeg håper at mange av mine spørsmål blir mindre relevante i den runden.

Men det er altså et annet tema enn jeg tok opp i mitt innlegg.

Mine spørsmål om EAs rolle, selvforståelse og manglende lydhørhet for ansattes behov forblir ubesvart.

 

Emneord: eiendom, Arbeidsforhold, Juss, Det juridiske fakultet Av Andreas Føllesdal, professor i politisk filosofi, Universitetet i Oslo
Publisert 2. juni 2020 11:39 - Sist endra 3. juni 2020 09:57
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere