DEBATT: Svein Stølen svarer på kritikken av åpne landskap i Domus Juridica

Arealnormer og kostnader er en vesentlig del av bakgrunnen for valg av løsninger i alle universitetets bygg. Det handler implisitt om vår faglige virksomhet både direkte og indirekte, skriver UiO-rektor Svein Stølen. 

En mann står ute med en stor bygning i bakgrunnen

SVARER PÅ KRITIKK: Det er fordeler og ulemper med å sitte i landskap, skriver UiO-rektor Svein Stølen i et svar på kritikken av åpne kontorlandskap i Domus Juridica.

Foto: Ola Gamst Sæther

Det juridiske fakultet tok det nye bygget Domus Juridica i bruk ved årsskiftet 2019/20. Universitetet leier bygget av Entra og det inneholder undervisningsarealer, lesesaler, kollokvierom, bibliotek og kantine samt diverse støttefunksjoner og arbeidsplasser for fakultets ansatte/administrasjon. Ca. 3400 studenter og 210 ansatte er brukere.

Bygget åpner for nye spennende muligheter og metoder i undervisningen, og gir nye arenaer for formidling av forskning. Bygget har fått mye ros, men også ris. 

Problemstillinger knyttet til bruken av åpne landskap er nylig reist i Uniforum. Her kan det bemerkes at det allerede i 2013 ble vedtatt et rom og funksjonsprogram for bygningen. Det ble i dette programmet spesifisert at tilsatte i førstestillinger, dvs. faste vitenskapelige tilsatte, skulle få eget kontor. Man var videre allerede på dette tidspunktet innforstått med at feks stipendiatene ville måtte sitte flere sammen.

Det er fordeler og ulemper med å sitte i landskap, og det er verdt å merke seg at Kommunal- og moderniseringsdepartementet selv i forbindelse med med ombygging av areal nå utreder åpne løsninger og arealnormer, også i lys av COVID-19. Dette er både riktig og viktig. Vi ser fram til å lese analysene, og vil følge saken nøye.

Arealnormer og kostnader er en vesentlig del av bakgrunnen for valg av løsninger i alle universitetets bygg. Det handler implisitt om vår faglige virksomhet både direkte og indirekte. Direkte fordi vår utgifter til bygg og eiendom er en vesentlig post på vårt budsjett. Jo, større den er, jo, mindre har vi til rådighet til lønnsmidler. Større eiendomsutgifter, gir færre ansatte. Indirekte påvirkes faglig aktivitet gjennom at de ansattes effektivitet og kretivitet påvirkes av ulike løsninger. 

Universitetet legger stor vekt på brukermedvirkning og involvering ved planlegging av nye bygg, og spørsmål knyttet  til brukermedvirkning i dette bygget er besvart av tidligere dekan Dag Michalsen, i Uniforum 18 desember 2019. 

 

Emneord: eiendom, Arbeidsforhold, Universitetspolitikk Av Svein Stølen, rektor ved Universitetet i Oslo
Publisert 29. mai 2020 16:10 - Sist endra 5. juni 2020 10:47
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere