DEBATT: Ragnhild Hennums dekanteam svarer Føllesdal og Ulfstein

Frikjøp skader ikke undervisningsoppdraget, det blir ansatt unge, entusiastiske undervisere i de frikjøptes sted, skriver dekankandidat Ragnhild Hennum og prodekankandidatene Tarjei Bekkedal og Vibeke Blaker Strand i et svar til  Andreas Føllesdal og Geir Ulfstein.

En kvinne snakker med bøker og en dokumenthaug i bakgrunnen.

FAGLIGE GEVINSTER: Vi ønsker å legge til at det ikke bare er økonomisk gevinst av ekstern finansiering. Det er også store faglige gevinster ved de eksterne prosjektene, skriver dekankandidat Ragnhild Hennum og prodekankandidatene Tarjei Bekkedal og Vibeke Blaker Strand.

Foto: Ola Sæther

I et innlegg publisert i Uniforum 13.10.2019 stiller professorene Geir Ulfstein og Andreas Føllesdal spørsmål om ekstern finansiering til de to kandidatene som stiller til valg i det forestående dekanvalget ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Som ett av teamene som stiller til valg, vil vi her svare på Ulfstein og Føllesdal sine spørsmål.

Det første spørsmålet er om kandidatene i valget er enig i deres beskrivelse av virkeligheten. Blant annet skriver Ulfstein og Føllesdal følgende: «De eksternfinansierte prosjektene samlet gir store netto bidrag fra prosjekter til basisvirksomheten ved fakultetet, altså utover de vitenskapelige og administrative stillingene som utfører selve prosjektene. Dette skyldes blant annet overheadbidrag og stimuleringsmidler fra departementet. I snitt de siste tre årene er det snakk om ca. 23 millioner kroner, som fakultetet allerede bruker til ulike formål, deriblant nye faste vitenskapelige stillinger som i dag underviser på profesjonsstudiet. Frikjøp skader altså ikke undervisningsoppdraget.»

Vi er enige i denne beskrivelsen av de faktiske forhold. Frikjøp skader ikke undervisningsoppdraget, det blir ansatt unge, entusiastiske undervisere i de frikjøptes sted. I tillegg er det slik at ikke alle med eksterne prosjekter frikjøpes, og ikke helt. De eksterne prosjektene gir et samlet netto bidrag til basisvirksomheten til Det juridiske fakultet. Vi ønsker å legge til at det ikke bare er økonomisk gevinst av ekstern finansiering. Det er også store faglige gevinster ved de eksterne prosjektene, de er en viktig del av fakultetets samlede forskning, og viktige forbindelseslinjer til nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere.

Professorenes neste spørsmål er hvordan vi som dekaner vil arbeide for å sikre ekstern finansiering. Vårt team ønsker å støtte de personene og miljøene som vil søke eksterne midler slik at de får best mulig forutsetninger for søknadene sine. Det kan ikke være tvil om at Det juridiske fakultet både trenger og ønsker mer ekstern finansiering. Vårt team vil arbeide aktivt for å sikre ekstern finansiering.

 

 

Emneord: Dekanvalg, Det juridiske fakultet, Jus, Juss Av Ragnhild Hennum, Tarjei Bekkedal og Vibeke Blaker Strand
Publisert 15. okt. 2019 15:08 - Sist endra 15. okt. 2019 15:17
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere