Nettsider med emneord «Universitetspolitikk»

To kvinner og tre menn står utanfor Lucy Smiths hus på Blindern
Publisert 8. mars 2021 15:20

I morgon blir Svein Stølen og Åse Gornitzka truleg valde som rektor og prorektor ved UiO for dei komande fire åra. Det skjer på ope eller lukka møte i Universitetsstyret.

Publisert 24. feb. 2021 16:43

På fredag underskriv UiO-rektor Svein Stølen og rektor Xu Ningsheng ved Fudan University ein avtale som gir UiO det formelle vertskapet for Fudan-European Centre for China Studies.  – For oss er dette veldig gledeleg, seier Svein Stølen.

Tre menn og to kvinner står framfor Lucy Smiths hus på Blindern
Publisert 17. feb. 2021 23:37

Rektorteamet Stølen-Gornitzka svarar på spørsmål frå både tilsette og studentar på det digitale valmøtet fredag 19. februar kl. 12.00. Universitetsdirektør Arne Benjaminsen håpar mange deltar.

Publisert 17. feb. 2021 04:30

For første gong har Universitetsstyret nytta seg av simultantolking for ein utanlandskspråkleg representant. – Det viser at UiO meiner alvor med inkludering, seier Elisabet García González.

Ei kvinne og ein mann står på eit kontor
Publisert 12. feb. 2021 13:08

Dagens rektor Svein Stølen og prorektorkandidat Åse Gornitzka får ingen motkandidatar under rektorvalet ved Universitetet i Oslo i år. Det gjorde Det sentrale valstyret klart i dag.

Publisert 12. feb. 2021 12:38

Vi vil hegne om akademisk frihet og autonomi, og være med å styrke og utvikle universitetets akademiske og samfunnsmessige rolle og posisjon. Det lover rektor Svein Stølen og hans nye rektorteam å jobbe for i valgperioden 2021-2025, går det fram av valgplattformen. 

Ei kvinne og to menn deltar på eit digitalt møte i Universitetsstyret
Publisert 9. feb. 2021 10:23

Klokka 11 startar årets første møte i Universitetsstyret.  Hovudsaka under dagens møte blir den framtidige organiseringa av alle IT-tenester på UiO. Forslaget går ut på ei samling i ein felles IT-organisasjon. 

Ein mann i dressjakke og ein mann med briller og i skjorte diskuterer framfor ei tavle
Publisert 8. feb. 2021 13:51

Både Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT), lokale IT-einingar og IT-gruppene  til fagavdelingane hos UiO sentralt kan bli organiserte i ein felles organisasjon for UiO med det førebelse namnet UiO:IT. Det føreslår ei styringsgruppe overfor Universitetsstyret. Saka kjem opp på morgondagens møte.

Bygningsarbeid på livsvitskapstomta i Gaustadbekkdalen
Publisert 1. feb. 2021 15:30

Regjeringa føreslår på nytt at staten skal eiga og Statsbygg drifta Livsvitskapsbygget. Det melder Khrono i dag. – Det er sjølvsagt eit lite skår i gleda, seier UiO-rektor Svein Stølen.

En mann med briller sitter på lesesalen
Publisert 25. jan. 2021 04:30

En eventuell nyvalgt rektor på UiO vil få presserende utfordringer i sitt forsvar av den faglige kvaliteten. Mestring av byråkratiseringa vil bli den viktigste interne oppgaven, skriver Arnved Nedkvitne i dette innlegget.

En kvinne står og holder en tale
Publisert 12. jan. 2021 15:47

– Det er viktig å huske på at Norge ikke skal være konkurransedyktig på å være billigst, men vi skal være konkurransedyktig på å være smartest. Det var budskapet statsminister Erna Solberg kom med på kontakt-konferansen om forskning og høyere utdanning i dag.

En mann i dress sitter i en stol og snakker
Publisert 12. jan. 2021 12:28

- Vi må gjøre det enklere for familiefaren med boliglån og stasjonsvogn i distrikts-Norge å fylle på kompetansen sin, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H). Regjeringen skal nå legge fram en strategi for desentralisert og fleksibel utdanning. 

En kvinne står med et rektorkjede rundt halsen
Publisert 11. jan. 2021 21:25

Styret ved UiT har ikke grunnlag for å kommentere eller spekulere i hva utfallet av granskningen av en sak ved UiB vil bli, skriver styreleder Anne Husebekk ved UiT Norges arktiske universitet. I dette innlegget forsvarer hun beslutningen om å tilsette Dag Rune Olsen som rektor. 

Ein ståande mann tar ordet i ein debatt
Publisert 11. jan. 2021 14:07

Dersom resultatet av rapporten frå den eksterne granskinga av Dag Rune Olsen endar me at han ikkje begynner i stillinga som rektor, bør styret for Universitetet i Tromsø tilby stillinga til den som var innstilt som nummer 2. Det meiner tidlegare rektor ved Universitetet i Tromsø, Jarle Aarbakke.

Publisert 8. jan. 2021 12:10

Me håpar og trur at det blir eit godt og spennande rektorval med fleire kandidatar. Det vil vera bra for både alle tilsette og alle studentar og ikkje minst for å halda liv i universitetsdemokratiet, skriv Uniforum-redaktør Martin Toft.

En mann med briller og slip og dressjakke står foran UiBs administrasjonsbygning
Publisert 3. jan. 2021 20:47

I morgen klokken 12.00 går Dag Rune Olsen av som rektor ved Universitetet i Bergen, et halvt år før tiden.   Grunnen er at han er formelt tilsatt som rektor ved Universitetet i Tromsø. 

Ein bygning i Botanisk hage
Publisert 8. des. 2020 16:03

Staten får 18,1 millionar kroner inn i meirverdiavgift for Klimahuset ved Naturhistorisk museum Det er klart etter at Universitetsstyret i dag vedtok dette. 

Portrett av ei kvinne i eit uteområde
Publisert 8. des. 2020 11:56

Brit Lisa Skjelkvåle får stillinga som museumsdirektør for Naturhistorisk museum på Tøyen. Det bestemte Universitetsstyret i dag. 

Museumsbygninger i Naturhistorisk museum
Publisert 7. des. 2020 05:30

I morgon vert namnet på den nye direktøren for Naturhistorisk museum kjent. Då bestemmer Universitetsstyret formelt kven som får jobben. Også Klimaplanen og årsplanen for 2021-23 skal opp på møtet.

Publisert 17. nov. 2020 11:56

– Dette er verkeleg ein god dag. Det seier rektor Svein Stølen etter å ha fått nyhendet om at regjeringa går inn for at UiO og Oslo universitetssjukehus kan dela areala i Livsvitskapsbygget.

Eit tomt for Livsvitskapsbygget er under bygging
Publisert 17. nov. 2020 09:46

No tek regjeringa sikte på å få Oslo universitetssjukehus inn i delar av det planlagte Livsvitskapsbygget. Planen er å leggje Klinikk for laboratoriemedisin til livsvitskapsbygget, og til eit tilbygg

En mann sitter i en stol og bruker hendene for å understreke det han sier
Publisert 28. okt. 2020 16:02

Kunnskapsdepartementet innfører en grense på fem prosent for hvor mye penger statlige universiteter og høyskoler kan ha på bok uten å ha en plan for hva de skal brukes til. I fjor hadde de 2,5 milliarder på bok før årsskiftet.