Nettsider med emneord «Universitetspolitikk»

Publisert 17. nov. 2020 11:56

– Dette er verkeleg ein god dag. Det seier rektor Svein Stølen etter å ha fått nyhendet om at regjeringa går inn for at UiO og Oslo universitetssjukehus kan dela areala i Livsvitskapsbygget.

Eit tomt for Livsvitskapsbygget er under bygging
Publisert 17. nov. 2020 09:46

No tek regjeringa sikte på å få Oslo universitetssjukehus inn i delar av det planlagte Livsvitskapsbygget. Planen er å leggje Klinikk for laboratoriemedisin til livsvitskapsbygget, og til eit tilbygg

En mann sitter i en stol og bruker hendene for å understreke det han sier
Publisert 28. okt. 2020 16:02

Kunnskapsdepartementet innfører en grense på fem prosent for hvor mye penger statlige universiteter og høyskoler kan ha på bok uten å ha en plan for hva de skal brukes til. I fjor hadde de 2,5 milliarder på bok før årsskiftet.

Publisert 21. okt. 2020 12:01

NTNU har benyttet seg av to ulike advokatbyråer i forbindelse med saken mot Øyvind Eikrem.

Publisert 19. okt. 2020 05:00

Odontologi og dei to universitetsmusea  vil truleg få eit samla inntektstap på 66,4 millionar kroner i 2020. 13 millionar må dei betala sjølve, medan UiO legg ut resten av pengane.

Publisert 7. okt. 2020 14:34

Rektor Svein Stølen er skuffa over at regjeringa vil fjerna gåverforsterkingsordninga og halda fram med avbyråkratiserings- og effektiviseringsreforma.  – Dette går utover fagleg aktivitet, slår han fast.

En mann står midt i en gate
Publisert 7. okt. 2020 14:10

Regjeringen foreslår å bygge 1650 studentboliger i 2021. – Jeg blir opprørt over forslaget, sier Andreas Trohjell, leder for Norsk studentorganisasjon. 

Eit stort murhus med blå himmel
Publisert 7. okt. 2020 10:26

Livsvitskapsbygget vil få ei løyving på 1,4 milliardar kroner i 2021, medan Vikingtidsmuseet får 110 millionar kroner. Desse store UiO- prosjekta er blant dei  som er med i regjeringas forslag til statsbudsjett for 2021.

Ein mann viser ein annan mann laboratoriearbeidet sitt.
Publisert 6. okt. 2020 10:29

Sju universitet og høgskular får 70 millionar kroner til betre undervisning. 10 millionar går til to prosjekt på Universitetet i Oslo. 

Ein mann med paraply står framfor Domus Media i sentrum
Publisert 5. okt. 2020 04:30

Vi må også søke å gi våre egne kandidater kompetanse som gjør at de kan konkurrere om faste undervisnings- og forskerstillinger. Det skriver UiO-rektor Svein Stølen i et svar til Mariel Aguilar-Støen. 

Portrett av ei kvinne
Publisert 4. okt. 2020 14:18

Arbeidarpartiet må skrota ABE-reforma om dei overtar regjeringsmakta etter Stortingsvalet neste år. Det føreslår eit utval som nyleg la fram ein ny strategi for høgare utdanning og forsking. Forslaget får støtte frå partileiar Jonas Gahr Støre.

Publisert 30. sep. 2020 11:08
NTNU-rektor Anne Borg koroanahilser på  statsråd Hernik Asheim med albue mot albue
Publisert 21. sep. 2020 13:34

Regjeringen bevilger 11,6 milliarder kroner til campussamling ved NTNU. Bevilgingen kommer samlet, kunne statråd Henrik Asheim fortelle, stående på trappa til Hovedbygget mandag formiddag.

To personar og ei anleggsmaskin er i aktivitet på tomta til Livsvitskapsbygget
Publisert 11. sep. 2020 17:27

Oppdaterte utrekningar syner at kostnadsramma for det nye Livsvitskapsbygget vil sprekka med meir enn 1 milliard kroner. Det opplyser universitetsdirektør Arne Benjaminsen. UiO håpar regjeringa vil gi dei den ekstra milliarden.

To menn og to kvinner på eit møterom i Lucy Smiths hus
Publisert 9. sep. 2020 10:01

Status for Livsvitskapsbygget og UiOs arbeid med koronaviruset er to av sakene Universitetsstyret blir orienterte om i dag.  Det digitale møtet startar klokka 10.00 og vert også strøymd over nettet. 

Ein mann står ved eit vindauge og utanfor er det høgblokker
Publisert 9. sep. 2020 04:30

Etter eit to år langt arbeid er eit vegkart for infrastruktur for forsking på UiO ferdig.  Viserektor Per Morten Sandset trekkjer fram arbeidet dei tilsette på  fakulteta har gjort for å få utforma  vegkartet. I dag får Universitetsstyret det til orientering.

En kvinne og en mann står  ute i naturen
Publisert 8. sep. 2020 04:30

Forskerne bruker utallige arbeidstimer på å legge inn informasjonen. Det er på tide å få den ut igjen! skriver UiO-forskerne Alexander Refsum Jensenius, Anne Danielsen og Peter Edwards.

Ei kvinne og to menn sit rundt eit møtebord medan dei kikar på ein storskjerm  på veggen.
Publisert 7. sep. 2020 04:30

Både status for arbeidet til UiO med covid-19 og status for Livsvitskapsbygget etter at vanskelege grunnforhold trugar med å sprengja dei økonomiske rammene,  kjem opp som informasjonssaker når Universitetsstyret skal ha møte på Zoom 9. september.

Mange studentar er samla i foajeen under IFI-dagen i Ole-Johan Dahl hus
Publisert 4. sep. 2020 12:01

Det er stor etterspurnad etter personar med mastergrad i IKT. Likevel er det ikkje lågare arbeidsløyse mellom dei som er nyutdanna i IKT og dei som har master i andre fag, viser ei NIFU-undersøking. 

Ei samling med studentar på UiO markerer fadderveka
Publisert 4. sep. 2020 04:30

Det er uheldig når éin type ekspertise får dominere, på bekostning av andre relevante perspektiv, skriv filosofiprofessor Gunnar Skirbekk ved Universitetet i Bergen. 

Et kor står og synger i Universitets aula
Publisert 24. aug. 2020 13:59

Målet er å revitalisere Universitetets aula som en økonomisk bærekraftig kultur- og konsert-scene på et levende universitet, skriver rektor Svein Stølen. 

Ein smilande mann med kjede over skuldrene
Publisert 20. aug. 2020 11:08

I dag vert det avgjort kven som skal sitja i søkekomiteen for rektor- og prorektorvalet neste år. Det skjer på eit ekstraordinært møte i Universitetsstyret.