Nettsider med emneord «Universitetspolitikk»

Publisert 26. mars 2020 09:38

Statsråd Henrik Asheim lover å legge fram forslag for Stortinget for å hjelpe studenter som får problemer fordi de har mistet deltidsjobbene sine.

En mann sit ved et bord og slår ut med hendene
Publisert 18. mars 2020 14:08

Koronaviruset får også konsekvenser for praksis for studentene. – Nå endrer vi reglene midlertidig, slik at flest mulig ikke blir forsinket i utdanningen sin, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Publisert 14. mars 2020 13:02

UiO må bidra til å sikre liv og helse, og til at helsevesenet kan ta imot det økende antall syke som forventes. Derfor inngår vi nå en avtale med vår helt sentrale samarbeidspartner, Oslo universitetssykehus, om å bidra med personell. Frivillige melder seg allerede, skriver UiO-ledelsen. 

En mann med briller og blå skjorte sitter ved et møtebord
Publisert 12. mars 2020 10:45

Svein Richard Brandtzæg har besluttet å gå av som styreleder ved NTNU. Han uttaler at «tidspunktet er godt for å overlate stafettpinnen til neste styreleder»

Publisert 11. mars 2020 11:47

Rehabiliteringa av 5.-12. etasje i Eilert Sundts hus kan sannsynlegvis koma i gang i år. Det er klart etter at universitetsstyret i går vedtok planane. Vilkåret er at det også kjem eit bidrag frå Kunnskapsdepartementet.

Publisert 10. mars 2020 15:37

Forslaget til standarder for karrierestøttende tiltak ble i dag vedtatt i universitetsstyret, uten tilbud om meritterende undervisning til tilsatte i midlertidige forskerstilling.

Medlemane i universitetsstyret er samla rundt eit bord
Publisert 10. mars 2020 08:25

Eit spleiselag for å finansiera rehabiliteringa av toppetasjane i Eilert Sundts hus og standardar for støtte til forskarar i tidleg karrierefase. Det er mellom sakene som skal opp i universitetsstyret i dag. 

Bygningen Eilert Sundt hus sett utanfrå i sollys
Publisert 9. mars 2020 04:30

Den naudsynte rehabiliteringa av 5.-12. etasje i Eilert Sundts hus kan starta i år. Føresetnadene  er at prosjektet får støtte frå Kunnskapsdepartementet og at universitetsstyret gir klarsignal.

Ei kvinne og tre menn står i giv akt før høyringa i Stortinget tar til.
Publisert 5. mars 2020 19:22

Fordyrande og meir byråkratisk.  Det var mellom orda som blei brukte då toppleiarar, fagforeiningsleiarar og studentleiarar på universiteta deltok i høyringa i Stortinget om moglege konsekvensar av at  alle bygningane og eigedomane til sektoren kan bli  overførte til Statsbygg.

Publisert 3. mars 2020 14:24

En bedriftsmodell med en politisk oppnevnt styreleder med brede fullmakter og instruksjonsmyndighet for hele organisasjonen – også den faglige – strider mot universitetets grunnidé, skriver UiO-rektor Svein Stølen.

Publisert 2. mars 2020 11:48

NTNU vil ha medisinutdanning i Gjøvik, mens UiO vurderer å opprette en campus ved Sykehuset Innlandet. Nå er det opp til departementene å bestemme.

Publisert 28. feb. 2020 12:53

For åtte dagar sidan vedtok styret ved Universitetet i Bergen å leggja ned På Høyden som lokalavis for å lata den gjenoppstå som internavis utan redaktørplakat. – Me synest dette er både synd og tragisk, skriv Uniforum-redaktør Martin Toft.

Publisert 21. feb. 2020 15:08

I går ble nedleggelsen av universitetsavisen På Høyden vedtatt i universitetsstyremøtet på Universitetet i Bergen.

Publisert 19. feb. 2020 17:33

Khrono-redaktør Tove Lie ønsker ikke lenger å drive På Høyden, universitetsavisen på Universitetet i Bergen(UiB). I morgen skal universitetsstyret ved UiB avgjøre om de vil gå med på reforhandling av avtalen.

Ein mann står ute med eit tre med grøne blader i bakgrunnen
Publisert 14. feb. 2020 17:23

– Eg gir honnør til universitetsleiinga for at dei har fått med klima og berekraft i Strategi 2030. Det seier leiar for Studentparlamentet, Christen Andreas Orvin Wroldsen.

Universitetsstyret er samla rundt eit langt bord. På talarstolen står to utkast til overskrift for UiOs Strategi 2030
Publisert 14. feb. 2020 15:19

Strategi 2030 er vedtatt med overskrifta «Kunnskap-ansvar-engasjement. For ei berekraftig verd.» Det bestemte  eit samrøystes universitetsstyre i dag.

Universitetsstyret ved  UiO er samla rundt eit langbord i Professorboligen
Publisert 14. feb. 2020 09:20

Etter over eitt år med diskusjonar, allmøte og seminar skal universitetsstyret i dag vedta Strategi 2030.  No handlar debatten om strategien skal vera med eller utan visjon.

Publisert 12. feb. 2020 13:53

Etter over eitt år med diskusjonar, allmøte, endringar og rundt 60 høyringsinnspel i fjor haust skal Strategi 2030 endeleg bankast gjennom denne veka.

Publisert 3. feb. 2020 04:30

Universitetene må forvalte egne bygg for å sikre god forskning og utdanning. Hvis ikke risikerer vi å svekke Norge som kunnskapsnasjon.

Publisert 30. jan. 2020 04:30

Desentralisering av lokale lønnsforhandlingar,  innføring av internfakturering på tenester og betre styring og kontroll. Det er mellom tiltaka som blir føreslått i ein rapport som har sett på korleis LOS kan få budsjettet i balanse i 2023.

Publisert 24. jan. 2020 15:34

Gi oss tillit. Ikke svekk den institusjonelle autonomien som har gjort Universitetet i Oslo til en så sentral samfunnsinstitusjon i over 208 år. Det er budskapet fra UiO-rektor Svein Stølen til statsråd Henrik Asheim.

Henrik Asheim saman med Iselin Nybø og Abid Raja på Slottsplassen
Publisert 24. jan. 2020 11:40

I dag overtar Henrik Asheim (H) etter Iselin Nybø (V) som minister for forsking og høgare utdanning.  Litt før klokka halv tolv kom han saman med dei andre i trepartiregjeringa til Erna Solberg ut på Slottsplassen.

En mann står på talerstolen til Universitetet i Oslo og har begge armene delvis løftet
Publisert 24. jan. 2020 10:38

Det er mange dyktige og erfarne forskere ved fakultetet, som kan gjøre en utmerket jobb som dekan. Jeg håper at flere av disse vil stille slik at vi får en debatt om veien videre, skriver professor Finn-Eirik Johansen.

En mann ser mot kameraet med mange fire andre menn bak seg
Publisert 23. jan. 2020 22:27

Høyres Henrik Asheim blir ny forsknings- og høyere utdanningsminister, melder NRK.