Nettsider med emneord «Universitetspolitikk»

Fleire personar er samla rundt eit møtebord
Publisert 27. juni 2022 11:24

Universitetet i Oslo kan tapa 400 millionar kroner over seks år dersom kutta i den frie prosjektstøtta frå Forskingsrådet blir gjennomførte. Det viser ein prognose avdelingsdirektør Ellen Johanne Caesar nyleg presenterte for Universitetsstyret.    

Portrett av en mann
Publisert 22. juni 2022 10:32

Regjeringen foreslår at myndigheten til å legge ned studiesteder skal være under politisk kontroll, og ikke være noe hvert enkelt styre ved universiteter og høyskoler kan bestemme alene.

Publisert 22. juni 2022 05:40

Studentene fikk ikke gjennomslag for å øke vektingen av studentstemmer i rektorvalg. I stedet fikk de beskjed av rektor om å øke valgengasjementet.

Mange folk er samla rundt eit møtebord
Publisert 21. juni 2022 15:58

UiO:Demokrati og UiO:Energi og miljø får pengar til ytterlegare satsing i 2023 slik at kvar av forskingsprosjekta får 20 millionar kvar.  Det er klart etter at Universitetsstyret vedtok forslaget til stipulert budsjett for 2023 i dag. 

Fleire personar er samla rundt eit styrebord
Publisert 21. juni 2022 09:05

Klokka 10 i formiddag begynner det siste møtet i Universitetsstyret før sommarferien. På saklista står mellom anna stipulert budsjett for 2023 og eit forslag frå UiO om lågast mogleg vekting av studentstemmer under rektorval. 

Portrett av ei kvinne
Publisert 21. juni 2022 04:30

Kristin Clemet har sete som ekstern representant i Universitetsstyret i eit studieår. – Om eg hadde visst at møta var opne, ville eg ikkje sagt ja, avslører ho i eit intervju med Uniforum.

To menn står og snakkar saman
Publisert 20. juni 2022 04:30

Fordelinga av eit samla budsjett på 6,189 milliardar kroner og drøfting av Kierulf-utvalets forslag for å gi betre rom for den akademiske ytringsfridomen er mellom sakene som kjem opp i Universitetsstyret i morgon klokka 10.00.

Publisert 9. juni 2022 12:27
To kvinner og ein mann sit langs eit bord
Publisert 11. mai 2022 10:14

Tilsetjing av ny assisterande universitetsdirektør og ein høyringstekst til rapporten om mogleg endring av finansieringa av universitet og høgskular er mellom sakene som kjem opp i Universitetsstyret i dag. 

Fleire personar sit rundt eit langbord
Publisert 9. mai 2022 17:12

Denne veka får me vita namnet på Tove Kristin Karlsens etterfylgjar som assisterande universitetsdirektør.  Universitetsstyret tar avgjerda 11. mai.

Portrett av en kvinne
Publisert 2. mai 2022 12:19

Det er sikkert fristende å parkere et veksthus og museumsbygg, selv om det er 100 mill. kr investert i planlegging over mer enn 10 år. Men 100 mill. kr ut av vinduet er dårlig samfunnsøkonomi og et fantastisk prosjekt kan gå i glemmeboka nok en gang.  Kanskje er det mulig å få til et spleiselag med private?

Publisert 22. apr. 2022 04:30

Heilt sidan 1930-talet har det vore planar om eit nytt utstillingsveksthus på Tøyen. For nokre år sidan kom det også inn på statsbudsjettet, men på årets statsbudsjett var det ute igjen. – At det skal bli realisert, er museumsdirektør Brit Lisa Skjelkvåle heilt sikker på.

Portrett av en mann
Publisert 11. apr. 2022 04:30

NTNU sier de hadde for dårlig tid til å konferere med Kunnskapsdepartementet før det økonomiske forliket med Øyvind Eikrem ble inngått.

Publisert 1. apr. 2022 04:30

Ola Borten Moe er tydelig på at han ønsker campussamlingen realisert. Han er like tydelig på at han ikke vil gripe inn dersom NTNU heller vil pusse opp Dragvoll.

Publisert 30. mars 2022 17:27

Akademikere i stormen får for lite støtte, ifølge innspill til Kierulf-utvalget, som vil ha endring. Statsråden mener å se tegn til bedring i et smalt ytringsrom. 

Portrett av ei kvinne
Publisert 23. mars 2022 16:37

– Akkurat som Oslo kommune vil UiO innføra parkeringsprising. Men elbilane skal betala halvparten av fossilbilane. Det sa miljøkoordinator Lise Kolberg i Eigedomsavdelinga i ein debatt om tiltaksplanen for klima- og miljøstrategien ved UiO.

Publisert 8. mars 2022 23:57

Forskingssatsinga UiO:Energi kan halda fram til 2027 med det nye namnet UiO:Energi og miljø. Det vedtok Universitetsstyret samrøystes i dag. 

Publisert 8. mars 2022 08:15

I dag avgjer Universitetsstyret om UiO: Energi kan halda på i fire år til, men under det nye namnet UiO:Energi og miljø.  

Fleire personar sit langs eit svært langbord
Publisert 7. mars 2022 04:30

Planen om å føra vidare forskingssatsinga UiO:Energi som UiO:Energi og miljø er ei av sakene som kjem opp i Universitetsstyret tysdag 8. mars. På det førre møtet blei handsaminga av denne saka utsett.

En parkeringsplass på Blindern
Publisert 3. mars 2022 14:59

Fra 2024 kan studenter og tilsatte på UiO måtte betale for parkering og elbillading. Samtidig kan det fra 2023 bli inngått en kollektivavtale med Ruter. Det foreslår UiO i en ny tiltaksplan.

Universitetsstyret, dekanar og direktørar står framfor Aulaen
Publisert 3. mars 2022 11:02

Russlands invasjon av Ukraina kan føra til ekstra oppgåver for UiO. – Derfor har me øyremerkt 10 millionar kroner til dette, opplyser rektor Svein Stølen.

Portrett av en kvinne med briller
Publisert 1. mars 2022 16:28

Vi skal forbedre vår praksis med resirkulering og innkjøp, og vi foreslår også å ta betaling for parkering og lading av privatbil på campus, skriver viserektor Mette Halskov Hansen ved Universitetet i Oslo. Hun viser til UiOs helhetlige klima- og miljøstrategi.

Publisert 28. feb. 2022 18:09

Russlands utenriksminister Sergei Lavrov er fratatt æresdoktoratet ved Universitetet i Tromsø. Det vedtok et enstemmig styre i ettermiddag. 

Portrett av en mann med briller foran et skrivebord
Publisert 28. feb. 2022 10:53

Den russiske invasjonen av Ukraina må fordømmes på det sterkeste. Russlands uansvarlige og umenneskelige oppførsel er fullstendig uakseptabel og sender hele verden inn i en ekstremt farlig situasjon.