Nettsider med emneord «Universitetspolitikk»

Portrett av en mann som snakker
Publisert 21. jan. 2022 16:43

Universitets- og høyskolebygg er for dyre, mener statsråd Ola Borten Moe. Blant forslagene han vil diskutere er et eget utbyggerselskap for sektoren slik sykehusene har.

Studenter sitter og har eksamen
Publisert 16. jan. 2022 18:28

Studentenes rettsikkerhet er viktig, men den kan sikres på mange ulike måter som legger mindre begrensinger på den faglige autonomien og arbeidet med å utvikle utdanningskvalitet generelt.

To menn står den ene kommer og den andre går fra statsrådsstolen
Publisert 14. jan. 2022 15:04

Regjeringen foreslår å utsette en ordning med to sensorer under eksamen. – En utsettelse gir oss mulighet til å gjøre en helhetlig gjennomgang av alle reglene om eksamen, sensur, klage på eksamen og klage på formelle feil ved eksamen, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe. 

Portrett av ei kvinne som står framfor ein universitetsbygning
Publisert 13. jan. 2022 14:57

Odontologidekan Tiril Willumsen lengtar til den dagen då fagmiljøet kan flytta inn i nytt klinikkbygg der dagens Nemko-bygning ligg på Gaustad. – Førebels veit me ingenting om når, men eg tvilar på at det blir i denne dekanperioden.

Ein mann og ei kvinne står ute
Publisert 22. des. 2021 18:07

Både rektor Svein Stølen og Åse Gornitzka håpar på lysare tider i 2022. – Men det lovar ikkje godt med det tronge budsjettet UiO får, konstaterer UiO-rektoren.

To menn og tre kvinner står i Universitetshagen i Oslo
Publisert 14. des. 2021 17:01

Forskning i verdensklasse er ikke en utgiftspost på statsbudsjettet, men en investering i fremtiden.

Publisert 14. des. 2021 14:10

– Jeg er glad for at universitetet fortsatt kan være åpent, sier UiO-rektor Svein Stølen etter at regjeringen varslet nye koronatiltak i går kveld. 

Publisert 13. des. 2021 11:07

Helt sentralt er også ønsket om en langt mer levende campus hvor våre studenter trives enda bedre. Vi vet det er rimelig dødt på Blindern etter klokken 4.

Portrett av en kvinne med briller
Publisert 10. des. 2021 12:39

Trine J. Meza ansettes som ny rektor for Høyskolen Kristiania, med tiltredelse 01.08.2022. Meza kommer fra stillingen som prorektor for forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid ved Høyskolen Kristiania.

Portrett av en mann med briller
Publisert 8. des. 2021 17:00

Christen Krogh er tilsatt som ny rektor ved OsloMet fra 15. februar 2022. Det bestemte Universitetsstyret ved institusjonen i dag.

 

Portrett av ein mann
Publisert 7. des. 2021 14:01

Kulturhistorisk museum, Naturhistorisk museum og odontologi får 61,6 millionar kroner i koronakompensasjon i 2021. Styrerepresentant Finn-Eirik Johansen er kritisk til at odontologi får litt ekstra i støtte. 

Publisert 7. des. 2021 08:34

Klima- og miljøstrategi og kompensasjonsmillionar til Kulturhistorisk museum, Naturhistorisk museum og odontologi er mellom sakene som kjem opp i dagens møte i Universitetsstyret. 

Mange personar er samla rundt eit møtebord i Professorboligen
Publisert 2. des. 2021 14:22

Kulturhistorisk museum, Naturhistorisk museum og odontologi har hatt eit inntektstap på 72,5 millionar i 2021 på grunn av pandemien. Oppdaterte tal gir dei 15,3 millionar meir i kompensasjon enn det som dei såg ut til å få då Universitetsstyret vedtok budsjettet for 2021. 

Personer med vernetutstyr ser på en PET-skanner
Publisert 26. nov. 2021 14:11

En ny PET/SPECT-CT-skanner er på plass på Det medisinske fakultet ved UiO. Nå er håpet at den kan forkorte tiden det tar å utvikle medisiner.  

Ein mann med briller står og snakkar og viftar med handa framfor seg
Publisert 23. nov. 2021 17:35

– Om forskingsetikken blir rettsleggjort, er det til hinder for at me får diskutert forskingsetikken ordentleg. Det sa jusprofessor Ole Andreas  Rognstad ved UiO i ein debatt i Vitskapsakademiet i går.

Portrett av en  mann i hvit frakk
Publisert 19. nov. 2021 11:11

Tannleger skal etter min mening være helsepersonell som gir befolkningen nødvendig helsehjelp og ikke kosmetologer med offentlig finansiert utdanning som tilbyr unødvendig behandling. 

En bygning som huser Det odontologiske fakultet
Publisert 19. nov. 2021 10:52

Pål Barkvoll hevder at odontologi ved de nordiske helsefakultetene er rangert foran utdanningen i Oslo. Slik var det ikke for noen år siden. Kan det ha skjedd en forandring under Barkvolls 8 år i dekanstolen?

Portrett av ein mann med briller ute.
Publisert 18. nov. 2021 12:02

– Det er jo klart at det me har størst ynske om og som står som prioritet ein, er nytt odontologibygg. Så er me glade for at SV kjempar for Veksthuset, seier UiO-rektor Svein Stølen. 

En mann står mot en vegg,mens det henger en hvit frakk på en knagg
Publisert 17. nov. 2021 10:18

Pål Barkvoll, tidligere odontologidekan på UiO er blant de tre finalistene som kan bli ny rektor ved OsloMet. 

Ei kvinne står i Vandrehallen i Stortinget
Publisert 15. nov. 2021 13:02

Studiestøtta skal aukast med 349,3 millionar kroner og 584 millionar ekstra må brukast til Forskingsrådet og til grøn forsking og utdanning. Det føreslår SV i sitt alternative budsjett.

Publisert 12. nov. 2021 11:54

584 millionar ekstra til grøn forsking og høgare utdanning.  Det krev SV at regjeringa legg på bordet.  

Publisert 8. nov. 2021 15:37

Den raudgrøne regjeringa vil vurdera endringane i pensjonsmodellen for universiteta og høgskulane på nytt. – Det er postivt,  seier UiO-rektor Svein Stølen.

En mann med briller står på en talerstol
Publisert 8. nov. 2021 11:31

Krav som er pålagt sektoren av staten, og som fører med seg mye byråkrati, skal under lupen når Kunnskapsdepartementet nå går til verks for å avbyråkratisere sektoren.