Nettsider med emneord «Arbeidsmiljø»

Publisert 29. aug. 2022 05:00

Rektors kontor på Karl Johan har en museal funksjon og er derfor sjelden i bruk, men de siste ukene er det stort sett her UiO-rektor Svein Stølen har arbeidet.

Publisert 16. aug. 2022 10:12

Over fire av ti av norske studenter har få eller ingen venner på studiestedet sitt. Risken øker om man dropper fadderuke og studentforeninger.

Portrett av en mann
Publisert 11. apr. 2022 04:30

NTNU sier de hadde for dårlig tid til å konferere med Kunnskapsdepartementet før det økonomiske forliket med Øyvind Eikrem ble inngått.

Publisert 24. jan. 2022 18:35

Det at det finnes emeritus-posisjoner er fint, så en kan gli ut av det med sakte fart, late som en er med samtidig som det er et selvbedrag. Skuta seiler så bra videre uten deg, skriver professor emerita Johanne Sundby.

Bilde av en mann som står utenfor hovedinngangen til UiO-administrasjonen
Publisert 16. des. 2021 11:02

NTNU må nå skolere linje­ledelsen om at de har en plikt til å forsvare friheten til den enkelte arbeidstaker, mener professor Kristian Gundersen.

En kvinne sitter ved et møtebord sammen med flere andre
Publisert 15. des. 2021 04:30

Saken har i flere medier blitt fremstilt som en sak om ytringsfrihet, der universitetet som arbeidsgiver har forsøkt å kneble meningene til en ansatt. Det er ikke tilfelle.

Et portrett av en kvinne
Publisert 14. des. 2021 04:30

Man må stille spørsmål ved kvaliteten på bistanden fra det eksterne advokatbyrået som var engasjert i saken. Det mener Marte Gangmark Villmo i Forskerforbundet.

Publisert 9. des. 2021 05:00

I morgon må professor emeritus Johan Storm ut av kontoret sitt i Domus Medica. No har den 70 år gamle forskaren fått tilbod om eit erstatningskontor. – Det er i alle fall minst ti ledige rom her, seier han.

Portrett av en mann
Publisert 1. des. 2021 16:03

Styret ved NTNU fortsetter behandlingen av avskjedssaken mot Øyvind Eikrem torsdag.

Et portrett av en mann  i uteområde
Publisert 29. nov. 2021 15:23

«Ettersom Eikrem disponerte Facebook-profilen, måtte han være klar over hva som ble publisert der, uten at han fjernet ytringene eller tok avstand fra disse» skriver rektor i saksnotatet til Styret. Eikrem avviser alle beskyldningene som grunnløse.

Ei kvinne med briller sitter på et møte
Publisert 21. nov. 2021 19:50

Torsdag ble siste forslag på en løsning i Eikrem-saken avslått av rektor Anne Borg. Om knappe to uker skal styret avgjøre førsteamanuensens fremtid ved NTNU.

Ein mann med briller og skjegg inne på eit kontor
Publisert 18. nov. 2021 17:09

– Dette er dårleg behandling av ein som har dedikert heile forskarkarrieren sin til UiO, seier professor emeritus Johan Storm. For tre dagar sidan unngjekk han å få tvangsflytta alle tinga sine frå kontoret i Domus Medica. – Dei fleste ryddar og flyttar ut som føresett i emeritusavtalen, seier instituttleiar Lene Frost Andersen.

To kvinner og to menn står i eit undervisningslokale
Publisert 5. nov. 2021 15:40

Fem stipendiatar og forskarar  på Institutt for biovitskap uttrykkjer stor misnøye med måten dei er blitt behandla på etter at dei måtte flytta ut og inn  av lokala på grunn av asbestfunna i Kristine Bonnevies hus.  No krev dei kompensasjon, noko instituttleiinga vurderer.

Mange personer står på en scene foran mange søyler.
Publisert 10. okt. 2021 22:00

Pandemien som vi forhåpentligvis er på vei ut av, kan kanskje gjøre det lettere å snakke om psykiske helseutfordringer.

Publisert 7. okt. 2021 15:21
Hovudbygningen til NTNU på Gløshaugen i Trondheim
Publisert 16. sep. 2021 04:30

I verste fall kan Øyvind Eikrem stå igjen som ein martyr på altaret til ytringsfridomen, medan NTNU blir sett på som ein institusjon som ikkje godtar meiningar som strir med meiningane til fleirtalet av studentane og dei tilsette på NTNU.

Publisert 12. aug. 2021 14:02

Hva man måtte føle og tenke om personen Øyvind Eikrem, og om noen anonyme, ringeaktende ytringer på en anonym Facebook-konto, skal ikke hindre en uhildet og saklig behandling av saken.

Skjermdump av avisartikler om Eikrem-saken
Publisert 5. aug. 2021 11:14

Øyvind Eikrem ble besluttet avskjediget 22. juni. I et klageskriv går advokaten i kraftig imøtegåelse av avskjedigelsesgrunnlaget. Samtidig ber hovedpersonen om å få forklare seg for NTNUs styre.

En mann står utenfor hovedbygningen til NTNU i Trondheim
Publisert 25. juni 2021 10:14

Ansettelsesutvalg konkluderte med at Eikrem hadde brutt to av de fire punktene innstillingen skisserte.

Portrett av en mann ute
Publisert 11. juni 2021 15:23

- Ingen formelle krav om advarsel i loven, sier partner Karl Bjørnar Olsen i advokatfirmaet Bjerkan Stav, men påpeker samtidig at det er forskjell på lovtekst og praksis.

Publisert 20. mai 2021 04:30

Håndteringen av asbestfunnene, informasjonsflyten til de ansatte og ikke minst den totale taushet UiO møter midlertidig ansatte med i denne saken står derimot til stryk, skriver professorene Marianne Fyhn og Kristian Prydz i et svar på universitetsdirektør Arne Benjaminsens omtale av asbesthåndteringen i Kristine Bonnevies hus.

Ein mann står på Frederikkeplassen på Blindern
Publisert 10. mai 2021 04:31

Universitetsdirektør Arne Benjaminsen varslar nye tiltak i handteringa av asbest. – Eit viktig grep me gjer er å forbetra våre driftsinstruksar for bygningar med asbest.

Ei kvinne står med armane i kryss ved sidan av eit varselskilt om asbest
Publisert 10. mai 2021 04:30

– Det fell tilsynelatande ned som ei bombe at me har asbest i bygget. Dette trass i at det var ein rapport frå 2003 som omhandlar asbest i bygget. Det er dommen biologiprofessor Marianne Fyhn fell over UiO etter handteringa av asbestfunna i Kristine Bonnevies hus.