Avskjedssaken mot Øyvind Eikrem: NTNU-styret fortsetter diskusjonen torsdag

Styret ved NTNU fortsetter behandlingen av avskjedssaken mot Øyvind Eikrem torsdag.

Portrett av en mann

D-DAG: Her går Øyvind  Eikrem ut av styrerommet på NTNU. Styret skal behandle Eikrems klage på NTNUs beslutning om å avskjedige ham videre i morgen. 

Foto: Espen Halvorsen Bjørgan /Universitetsavisa

Den siste utviklingen i avskjedssaken mot førsteamanuensis Øyvind Eikrem: Styret ved NTNU hadde satt av tre timer til saken. Behandlingen startet klokka 14. Klokka 19.50 gikk det ut melding om at styret behøver mer tid, og at diskusjonen over bordet fortsetter fra klokka 08.

Pressemeldingen lyder som følger: «Til orientering så ble NTNUs styre i kveld ikke ferdig med behandlingen av klagesaken fra førsteamanuensis Øyvind Eikrem. Saken fortsetter i morgen. Styret har da berammet et møte med denne og andre saker fra kl. 08:00 til 16:30. Vi regner med å kunne sende ut en pressemelding når en avgjørelse er fattet.»

20 minutter ble en time

Nå skal førsteamanuensis ved NTNU, Øyvind Eikrems klage på NTNUs beslutning om å avskjedige ham behandles i NTNU-styret. 

Møtet er forespeilet å vare til 17.00 og i løpet av møtet skal styret fatte en beslutning.

Eikrem og hans advokat skulle i utgangspunktet få 20 minutter til å forklare seg foran styret, i tillegg til en kortere periode for spørsmål. Det tok over en time før Eikrem var på vei ut av møtet, nærmere 15.50.

- Det var mye spørsmål som dreide seg om ting som var dårlig redegjort for i dokumentene, styret viste stor interesse for å finne ut hvordan ting hang sammen, sa Eikrem på tur ut døra.

-Hva slags ting konkret?

- Hvordan arbeidsmiljøet er, hva bakgrunnen for saken er, hvordan ledelsen har håndert ting. De spurte også om en del holdepunkter og hva som finnes av rapporter og dokumentasjon og det redegjorde vi for.

Skal ikke sitte og vente på beslutningen

Eikrem opplevde at grunnen til at de brukte så lang tid var at styret satt med mange spørsmål og sier at omtrent alle stilte spørsmål.

- Jeg synes det var fornuftige og gode spørsmål og håper svarene hjelper dem med å fatte en god beslutning. De stilte relevante spørsmål som går på sakens faktum og hvordan jeg har opptrådt som kollega.

Eikrem sier de henviste til sakens dokumentasjon rundt anklager om at han har vært en dårlig kollega og beskrev arbeidsmiljøet ved instituttet som «spesielt».

- Så er det mange spørsmål som ikke er stilt og kanskje skulle det vært stilt flere spørsmål for å oppklare saken, sier han.

Eikrem sa at han ikke kommer til å sitte på Hovedbygget og vente på styrets beslutning og at han drar hjem til sin familie i etterkant av forklaringen.

Det ble først meldt at han ville komme til møtet rundt 14.00, så ble det sagt at Eikrem vil snakke foran styret 14.40. 14.46 var han på vei inn

- Vi fikk sagt det vi ville si, sier advokaten

Hans advokat, Christoffer Hjelde sier at han opplevde møtet som godt.

- Spørsmålene var gode og vi fikk si det vi ville si. Vi hadde forberedt oss på 20 minutter og fikk sagt mer enn det, sa Hjelde.

Hva var hovedbudskapet ditt til NTNU-styret?

- At vi er uenig med saksfremstillingen og mener at vilkår for avskjedigelse ikke foreligger. Det er fire punkter i statsansatteloven som åpner for avskjedigelse, hvor NTNU her mener det er to som foreligger. Dette gjelder da punkt b og d, der er vi uenig med NTNU, sa Hjelde som ikke ønsket å kommentere ytterligere

Styremøtet begynte 14.00, etter at styret ankom hovedbygget på Gløshaugen.

Etter planen skal møtet vare til 17.00 og det er ventet at styret vil komme med sin beslutning i løpet av ettermiddagen eller kvelden.

Saken har tidligere vært oppe i ansettelsesutvalget ved fakultetet, som valgte å opprettholde avskjedigelsen. Dette vil være siste instans ved NTNU. Eikrem har gitt beskjed om at han vil klage inn saken for retten om avskjedigelsen opprettholdes av styret også. Les mer her

Eikrem sammen med hans advokat, Christoffer Hjelde.

PÅ VEI: Eikrem sammen med sin advokat, Christoffer Hjelde.Foto: Espen Halvorsen Bjørgan.
Emneord: Arbeidsforhold, Arbeidsmiljø Av Benedikt Erikstad Javorovic/Universitetsavisa og Tore Oksholen/Universitetsavisa
Publisert 1. des. 2021 16:03 - Sist endra 2. des. 2021 09:25
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere