Over tusen er koronatestet på Blindern

Siden 12. august har det vært mulig å koronateste seg i SiOs teststasjon på Blindern. Se hvor mange som har testet positivt.

STOR PÅGANG: Det har vært stor pågang av personer som vil koronasjekke seg på teststasjonen på Blindern. Hittil har over tusen personer vært innom. 

Foto: Knut Anders Finnset

Tidligere denne måneden annonserte Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) at de ville opprette teststasjon for koronavirus i anledning semesterstart. Stasjonen som har blitt plassert midt på Frederikkeplassen på Blindern, er ifølge samskipnaden et supplement til Oslo kommunes testtilbud, og er tilgjengelig for de om lag 67 000 studentene og ansatte tilknyttet SiO og UiO.

Utvider tilbudet

Direktør i SiO Helse Trond Morten Nejad-Trondsen, forteller at det så langt har kommet om lag tusen personer for å teste seg ved stasjonen som har vært i drift siden 12. august. Av disse har to personer så langt testet positivt. Begge to er studenter og Trondsen forteller at det er sterk overvekt av studenter som har testet seg, selv om dette er ett tilbud til ansatte også.

– De to smittetilfellene har fått rask oppfølging av smittevernteamet i bydelen,sier han.

 

VURDERER  MOBIL TESTING: SiO vurderer å dra rundt på utdanningsinstusjonene med en bobil for å drive koronatesting, foreller SiO Helse-direktør Trond Nejad Trondsen (Foto: Unni Irmelin Kvam /SiO) 

Helsedirektøren forteller videre at SiO vurderer et mobilt tilbud, i form av en bobil som skal kjøre rundt til de ulike studentbyene og utdanningsinstitusjonene tilknyttet SiO.

– Vi håper å kunne starte opp denne i neste uke, men vi skal se litt an hvordan trykket er på teststasjonen på Blindern denne uka først.

Trondsen forteller at det var spesielt travelt ved oppstarten, men at etterspørselen nå har lagt seg noe.Teststasjonen er et supplement til kommunens tilbud. Hensikten med den tiltenkte mobile teststasjonen er i større grad å nå studenter og ansatte ved flere studiesteder. Trondsen bedyrer imidlertid at de har hatt besøkende fra mange ulike institusjoner ved teststasjonen på Blindern.

– Vi har sett at det kommer mange studenter og ansatte fra hele regionen, og ikke bare fra Universitetet i Oslo, sier han.

Skryter av studentene

Aktivitetene ved årets fadderuker har fått hard medfart for det mange mente var brudd på smittevernreglene, og debatten har rast om hvorvidt studentenes bli kjent-uke, hvor store fester blant annet hører med, bør gjennomføres i år. Trondsen berømmer studentene og sier han har sett flere eksempler på gode smittevernrutiner under årets fadderuke.

– De dårlige eksemplene har fått mye oppmerksomhet, men av det jeg har sett har faddergruppene vært flinke til å ha gode rutiner og jobba mye med å holde tilstrekkelig avstand til hverandre.

 

Mange av årets fadderarrangementer ble i år avlyst grunnet smittehensyn. Samtidig har flere varslet at årets nye studenter er ekstra utsatte for ensomhet ettersom store deler av undervisningen ved enkelte studieprogrammer gjennomføres digitalt, og det legges opp til mindre sosial kontakt enn normalt. Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) viste i 2018 at så mange som 1 av 3 svarte ja på spørsmål tilknyttet ensomhet.

– Man må teste seg

Skryt til tross, Trondsen advarer også mot å ta for lett på symptomer.

– Kjenner man at man har symptomer, skal man teste seg, sier han bestemt, og fortsetter:

– Smittesporing er svært ressurskrevende, og jo flere som tester seg, desto bedre mulighet har vi for å kontrollere smitten.

Svarprøvene kommer relativt raskt, etter en til to dager, ifølge Trondsen. Det er Fürst Medisinsk Laboratorium som analyserer prøvene som gjennomføres ved SiOs teststasjon.      

Emneord: Koronavirus, Koronaviruset, Arbeidsforhold, Studentforhold Av Knut Anders Finnset
Publisert 24. aug. 2020 16:26 - Sist endra 25. aug. 2020 11:23
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere