Snart er både studentene og de UiO-ansatte tilbake på campus

Første september skal de UiO-ansatte tilbake på kontoret, men det vil være rom for individuelle avtaler om hjemmekontor, ifølge rektor Svein Stølen.

SPESIELT VIKTIG Å IVARETA FØRSTEÅRSSTUDENTENE: – Koronasituasjonen og de omfattende tiltakene som er blitt gjennomført denne våren, gjør de nye studentene mer usikre og sårbare enn tidligere studenter, mener rektor Svein Stølen.  

Foto: Martin Toft

Svein Stølen, rektor ved Universitetet i Oslo, beskriver høstens semesterstart som spesiell.

– Det har vært en svært krevende vår for både ansatte og studenter. I løpet av de neste ukene skal vi ta imot nesten 30 000 studenter på best mulig måte samtidig som vi fortsatt er i en situasjon preget av mye usikkerhet knyttet til koronapandemien, påpeker han.

Dilemmaer knyttet til hjemmekontor

– Uniforum opplever at en del ansatte opplever rådene rundt hjemmekontor som uklare. Hva er din kommentar til dette?

– Fra første september vil vi tilrettelegge for at så mange som mulig kan komme fysisk tilbake på jobb i tråd med smittevernreglene, men vi vil fortsatt være fleksible. Personer som av ulike årsaker er i en risikosone eller er avhengige av å bruke kollektivtilbud i rushtiden, vil kunne gjøre individuelle avtaler med sin arbeidsgiver om bruk av hjemmekontor, svarer Stølen.

Han ser imidlertid at rådene rundt dette kan oppfattes som uklare.

– Vi er i en situasjon preget av usikkerhet. Forsknings- og utdanningsminister Henrik Asheim har oppfordret oss til å starte opp så normalt som mulig. Når studentene strømmer til campus de neste ukene er det viktig at våre ansatte er her for å ta imot dem. Samtidig har helsedirektør Bjørn Guldvog gått ut og rådet til mest mulig hjemmekontor. Her er det en del dilemmaer, påpeker han.

Vil følge myndighetenes anbefalinger

– Hva vil dere gjøre for å hindre smittespredning på campus?

– Det viktigste vi kan gjøre er fortsatt å ha god håndhygiene, holde oss hjemme når vi er syke og sørge for å holde avstand. Dette er tiltak som i stor grad er basert på tillit til at hver enkelt av oss tar et ansvar, understreker Stølen. 

Universitetets oppgave er å legge til rette for at disse tiltakene enkelt skal la seg gjennomføre. Ikke minst gjelder dette rådet om avstand. De fleste studentene vil i høst få en blanding av fysiske og digitale forelesninger. I undervisningsrom og forelesningssaler vil seter bli stengt av for å sikre avstand mellom studentene.  Det er først og fremst på vei inn og ut av lokalene at Stølen mener det er en risiko for trengsel.

– Det har vist seg at forelesningssituasjonen er rimelig trygg. Nå ser vi på hvordan vi kan sluse studentene trygt inn og ut av laboratorier og undervisningslokaler.  Vi samarbeider med forelesere og studenter om å komme fram til gode løsninger. Dette skal vi få til, forsikrer han.

– Kan det bli aktuelt med munnbind?

– Foreløpig krever vi ikke at studenter og ansatte bruker munnbind, men vi ser for oss at det kan oppstå situasjoner hvor dette kan bli aktuelt. Her vil vi følge myndighetenes anbefalinger.

Norske myndigheter åpnet første juli for at institusjonene kan ta imot internasjonale studenter. For Universitetet i Oslo får dette vedtaket liten betydning dette semesteret.

– Slik situasjonen er nå, mener vi det viktigste er å prioritere våre egne studenter, kommenterer rektor Svein Stølen.

Sårbare studenter

Han er spesielt opptatt av å gi førsteårstudentene en god start.

Mandag 10. august kl. 15 åpner den tradisjonelle fadderuken med en digital seremoni. Svein Stølen forteller at det de siste ukene er lagt ned ekstra mye arbeid både sentralt og lokalt for å gi de nye studentene en så god og trygg mottakelse som mulig. Dette innebærer for eksempel av faddergruppene noen steder vil bli videreført som studiegrupper.

– Koronasituasjonen og de omfattende tiltakene som er blitt gjennomført denne våren, gjør at disse studentene er mer usikre og sårbare enn tidligere studenter.  Det er krevende å tilpasse seg en situasjon med en blanding av fysisk og digital undervisning. Da blir det fysiske mottaket av studentene desto mer viktig, påpeker UiOs rektor.

Av Grethe Tidemann
Publisert 5. aug. 2020 21:05 - Sist endra 5. aug. 2020 22:01
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere