Ber tilsette og studentar på UiO om å fylgja munnbindrådet til regjeringa

– Også UiO vil be alle tilsette som kan om å ta kollektivtransport utanom rushtida og rå dei til å bruka munnbind, seier UiO-rektor Svein Stølen.

Ein mann står på ein terrasse og har utsyn over Oslo bak seg

FLEKSIBLE: – Dei som kan sykla, gå eller kjøra eigen bil bør gjera det. Me  skal framleis  vera fleksible med omsyn til arbeidstider, understrekar UiO-rektor Svein Stølen.

Foto: Martin Toft

I dag kom helse- og omsorgsminister Bent Høie med den venta tilrådinga om at folk bør bruka munnbind i rushtida i kollektivtrafikken både i Oslo og i Indre Østfold.  

Også ved Universitetet i Oslo  kjem rektor Svein Stølen med den same tilrådinga.

– No vil me be alle tilsette som kan det om å ta kollektivtransport utanom rushtida og rå dei til å bruka munnbind, seier UiO-rektor Svein Stølen.

– Me  må likevel sørga  for at forsking og utdanning vert tatt så godt vare på som mogleg gitt situasjonen. Så her er god dialog mellom tilsett og leiar påkravd. slår han fast.

– Dei som kan sykla, gå eller kjøra eigen bil bør gjera det. Me  skal framleis  vera fleksible med omsyn til arbeidstider, understrekar Svein Stølen.

– Best mogleg løysing for studentar og tilsette

Universitetet i Oslo skal prioritera arbeidet med å leggja forholda best mogleg til rette for undervisning  og forsking. 

– For oss er det viktig med ei best mogleg løysing for studentar og tilsette, seier Svein Stølen. 

– Samtidig skal me ta høgd for at folk er forskjellige og har ulik mobilitet. Her kan alder, familiesituasjon og anna spela inn. Leiarane skal sørgja for at det er mogleg med best, moglege løysingar for alle, slår han fast. Den første veka med studentane på plass er han godt nøgd med.

– Ja, det har vore ein fin veke og fadderane og dei ansvarlege for arrangementa har gjort ein flott jobb, tykkjer han.

– Glad for at den er på plass

Svein Stølen trekkjer også fram koronateststasjonen som Studentsamskipnaden saman med UiO har etablert midt på Blindern.

Ei brakke på Blindern vert brukt til koronatesting
KORONATESTING: I denne brakka på Blindern kan både tilsette og studentar på UiO få testa seg for å finna ut om dei har fått koronasmitte. (Foto: Martin Toft)

 

– Eg er glad for at den no er på plass og at det er mogleg både for studentar og tilsette som har symptom på koronasmitte om å testa seg der. Medan dei tilsette må tinga time på telefon, kan studentane bestilla time på nettet , fortel han.  

Sjølv om helsestyresmaktene no tilrår bruk av munnbind på kollektivreiser i Oslo og til og frå Oslo i rushtida, er Svein Stølen ikkje i tvil om kva som er aller viktigast: 

– Det er å halda avstanden på ein meter og god handhygiene. Og alle som har symptom på korona, skal halda seg heime, slår han fast.

Helsestudentar får utdelt munnbind når det er pålegg

I ei pressemelding viser han også til at på helseutdanningane på medisin og odontologi, der det er pålegg om munnbind i enkelte samanhengar, vil det bli delt ut munnbind til alle studentane når det er eit krav frå UiO.

Denne helga skal Svein Stølen dra ut som faddervakt for å sjå korleis det går med fadderarrangement på UiO. 

– Det gler eg meg til, fortel han.   

Opnar for auka bruk av heimekontor

Og universitetsdirektør Arne Benjaminsen fortel at UiO ynskjer at alle skal takast best mogleg vare på. 

– Det vert opna for auka bruk av heimekontor etter munnleg avtale med den næraste leiaren. Men alle leiarane må vita om dei tilsette sit heime og jobbar eller er på jobben og jobbar derifrå. Grunnen er at det skal vera mogleg å driva eventuell smittesporing, understrekar han. Det er eit  krav frå styresmaktene om  at me skal leggja til rette for det.

Tilsette kan få vaskbare munnbind

Universitetet i Oslo har allereie førebudd seg på at det ville koma ei tilråding om bruk av munnbind i kollektivtransporten i rushtida. Derfor har UiO , som Uniforum tidlegare har meldt, kjøpt inn 20 000 munnbind som kan vaskast fleire gonger og 100 000 eingongsbind

– Det er mogleg for alle tilsette å få vaskbare munnbind frå Universitetet i Oslo. Dermed må den næraste leiaren tinga det talet på munnbind som dei har bruk for hos Eigedomsavdelinga. Det vil ikkje kosta noko. For studentane skal det også vera gratis eingongsmunnbind tilgjengelege i starten, fortel han. Deretter må studentane skaffa dette sjølve.

Tilrådinga om å bruka munnbind i kollektivtrafikken i Oslo i rushtida vil gjelda frå måndag morgon og fjorten dagar framover. Det er også på måndag grunnskulen og dei vidaregåande skulane startar opp igjen i Oslo.

Emneord: Koronaviruset, Arbeidsforhold, Studentforhold Av Martin Toft
Publisert 15. aug. 2020 00:47 - Sist endra 15. aug. 2020 00:47
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere