Nyheter fra mars 2009 - Side 2

Publisert 11. mars 2009 14:17

Fire norske sivile observatører er utpekt av NORDEM til å delta i et pilotprosjekt i Den demokratiske republikken Kongo. De skal bidra til å trygge forholdene i den konfliktherjede østre delen av landet. – Dette er et godt eksempel på NORDEMs arbeid i praksis, sier leder Siri Skåre.

Publisert 10. mars 2009 11:55

Naturhistorisk museum har fått heilt nye nettsider. – For første gong står nettstaden fram som ein heilskap, der omsynet til brukarane våre er det viktigaste, seier webredaktør Torstein Helleve og seksjonssjef Geir Søli.  

Publisert 9. mars 2009 10:51

Åtte av ti nyutdannede er fornøyde med utdanningen de har fått ved Universitetet i Oslo. Like mange er tilfredse med jobbene de fikk etter endt utdanning. Det viser en fersk undersøkelse som UiO har gjennomført blant 5200 nyutdannende, går det fram av en pressemelding fra UiO.

Publisert 6. mars 2009 14:57

– Det er viktig at forskningspolitikk kommer høyt på sakslisten under regjeringens budsjettkonferanse. Regjeringen må kompensere for bortfall av inntekter til forskning på grunn av den lave renten, sier UiO-rektor Geir Ellingsrud i en pressemelding i forkant av regjeringens budsjettkonferanse som starter på Torbjørnsrud i helgen.

Publisert 5. mars 2009 16:13

Universitetet i Oslo legg ikkje godt nok til rette for ein forskarkarriere innanfor institusjonen. Det meiner rundt halvparten av dei mellombels vitskapleg tilsette, i fylgje ei undersøking Forskarforbundet har gjort. Berre to prosent meiner at UiO har lagt godt til rette for ein karriere utanfor universitetet.  

Publisert 5. mars 2009 15:34

– 3000 boller og 3000 liter kakao var borte før klokka 12 i formiddag. Det tyder på at i alle fall 4000 skuleelevar deltok på Open dag på Universitetet i Oslo, fortel prosjektleiar Berit Rødsand i Informasjonsavdelinga til Uniforum.