Overvåker Kongo-politiet

Fire norske sivile observatører er utpekt av NORDEM til å delta i et pilotprosjekt i Den demokratiske republikken Kongo. De skal bidra til å trygge forholdene i den konfliktherjede østre delen av landet. – Dette er et godt eksempel på NORDEMs arbeid i praksis, sier leder Siri Skåre.

LEDER: Siri Skåre leder NORDEM-programmet ved Norsk senter for menneskerettigheter.

Foto: Christian Boe Astrup

Nå er det altså Øst-Kongo som er i fokus, der NORDEM (Norwegian Resource Bank for Democracy and Human Rights) inngår i FNs operasjon MONUC. Observatørene inngår i såkalte Joint Monitoring Teams. Det vil si at de har i oppdrag gjennom samarbeid med FN-politi å observere og rådgi kongolesisk politi. Den sentrale oppgaven er å bidra til at kongolesisk politi arbeider etter, og opprettholder sentrale menneskerettslige standarder.

Svensk initiativ

Nylig deltok de fire observatørene, pluss ytterligere tre som holdes i beredskap, på en briefing i Stockholm, under ledelse av Folke Bernadotte Akademien. Initiativet til denne operasjonen kommer nemlig opprinnelig fra det svenske utenriksdepartementet. Folke Bernadotte Akademien har en ledende rolle i det utøvende arbeidet, og sendte ut syv observatører tidlig i januar 2009. Norge stiller nå med fire og Sverige arbeider


NORDEM – Norwegian Resource Bank for Democracy and Human Rights – er en beredskapsstyrke som på kort varsel kan stille med personell for å arbeide innenfor demokratibygging og respekt for menneskerettigheter. Det er Norsk senter for menneskerettigheter ved Juridisk fakultet som i samarbeid med Flyktninghjelpen driver NORDEM. For øyeblikket er det 19 personer på langtidsoppdrag, og i løpet av ett år sendes rundt 100 personer på langtids- og korttidsoppdrag – ofte som observatører i forbindelse med valg.

med å inkludere observatører fra tre afrikanske land; Kenya, Tanzania og Senegal.
 

– Fellesskandinavisk innsats

– Dette er et godt eksempel på NORDEMs arbeid i praksis. Samtidig kan denne operasjonen godt ses på som ledd i de generelle bestrebelsene for en mer koordinert felles-skandinavisk innsats innen nettopp denne type sivil krisehåndteringsarbeid, sier lederen for NORDEM, Siri Skåre.

Rundt 250 personer inngår i NORDEMs beredskapsstyrke, og det er viktig at disse til enhver tid er godt skolert. NORDEM tilbyr selv grunnutdanning, blant annet et ukeskurs i menneskerettigheter og demokratiseringsarbeid, og Skåre forteller at de har utarbeidet en egen manual til bruk i arbeidet. Denne er dessuten tilgjengelig på nett for alle interesserte.

Overgrep mot kvinner

Under briefingen i Stockholm ble deltakerne orientert om politiske forhold i Den demokratiske republikken Kongo, om sikkerhet generelt og om overgrep mot kvinner, som er et utbredt problem i regionen. I tillegg tilsier veinettet i øst-Kongo at øvelseskjøring i vanskelig terreng er en viktig disiplin. Pluss undervisning i stressmestring, hvordan man håndterer kulturelle ulikheter og eventuelle følelsesmessige konflikter.

Siri Skåre forteller at de fire som nå er utsendt alle er i 30-årene og tatt opp i NORDEMs beredskapsstyrke. De har bred internasjonal erfaring og har gjennomgått grunnutdanningen. De er altså erfarne observatører som nå har dratt, og det kan trenges: De skal tjenestegjøre i seks måneder med mulighet for ytterligere forlengelse. 

Emneord: Afrika, Menneskerettar Av informasjonsleder Christian Boe Astrup ved SMR
Publisert 11. mars 2009 14:17 - Sist endret 11. mars 2009 15:03
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere