Åtte av ti fornøyde med utdanningen fra UiO

Åtte av ti nyutdannede er fornøyde med utdanningen de har fått ved Universitetet i Oslo. Like mange er tilfredse med jobbene de fikk etter endt utdanning. Det viser en fersk undersøkelse som UiO har gjennomført blant 5200 nyutdannende, går det fram av en pressemelding fra UiO.

ANGRER IKKE: Over 60 prosent av alle studenter som tok utdanningen sin ved UiO, ville gjort det igjen, viser en fersk undersøkelse. (Foto: Martin Toft)

Foto: Martin Toft

- Det er grunn til å glede seg over at de aller fleste både er fornøyd med studiene og med jobbene de får etterpå, sier viserektor Inga Bostad i en kommentar til en undersøkelse Universitetet i Oslo legger fram resultatetene fra i dag.

Seks av ti ville valgt UiO på nytt

Den omfattende undersøkelsen er gjennomført blant tidligere studenter ved universitetet. Undersøkelsen viser at 80,3 prosent av er fornøyd med utdanningen de har tatt på UiO. 17,7 prosent av disse er svært fornøyd. 46,6 prosent ville tatt samme utdannelse ved UiO en gang til. Alt i alt ville 61,5 prosent ha valgt samme eller tilsvarende utdannelse ved UiO. Kun 5,8 prosent ville tatt utdannelsen ved en annen utdanningsinstitusjon.

Et flertall av UiOs kandidater opplever å ligge karrieremessig godt an sammenlignet med andre. Nær halvparten oppfatter at de ligger karrieremessig likt med andre på egen alder, mens 1 av 5 oppfatter å ligge foran andre.

Minst fornøyd med utvikling av lederevner

Om Kandidatundersøkelsen 2008:
 

• På oppdrag fra UiO har Rambøll Management kartlagt arbeidstilknytning og tilfredshet blant uteksaminerte kandidater fra UiOs teologiske fakultet, det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet, humanistisk fakultet og samfunnsvitenskapelig fakultet.
• Undersøkelsen omfatter ca 5 200 kandidater på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, som fullførte sin grad i perioden 1. januar 2005 til 30. desember 2007.
 

De tidligere studentene mener de hadde størst utbytte av fagene analyse og metode og utvikling av ferdigheter innen kommunikasjon og formidling. Minst fornøyd var de med studienes utvikling av deres lederevner og arbeidslivskompetanse.

- Undersøkelsen avdekker mye positivt, men også ting vi kan bli bedre på. Vårt mål er at enda flere skal være svært godt fornøyd og ikke bare fornøyd med den utdanningen de får ved UiO. Dette er en av grunnene til at vi har jobbet målbevisst med å innføre Kvalitetsreformen. Flere av fakultetene våre har fått Kunnskapsdepartementets utdanningskvalitetspris de siste årene. Det viser at vi er på rett vei, sier Bostad.

- Vil styrke samarbeidet med arbeidslivet

Hver tredje student ved UiO har tatt deler av utdanningen i utlandet og at en av to har hatt kontakt med næringslivet i forbindelse med sine studier på bachelor- eller masternivå.

- Vi ønsker å styrke samarbeidet med arbeidslivet ytterligere slik at vi i fellesskap kan bidra til at dagens studenter er best mulig rustet til å møte morgendagens arbeidsliv, sier Bostad.

Emneord: Arbeidsmarkedet, Studentforhold
Publisert 9. mars 2009 10:51 - Sist endret 9. mars 2009 11:24
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere