Øyvind Norderval blir likevel professor i kirkehistorie

Øyvind Norderval får likevel professoratet i oldkirkens teologi- og kirkehistorie ved Det teologiske fakultet på Universitetet i Oslo, etter at en ny sakkyndig komité har sett på ansettelsessaken fra 2005.

PROFESSORSTRID LØST: - Jeg er glad for at saken har fått en lykkelig løsning for oss begge, sier Øyvind Norderval, som får professoratet i oldkirkens teologi- og kirkehistorie. (Foto: Aase Wynn)

Øyvind Norderval, professor i religionsvitenskap ved Universitetet i Tromsø, er blitt tilbudt professoratet i oldkirkens teologi- og kirkehistorie ved Det teologiske fakultet på Universitetet i Oslo. Professor Stig Ragnvald Frøyshov, som har hatt dette professoratet siden juni 2005, tilbys i stedet en professorstilling i liturgivitenskap ved samme fakultet.

Dette er konklusjonen etter at en ny sakkyndig komité har sett på ansettelsessaken fra 2005, der det stod mellom Norderval og Frøyshov. Forskerforbundet brakte i fjor på vegne av Norderval, som mente seg forbigått, saken inn for Sivilombudsmannen. Sivilombudsmann Arne Fliflet konkluderte i et brev av 10. mai 2007 med at Universitetet i Oslo hadde begått en saksbehandlingsfeil ved tilsettingen og at det måtte foretas en ny vurdering av saken "for å fastslå om Øivind Norderval ble utsatt for urett ved tilsettingsvedtaket". Forskerforbundet hadde blant annet anført at den første sakkyndige komiteen ikke hadde vurdert den tilsattes pedagogiske kvalifikasjoner.

- Jeg er glad for at saken har fått en lykkelig løsning for oss begge, sier Norderval til Uniforum. Han regner med å begynne i den nye stillingen til sommeren. TF-dekan Trygve Wyller var ikke tilgjengelig for kommentar onsdag, men han sier ifølge Det teologiske fakultets nettsider at han er godt fornøyd med de endringene som nå er gjort.

Emneord: Personalbehandling/politikk, Teologi, Fakultetene Av Lars Hoff
Publisert 31. okt. 2007 15:58 - Sist endret 10. des. 2008 15:37
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere