Webarbeidet ved UiO skal kartlegges

Informasjonsavdelingen starter nå en utredning av ressursbruken i webarbeidet ved alle enheter på Universitetet i Oslo. - Vi vet lite i dag om hvor mange som jobber med weben og hvilke kompetansebehov som finnes, sier prosjektleder Trond Alexander Tune.

WEBKOMPETANSE: Prosjektleder Trond Alexander Tune på Informasjonsavdelingen vil kartlegge kompetansebehovet på UiO innen webrelatert arbeid.

Foto: Ola Sæther

- Vi vil nå sende ut en spørreundersøkelse per e-post til alle enhetsledere ved Universitetet i Oslo, med om lag 25 spørsmål som fokuserer på enhetens totale ressursbruk og kompetansebehov innen webrelatert arbeid. Vi vil også forsøke å finne ut hvor mange som jobber med weben, hvor mange årsverk som utføres og så videre, uttaler prosjektleder Trond Alexander Tune på Informasjonsavdelingen.

Rapporten fra undersøkelsen vil foreligge i midten av juni og være tilgjengelig for alle via hjemmesiden til webprosjektet "ny uio web" (se peker nedenfor).

Før sommeren vil de lokale webmedarbeiderne på uio.no få tilsendt et liknende spørreskjema, som skal besvares personlig.

Dokumentere dagens tilstand

- Med webarbeid mener vi alle ledd i prosessen som leder fram til det at et innhold eller en tjeneste publiseres eller tilbys på UiOs nettsted. I denne undersøkelsen vil man også prøve å fange opp de vitenskapelige ansatte, bekrefter Tune.

- Hva vil dere bruke funnene til?

- Dokumentasjonen inngår i arbeidet med nettstedet vårt. Det er en nødvendig og viktig dokumentasjon av dagens tilstand i og med at vi vet for lite eksakt om hvor mange som er involvert i arbeidet rundt nettsidene. Undersøkelsen er også en fin anledning til å komme i dialog med fakultetene om hvordan webarbeidet kan organiseres bedre, hvor mye ressurser som må tilføres, behov for kurs og liknende, svarer Tune.

Ser til København

- På Københavns Universitet har de et tretrinns kursopplegg, som er verdt å tenke på også her ved UiO. Det første trinnet er en generell innføring i webarbeid. Det neste trinnet dekker de mer spesielle behov, mens det tredje er for superbrukere, legger han til.

Emneord: Web Av Lars Hoff
Publisert 25. mai 2007 15:31 - Sist endret 11. des. 2008 18:01
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere