Norge nest best i Bolognaprosessen

En statusgjennomgang av hvordan de europeiske landene ligger an i innføringen av Bolognaprosessen for europeisk høyere utdanning viser svært gode resultater for Norge. - Norge har spilt en sentral rolle gjennom hele Bologna-prosessen, og denne rapporten viser at Norge er nestbest i Europa, sier kunnskapsminister Øystein Djupedal i ei pressemelding. Irland tar førsteplassen, mens Danmark deler andreplassen med Norge.

BOLOGNA: - Bologna-prosessens intensjoner om et felles europeisk utdanningsområde er en av hovedårsakene til at Kvalitetsreformen ble innført, understreker kunnskapsminister Øystein Djupedal.
Foto: Martin Toft

Bolognaprosessen tar sikte på å samle Europas høyere utdanning i ett system innen 2010. Statusgjennomgangen ble lagt frem i London på Bologna-prosessens femte ministermøte som ble innledet 17. mai. Mye av årsaken til at Norge scorer så høyt er innføringen av Kvalitetsreformen i 2003. Kvalitetsreformen innebar blant annet et system med bachelor- og mastergrader, bokstavkarakterer og at man fikk studiepoeng i stedet for vekttall.

- Bologna-prosessens intensjoner om et felles europeisk utdanningsområde er en av hovedårsakene til at Kvalitetsreformen ble innført. Dette er perspektiver som ofte er utelatt når vi hører kritikerne av reformen, sier Djupedal.

Av andre saker som har vært prioritert av kunnskapsministeren på ministermøtet er temaet som har fått tittelen "Europeisk utdanning i et globalt perspektiv."

- Norge har deltatt i arbeidet med å sikre at europeisk høyere utdanning også fokuserer på andre land i verden. Vi må sikre at Bologna-prosessen ikke bidrar til at norske studenter velger å ikke studere i land som Kina, India, Sør-Afrika, Chile og USA, understreker Djupedal.

Emneord: Kvalitetsreformen
Publisert 18. mai 2007 09:41 - Sist endret 10. des. 2008 15:32
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere