Ingen pengegaver til forskning i revidert budsjett

Finansminister Kristin Halvorsen la i dag frem regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett. Det ble ikke satt av midler til økning av noen poster innen høyere utdanning og forskning. UHRs innspill om økt satsing på forskerrekruttering og vitenskapelig utstyr ble ikke fulgt opp, skriver UHR i ei pressemelding.

INGEN PENGEGÅVER: Finansminister Kristin Halvorsen hadde ingen pengegåver til universitets- og høgskulesektoren i revidert budsjett i dag.
Foto: Ola Sæther

- Det ser ut til at regjeringen gir opp å prøve og nå målene i Soria Moria-erklæringen, sier Gunnar Stave, leder i Universitets- og høgskolerådet.

- Statsbudsjettet for 2007 var et magert budsjett for høyere utdanning og forskning. Det ble ikke bevilget noen nye stipendiat- eller postdoktorstillinger. Det ble også kuttet 274 millioner i institusjonenes basisbevilgning. Gjennom revidert nasjonalbudsjett ble hvileskjæret i dag videreført, mener Stave.

Universitets- og høgskolerådet ba regjeringen i sitt innspill til revidert nasjonalbudsjett om en satsing på flere stipendiat- og postdoktorstillinger, samt økt bevilgning til vitenskaplig utstyr.

- Vi mente situasjonen innen disse to feltene var så prekær at regjeringen burde følge det opp allerede på revidert nasjonalbudsjett.

- Vi befinner oss i en situasjon der vi stadig må minne politikerne på hvilke mål de har satt seg selv innen høyere utdanning og forskning. De viser fremdeles ikke vilje nok til å følge opp, sier Stave.

- Vi vil få store problemer med å fylle alle stillingene som blir ledig i forbindelse med generasjonsskiftet som kommer de neste 10 årene. Norsk forskning vil lide, frykter Stave.

Også lederen for Forskerforbundet, Bjarne Hodne, er lite fornøyd med manglende bevilgninger til forskning og høyere utdanning i revidert budsjett.

- Djupedal har i revidert nasjonalbudsjett kjempet fram flere barnehager, frukt og grønt til skoleelever og lengre skoledag, men i høyere utdanning og forskning har han ikke gjort noe med sine kutt i basismidlene til universitetene og høyskolene på 274 millioner kroner. Vi må videre se langt etter flere forskerrekrutteringsstillinger slik hele sektoren også har etterlyst, sier Hodne i ei pressemelding fra Forskerforbundet.

I dag ble det dessuten kjent at regjeringen vil utsette planlagte byggeprosjekt i universitetssektoren, som den nye informatikkbygningen på UiO og sørhellinga på Universitetet for miljø og biovitenskap med til sammen 183 millioner kroner, melder Forskerforbundet i sin pressemelding.

Dette er et budsjett som åpenbart er tilpasset det kommende kommunevalget.

- En ansvarlig kunnskapsminister må klare å ha flere tanker i hodet samtidig; både barnehager, skole, høyere utdanning og forskning er viktig for å bygge et kunnskapssamfunn, mener lederen i Forskerforbundet.

Emneord: Økonomi
Publisert 15. mai 2007 17:06 - Sist endret 10. des. 2008 15:14
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere