- Vår kulturarv må tas bedre vare på

- Vi elsker universitetsmuseene. De forteller om vår tilblivelseshistorie og veien videre. Men denne arven må tas bedre vare på enn i dag, sa utvalgsleder Bjarne Rogan da han overleverte Universitetsmuseumsutvalgets utredning til kunnskapsminister Øystein Djupedal. Utvalget vil ha strakstiltak for å redde samlinger som er direkte truet av nedbryting.

- Universitetsmuseene forteller om vår tilblivelseshistorie og veien videre. Men denne arven må tas bedre vare på enn i dag, sa lederen for Universitetsmuseumsutvalget, Bjarne Rogan.
Foto: Ola Sæther

Universitetsmuseumsutvalget overleverte på en pressekonferanse i Kunnskapsdepartementet fredag 31. mars sin offentlige utredning om landets fem universitetsmuseer til kunnskapsminister Øystein Djupedal. I utredningen, som de har kalt "Kunnskap for fellesskapet", har de sett på virksomheten til og utfordringene for Naturhistorisk museum og Kulturhistorisk museum i Oslo, Bergen Museum, Vitenskapsmuseet i Trondheim og Tromsø Museum.

Vanskjøttet arv

- Dem man elsker, tukter man. Vi elsker universitetsmuseene. De inneholder 50 prosent av Norges kulturhistoriske samlinger og 95 prosent av de naturhistoriske. De forteller om vår tilblivelseshistorie og veien videre. Men denne arven må tas bedre vare på enn i dag, sa utvalgets leder Bjarne Rogan, dekan ved Det humanistiske fakultet på UiO. Han trakk fram mange kritikkverdige forhold som undergraver universitetsmuseenes forpliktelser og ansvar som samfunnsinstitusjoner.

Utvalget foreslår at det settes av minimum 30 millioner kroner årlig til strakstiltak for samlinger som er direkte truet av nedbryting. For å styrke museenes formidling bør basisutstillingene oppgraderes, noe som vil koste rundt 40 millioner i året, dersom dette gjøres én gang i tiåret. Utvalget ønsker også øremerkede midler til utvikling av digitale læringsressurser knyttet til natur- og realfag, i størrelsesorden ti millioner kroner årlig i fem år. Det foreslår også at universitetsmuseenes formidling styrkes gjennom å innføre gratis inngang for alle, noe som vil kreve en ekstra tilføring av 30 millioner kroner årlig.

Utvalget delt i synet på organiseringsform

Utvalget er imidlertid delt når det gjelder spørsmålet om organiserings- og tilknytningsformen. Flertallet på fem går inn for at universitetsmuseene fristilles i forhold til universitetene og legges direkte under Kunnskapsdepartementet, mens mindretallet vil opprettholde dagens organisering.

Kunnskapsminister Øystein Djupedal sa at han gledet seg til å lese utredningen, og roste både tittelen og det grundige arbeidet som ligger bak utredningen og lovte å vurdere tilrådingene nøye før han sender den ut på høring.

- Universitetsmuseene er nasjonens hukommelse, og vi må lykkes bedre i å forvalte denne. Det er krevende å formidle kunnskap i vår tid, konkurransen er mye hardere enn før på grunn av stadig flere nye medier. Å formidle vår kulturhistoriske arv er et viktig ansvar for våre museer og universiteter, og de må ikke tape i denne konkurransen om oppmerksomhet, sa han.

Tirsdag 4. april kan du lese intervjuet med utvalgsleder Bjarne Rogan her på Uniforum nett no.

Emneord: Museene Av Lars Hoff
Publisert 31. mars 2006 18:27 - Sist endret 10. des. 2008 16:09
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere