Skal forenkle godkjenning av utenlandsk utdanning

Et nytt utvalg skal foreslå tiltak som kan gjøre saksbehandlingen av søknader om godkjenning av utenlandsk høyere utdanning enklere, raskere og mer brukervennlig og samtidig sikre at den er rettferdig. Utvalget ble oppnevnt av Kunnskapsdepartementet i dag, går det fram av ei pressemelding.

ENKLERE: Et nytt utvalg skal legge fram tiltak som vil gjøre det enklere å få godkjent høyere utdanning fra utlandet.
Foto: Ola Sæther

Utvalget skal spesielt vurdere behov for endringer som kan bidra til bedre integrasjon av innvandrere i det norske arbeidsmarkedet. Utvalget skal ledes av Knut Brautaset fra Høgskolen i Agder. Brautaset er også styreleder for Senter for internasjonalisering av høyere utdanning (SIU).

Det skal også gi en beskrivelse av det samlede systemet for godkjenning og godskriving av høyere utdanning i Norge - herunder både godkjenning/godskriving av høyere utdanning fra utenlandske institusjoner og godkjenning/godskriving av utdanning mellom norske institusjoner. Dessuten skal det vurdere dagens myndighetsfordeling mellom NOKUT og universitetene og høyskolene.

Det skal spesielt vurdere behov for endringer med hensyn til innvandreres muligheter for å få en tilfredsstillende godkjenning og dokumentasjon av sin kompetanse i forhold til norsk høyere utdanning og overfor norske arbeidsgivere.

Utvalget skal levere sin innstilling til departementet innen 1. desember 2006.

Medlemmer av utvalget
Leder: Knut Brautaset, Høgskolen i Agder

Medlemmer:
Kaja Schiøtz, Universitetet i Oslo
Gry Eva Alterskjær, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Guri Bakken, Universitets- og høgskolerådet
Rolf Lofstad, NOKUT
Rita Kumar, Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene (KIM)
Heidi Vedeld, Aetat
Joh Jean-Jacques Ekollo, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Rasmus Myklebust, ANSA
Katrine Elida Aaland, Studentenes Landsforbund

Utvalgets mandat
Utvalget skal:
-
Gi en beskrivelse av det samlede systemet for godkjenning og godskriving av høyere utdanning i Norge - herunder både godkjenning/godskriving av høyere utdanning fra utenlandske institusjoner og godkjenning/godskriving av utdanning mellom norske institusjoner.
-
Foreslå særskilte tiltak som kan gjøre saksbehandlingen av søknader om godkjenning av utenlandsk høyere utdanning enklere, raskere og mer brukervennlig og samtidig sikre at den er rettferdig. Tiltakene skal danne grunnlag for en nasjonal handlingsplan for å forbedre prosessene knyttet til godkjenning av utenlandske kvalifikasjoner fra høyere utdanning i tråd med Norges forpliktelser i Bolognaprosessen.
-
Vurdere dagens myndighetsfordeling mellom NOKUT og universitetene og høyskolene.
-
Vurdere behov for og eventuelt foreslå endringer i lov om universiteter og høyskoler med sikte på å få et lettfattelig og oversiktlig regelverk.
-
Spesielt vurdere behov for endringer med hensyn til innvandreres muligheter for å få en tilfredsstillende godkjenning og dokumentasjon av sin kompetanse i forhold til norsk høyere utdanning og overfor norske arbeidsgivere.
-
Vurdere og eventuelt foreslå tiltak knyttet til den såkalte GSU-listens funksjon og hensiktsmessighet som faglig grunnlag for opptak til høyere utdanning og ved godkjenning/godskriving av utenlandsk utdanning.
-
Ta hensyn til de forpliktelser Norge har etter konvensjonen om godkjenning av kvalifikasjoner vedrørende høyere utdanning i Europaregionen (Lisboakovensjonen).
Vurdere økonomiske og administrative konsekvenser av de forslag som fremmes i henhold til utredningsinstruksens krav.
Emneord: Undervisning, Studentforhold, Internasjonalisering
Publisert 9. mars 2006 15:52 - Sist endret 10. des. 2008 15:48
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere