Økte bevilgninger til forskning i nordområdene

Regjeringen ønsker at Norge skal delta aktivt i det internasjonale polaråret og har satt av midler til å starte forberedelsene i 2006. - Polaråret er et stort internasjonalt samarbeid og vil gi viktige bidrag til regjeringens kunnskapssatsing om og i nordområdene, sier kunnskapsminister Øystein Djupedal i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

LØFT: - Norge vil bidra til et løft for polarforskningen som vil gi et enormt datatilfang til nytte for både forvaltning og forskning, sier Øystein Djupedal.
Foto: Ola Sæther

Kunnskapsminister Øystein Djupedal deltar denne uken i et internasjonalt seminar om muligheter og utfordringer i nord i Ny-Ålesund på Svalbard. Seminaret arrangeres av Kings Bay i samarbeid med Nærings- og handelsdepartementet, Miljøverndepartementet, Olje- og energidepartementet, Utenriksdepartementet og Kunnskapsdepartementet. Seminaret samler politikere, forskere, næringsliv og andre representanter fra ulike land med interesser i nord.

Kunnskapsutviklingen om nordområdene krever internasjonalt samarbeid.

- Vi vil ha fokus på kunnskapsutvikling og internasjonalt utdannings- og forskningssamarbeid under vårt formannskap i nordisk ministerråd i 2006 og når vi tar over medlemskapet i arktisk råd høsten 2006. Gjennom deltakelse i Polaråret vil Norge bidra til et løft for polarforskningen som vil gi et enormt datatilfang til nytte for både forvaltning og forskning, sier Djupedal.

Spørsmål omkring energi og miljø er sentrale i diskusjonen om utvikling av nordområdene, og energi- og miljøforskning er prioritert i forskningspolitikken. Regjeringens forskningsutvalg har satt ned en arbeidsgruppe som skal se på nåværende forskningsaktivitet på området og foreslå fremtidig satsing innen energi og miljø.

- Energi og miljøforskningen vil bli styrket fremover. På dette feltet er norske kunnskapsmiljøer i den internasjonale forskningsfronten og vi har mye å tilby, sier Djupedal.

Økt støtte til forskningsopphold på Svalbard

På Ny-Ålesundsymposiet innleder kunnskapsministeren om Svalbard som internasjonal forskningsarena. Det har blitt investert store summer i forskningsinfrastruktur på Svalbard i de senere årene, og det er viktig å vise fram Svalbards unike forskningsmuligheter for utenlandske partnere og for næringslivet. Kunnskapsministeren viser til at Svalbard er en viktig arena for å internasjonalisere norsk forskning og for samarbeid med utenlandske forskere.

- Vi har derfor gitt økonomisk støtte til å utjevne merkostnadene forbundet med forskningsopphold på Svalbard i budsjettet for 2006, og vil styrke denne ytterligere i 2007. Forskningsopphold i Ny-Ålesund vil bli gitt prioritet.

Vil styrke forskningssamarbeidet med Russland

Også forskningssamarbeidet med Russland vil få økte ressurser. Russland er en viktig samarbeidspartner i nord, og i budsjettet for 2006 har Kunnskapsdepartementet styrket bevilgningene til dette bilaterale forskningssamarbeidet. Som ledd i styrkingen av det vitenskaplige samarbeidet med Russland har Nansensenteret i St. Petersburg, som driver med klimaforskning, fått 1.5 millioner kroner fordelt over tre år over Kunnskapdepartementets budsjett. Nansensenteret i St.Petesburg har gitt russiske forskere og PhD-kandidater muligheter for faglig utvikling i hjemlandet.

- Vi vil styrke bevilgningene til forskningssamarbeid med Russland ytterligere framover. Russland har sterke vitenskapstradisjoner - spesielt innen realfagene. Samarbeid med russiske forskere er også viktig for å etablere et felles kunnskapsgrunnlag som kan bidra til næringsutvikling og forsvarlig forvaltning av ressursene i nord, sier Djupedal.

Emneord: Forskningspolitikk, Internasjonalisering
Publisert 2. mars 2006 14:24 - Sist endret 10. des. 2008 15:36
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere