Norsk miljø- og samfunnsforskning får et nytt tyngdepunkt

I løpet av 2006 blir CIENS Forskningssenter for miljø og samfunn en realitet. Åtte norske forskningsinstitutter flytter sammen og innleder et samarbeid der målet er å bli et nasjonalt og internasjonalt tyngdepunkt for forskning på miljø og samfunn. Mandag 6. mars kommer lederen av FNs klimapanel, Dr. Rajendra K. Pachauri, til Norge for å markere begivenheten, står det i ei pressemelding fra Senter for klimaforskning ved UiO(CICERO.

GRUNNSTEIN: Miljøvernminister Helen Bjørnøy legger ned grunnsteinen for CIENS Forskningssenter for miljø og samfunn høsten 2005.
Foto: Harald Aas

På CIENS-dagen som markeres på Universitetet i Oslo 6. mars 2006, holder forskere fra flere av instituttene i CIENS foredrag om dagens og framtidens forskning i det nye senteret.

I tillegg blir det foredrag av Dr. Rajendra K. Pachauri, lederen av FNs klimapanel (The Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC). Pachauri leder arbeidet med den nye hovedrapporten til FNs klimapanel som kommer våren 2007.

- Med dannelsen av CIENS er norsk miljø- og samfunnsforskning på offensiven, sier professor Trond Iversen ved Meteorologisk institutt, som leder det felles forskningsprogrammet i CIENS.

Iversen sier at senteret skal utvikle og formidle kunnskap som kan gi grunnlag for en bærekraftig samfunnsutvikling.

- Instituttene og universitetet kan ikke gjøre dette alene, men det unike samarbeidet i CIENS blir et sterkt faglig lokomotiv, sier Iversen.

Partnerne i CIENS-samarbeidet er Norsk institutt for vannforskning (NIVA), Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR), Transportøkonomisk institutt (TØI), Meteorologisk Institutt (met.no), Norsk institutt for naturforskning (NINA), Norsk institutt for luftforskning (NILU), Meteorologi og Oseanografi ved Universitetet i Oslo (MetOs-UiO) og CICERO Senter for klimaforskning. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) - Hydrologisk avdeling er foreløpig assosiert.

De åtte instituttene har til sammen 550 medarbeidere fordelt innen naturvitenskap, teknologi og samfunnsfag. Et nytt bygg står klart i Forskningsparken høsten 2006 og de fleste av de omlag 550 ansatte flytter inn i det nye bygget. Flere institutter ved Universitetet i Oslo er involvert i det faglige samarbeidet selv om de ikke flytter inn,

Emneord: Forskning, Miljøforskning
Publisert 3. mars 2006 13:07 - Sist endret 10. des. 2008 15:33
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere