- Dyr blir vanstelt ved Universitetet i Oslo

Dyr som brukes under forsøk ved Universitetet i Oslo lever under dårlige forhold. Nå krever Forsøksdyrutvalget at forsøksdyravdelingen stenges, meldte NRK Østlandssendingen fredag 17. mars. Dekanen ved Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet, Knut Fægri, forsikrer at anleggene vil bli oppgradert i løpet av 2006.

Til tross for gjentatte advarsler fra Forsøksdyrutvalget er rutinene ved dyreavdelingen ikke blitt endret, kom det fram i Østlandssendingen fredag 16. mars. I intervju med Østlandsendingen fortalte dyrevernsorganisasjonenes representant i forsøksdyrutvalget, Anton Krag, at utvalget er kommet fram til at avdelingen ikke er i slik teknisk stand at den kan godkjennes.

Forsøksdyravdeling har i tillegg til rotter og mus, også gauper. I radiosendingen ble det hevdet at disse dyrene ikke er blitt brukt til forskning på mange år.

Skal oppgradere avdelingen

Ved Universitetet i Oslo er det Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet som har ansvaret for forsøksdyravdelingen.

- Hvorfor har ikke Universitetet i Oslo fulgt påleggene fra forsøksdyrutvalget om utbedringer til tross for gjentatte advarsler?
Vi stiller spørsmålet til dekan Knut Fægri.

- Vi er klar over at forholdene ved forsøksdyravdelingen ikke er tilfredsstillende, og vi tar dette på alvor, forsikrer Fægri. Han forteller at det ble fattet et vedtak om utbedringer i 2005 og at det er satt av 3,5 millioner kroner som skal brukes til å oppgradere anleggene i løpet av 2006.

- Vil universitetet nå følge utvalgets pålegg og stenge avdelingen?
- I første omgang vil vi vurdere virksomheten og se på hvilken aktivitet vi ønsker å opprettholde. På bakgrunn av dette vil vi avgjøre hvorvidt vi skal stenge eller påklage vedtaket, svarer dekanen.

- Det blir for tiden ikke forsket på avdelingens gauper. Er det riktig av universitetet å holde dyr i fangenskap som det ikke forskes på?
- Når et forsøk er over, må vi vurdere hvorvidt vi skal avlive et dyr eller bevare det til senere bruk. Vår oppfatning er at forholdene for gaupene er så gode at det har vært forsvarlig å beholde disse dyrene, uttaler Fægri.

Vedtaket omfatter ikke gaupene

Informasjonsdirektør Helge Kjøllesdal ved UiO viser til at gaupene ikke er klassifisert som forsøksdyr og derfor ikke omfattes av vedtaket fra Forsøksdyrutvalget.
- Utvalget har bare myndighet over dyr som det drives eksperimentelle forsøk med. Gaupene, som blitt brukt til atferdsforskning, omfattes av regelverket til Dyrevernsnemnda. Etter det vi kjenner til, hadde ikke nemnda noe å utsette på denne virksomheten under siste inspeksjon i februar, sier Kjøllesdal.

Han stiller seg forøvrig undrende til Forsøksdyrutvalgets framgangsmåte i saken.
- Rapporten om forholdene ved forsøksdyravdelingen er datert 13. februar, men ble sendt til universitetet først 14. mars, det vil si samme dag som vedtaket om stengning ble oversendt universitetet. Vi finner det også merkelig at rapporten og vedtaket om stengning ble sendt til en ansatt ved Biologisk institutt og ikke til instituttledelsen, sier Kjøllesdal.

Av Grethe Tidemann
Publisert 17. mars 2006 11:51 - Sist endret 10. des. 2008 14:52
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere