UiO på 12. plass i Europa

I ei nyoppretta rankingliste over verdas beste universitet kjem Universitet i Oslo på 12. plass i Europa og på 90. plass på verdsstatistikken. På verdsbasis kjem Berkeley-universitetet, Massachusetts Institute of Technology og Harvard-universitetet på dei øvste plassane. Dei britiske universita, Cambridge, Oxford og Edinburgh toppar lista over dei beste europeiske universiteta, tett fylgde av Swiss Federal Institute of Technology i Zürich i Sveits.

FESTSAL: UiO er på tolvteplass over dei beste universiteta i Europa. Biletet er frå Urbygningens festsal.

Deretter kjem Universitetet i Helsingfors og Linköpings universitet, som gjer det best av dei nordiske universiteta. På tredjeplass i Norden og på tolvteplass i Europa kjem altså Universitetet i Oslo.

Den nyoppretta rankinglista heiter Webometrics og blir publisert av den spanske forskargruppa Internet Lab. Den er knytt til Spanias forskingsråd og informasjonssenter om forsking og utdanning. Når rankinglista blir sett opp, blir det tatt mest omsyn til kor mange forskingsartiklar kvart universitet har tilgjengeleg på Internett. Undersøkinga tar atterhald når det gjeld plasseringa til Universitetet i Helsingfors fordi det har fleire felles domene med Helsingfors by.

På verdsrankinga kjem amerikanske og kanadiske universitet på dei 22 øvste plassane, før det første europeiske universitetet, University of Cambridge, dukkar opp på 23. plass.

Emneord: Internasjonalisering, Rangering Av Martin Toft
Publisert 13. feb. 2006 16:06 - Sist endra 10. des. 2008 16:04
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere