Investorjakt på Rockefeller

Om lag 500 forskarar, entreprenørar og investorar møtte opp, då Birkeland Innovasjon,UiO, sette i gang arrangementet "First Tuesday" på Rockefeller tysdag 7. februar. Statssekretær Åge R. Rosnes i Kunnskapsdepartementet og prorektor Haakon Breien Benestad ved UiO opna i fellesskap forskings- og nyskapingsbodene.

SPESIALLAGA: - Avdelingsingeniør Thor Arne Agnalt ved Instrumentverkstaden på Fysisk institutt fortel ein av dei frammøtte om antennene som verkstaden har spesiallaga til forskingsrakettar.
Foto: Martin Toft

Der blei det presentert selskap som var grunnlagde på forskings- og nyskapingsidéar både ved UiO, Universitetet for miljø- og biovitskap, sjukehusa i Oslo-regionen og ved Simulasenteret.

Målet med arrangementet var å få forskarane til å knyta kontaktar som kan hjelpa til med nyskapande forsking og samtidig få høve til å presentera forsking for samfunns- og næringsliv. Samtidig skal entreprenørar og næringslivsaktørar bli kjende med framifrå forskarar og forskingsmiljø ved UiO, går det fram av programmet.

Birkeland Innovasjon AS oppfordrar også kvalifiserte entreprenørar som har starta bedrifter tidlegare om å gjera det igjen saman med dei. First Tuesday er ein nettverksorganisasjon som har eksistert i over seks år, og har over 7000 medlemar, medan Birkeland Innovasjon A/S er UiOs eining for teknologioverføring. Oslo Teknopol støtta også arrangementet.

Emneord: Forskning, Birkeland Innovasjon Av Martin Toft
Publisert 14. feb. 2006 16:20 - Sist endra 10. des. 2008 15:16
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere