Mai - Side 2

Publisert 6. mai 2004 12:11

For konsulentoppdrag tilsvarende 60 prosent stilling betaler UiO Erling Maartmann-Moe nesten 100 000 kroner i måneden. - Når vi trenger konsulenter i et marked er vi nødt til å betale en eller annen form for markedspris, sier Rune Fløisbonn, som er fungerende direktør for Studie- og forskningsadministrativ avdeling.

Publisert 6. mai 2004 11:37

Tallene fra Samordna opptak bekrefter den positive utviklingen for Universitetet i Oslo. Universitetet har 15,8 prosent flere søkere med UiO som sitt førstevalg enn det hadde i rekordåret 2003. - Vi har all grunn til å juble, sier seksjonsleder ved Studie- og forskningsadministrativ avdeling, Hanne Krogh.

Publisert 6. mai 2004 10:11

Selv om du trekkes to prosent av bruttolønna til statlig tilleggspensjon, er det ingen garanti for at du virkelig er innmeldt i Statens Pensjonskasse. - I alle mine tre arbeidsforhold ved UiO ble jeg trukket to prosent i pensjonsavgift til Statens Pensjonskasse uten at jeg ble innmeldt der, forteller økonomiprofessor Olav Bjerkholt. Nå lover UiO å betale pengene tilbake.

Publisert 5. mai 2004 12:24

Universitetet i Oslo skal vera med og driva utvikling av kunst, design, arkitektur og digital kommunikasjon i Akerselva Innovasjon. Kunsthøgskulen, Arkitekthøgskulen, Norsk Form/Noregs Designråd og Oslo Teknopol er dei andre partnarane.

Publisert 3. mai 2004 16:54

Dei fysiske antropologane i Noreg var ueinige om ideen om den nordiske rasen skulle brukast som argument for rasehygiene. Men dei delte synet på at det eksisterte eit rasehierarki. Det konstaterer stipendiat Jon Røyne Kyllingstad ved Forum for universitetshistorie.

Publisert 3. mai 2004 16:39

Blindernveien mellom Moltkes Moes vei og Problemveien blir stengt heile dagen torsdag 6. mai. Årsaka er at vegstrekninga skal asfalterast.