Søkertallene er strålende

Tallene fra Samordna opptak bekrefter den positive utviklingen for Universitetet i Oslo. Universitetet har 15,8 prosent flere søkere med UiO som sitt førstevalg enn det hadde i rekordåret 2003. - Vi har all grunn til å juble, sier seksjonsleder ved Studie- og forskningsadministrativ avdeling, Hanne Krogh.

Søkertallene fra Samorda opptak viser at studentene fortsatt strømmer til UiO
Foto: Martin Toft

Tallene fra Samordna opptak viser at Universitetet i Oslo i år har 31 944 søkere totalt og 17 042 primærsøkere, det vil si søkere som har UiO som førstevalg. Dette innebærer en økning på 15,8 prosent i antall primærsøkere.

Stor jubel ved UiO

- Generelt er vi strålende fornøyd. Og ser vi dette i lys av fjorårets rekordstore søkning med en økning på 33,8 prosent i antall primærsøkere, er dette virkelig over all forventning, sier seksjonsleder i Studie- og forskningsadministrativ avdeling, Hanne Krogh.

Hun er overbevist om at etableringen av studieprogrammer har mye av æren for suksessen.
- Mens studentene tidligere søkte om opptak til et fakultet, søker de nå om opptak til programmer. I programkatalogen viser vi studentene det brede fagtilbudet og alle mulighetene vi har, sier hun og legger til:
- Jeg tror også søkerne har fått med seg at vi gjør ting på en ny og annerledes måte. Mange har snakket med personer som studerer ved UiO. De har fått vite at vi har et godt studietilbud med undervisning i små grupper og et godt studiemiljø hvor det er lett å bli kjent. Vi er i ferd med å bli kvitt stemplet som et stort og fremmedgjørende studiested.

- Har intensivert markedsføring spilt en rolle?
- Vi bruker en del ressurser på markedsføring, men det viktigste er innholdet, at vi kan markedsføre et tilbud som vi alle er svært stolte over, svarer Krogh.

UV-fakultetet øker mest

Størst prosentvis økning sammenliknet med fjoråret har Det utdanningsvitenskapelige fakultet med 37,2 prosent flere primærsøkere. 719 personer har Pedagogikk, Spesialpedagogikk, Tegnspråk eller Tegnspråk og tolkning som førstevalg. Til sammen har de fire programmene 365 studieplasser.

Fakultetets Lektor- og adjunktutdanning har totalt 1237 søkere til 200 studieplasser. Studieretning for kultur, språk og samfunnsfag har 232 primærsøkere til 150 studieplasser, 68,1 prosent flere enn i fjor. Studieretningen for realfag, som har 50 studieplasser, har 44 primærsøkere. I fjor hadde kun 33 personer denne studieretningen som sitt førstevalg. Til sammen har Lektor- og adjunkt utdanningen 61,4 prosent flere primærsøkere enn i fjor.

Jus øker sterkt

Det juridiske fakultet tilbyr 685 studieplasser. Også her er økningen stor sammenliknet med fjoråret. 8305 personer har søkt om opptak ved fakultetet. 3189 personer har Det juridiske fakultet som sitt førstevalg. Det betyr at fakultetet har 34,8 prosent flere primærsøkere enn i fjor.

Det medisinske fakultet har 3921 søkere totalt og 1500 primærsøkere som konkurrerer om 270 studieplasser. Sammenliknet med opptaket i 2003 har fakultetet 32,9 prosent flere primærsøkere.

Det odontologiske fakultet har totalt 1780 søkere til 89 studieplasser. 372 personer har fakultetet som sitt førstevalg. Dette innebærer en 27 prosent økning i antallet som har fakultetet som sitt førstevalg.

HF-fakultetet populært

Det historisk-filosofiske fakultet hadde stor oppgang i 2003 med 34,7 flere primærsøkere enn i 2002. Fakultetets studieprogrammer er fortsatt svært populære. I år er det totale antall søkere til fakultetets 1591 studieplasser 13 328 personer. 4264 personer, 12,6 prosent flere enn i fjor, har et av fakultetets programmer som sitt førstevalg.

SV-fakultetet på topp

Det samfunnsvitenskapelige fakultet var fjorårets suverene vinner med en økning i antall primærsøkere på hele 74,6 prosent. Årets tall viser at fjorårets suksess ikke representerte et unntakstilfelle. 15 208 personer har søkt om opptak ved SV-fakultetet. 5107 personer, 4,7 prosent flere enn i fjor, har SV-fakultetet som sitt førstevalg.

Teologisk fakultet sliter

Tallene for Det teologiske og Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet er ikke så positive som for de øvrige fakulteter. Det teologiske fakultet sliter fortsatt med å fylle opp studieplassene. Bare 49 personer har fakultetet som sitt førstevalg. Totalt har fakultetet 413 søkere til 80 studieplasser.

MN-fakultetet har flere primærsøkere

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet har 6267 søkere til 1088 studieplasser. Antallet primærsøkere er litt høyere enn ved opptaket i mai 2003. 1566 personer, 2,6 prosent flere enn i 2003, har MN-fakultetet som sitt førstevalg.

Mens MN-fakultetet hadde færre primærsøkere enn studieplasser ved seks av sine programmer i 2003, er det i år bare Elektronikk og datateknologi og progammet Natur og miljø, som ikke fyller opp plassene sine.

Et av lyspunktene er dessuten at kjemiprogrammet med sine 45 studieplasser, har dobbelt så mange primærsøkere som i fjor. 47 personer har Kjemiprogrammet som sitt førstevalg.

Emneord: Studentforhold Av Grethe Tidemann
Publisert 6. mai 2004 11:37 - Sist endret 10. des. 2008 15:49
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere