UiO glemte å betale inn pensjon

Selv om du trekkes to prosent av bruttolønna til statlig tilleggspensjon, er det ingen garanti for at du virkelig er innmeldt i Statens Pensjonskasse. - I alle mine tre arbeidsforhold ved UiO ble jeg trukket to prosent i pensjonsavgift til Statens Pensjonskasse uten at jeg ble innmeldt der, forteller økonomiprofessor Olav Bjerkholt. Nå lover UiO å betale pengene tilbake.

IKKE INNMELDT: - I alle mine tre arbeidsforhold ved UiO ble jeg trukket 2 prosent i pensjonsavgift til Statens Pensjonskasse uten at jeg ble innmeldt der, forteller økonomiprofessor Olav Bjerkholt.
Foto: Ola Sæther

Olav Bjerkholt har vært ansatt i hovedstilling som professor I ved Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo siden 1. august 1996. Før det hadde han to bistillinger (1/5-stillinger) som professor II i perioden 1986-92. I september i fjor fikk Bjerkholt tilsendt pensjonsoversikten sin av Statens Pensjonskasse (SPK). Her kom det fram at han ikke hadde vært registrert i SPK etter at han sluttet i sin tidligere jobb i Statistisk sentralbyrå i 1996.

Hvor stort problem?

- Jeg gjorde da pensjonskassen oppmerksom på mitt nåværende ansettelsesforhold ved Universitetet i Oslo. De tok kort tid etter kontakt med lønningsseksjonen ved UiO, og mitt medlemskap i SPK er nå blitt tilbakedatert til 1996. Jeg sjekket selv med en gang mine lønnsslipper både fra mitt nåværende og mine to første ansettelsesforhold ved universitetet. Det viste seg at jeg i alle tre arbeidsforhold var blitt trukket to prosent i pensjonsinnskudd til SPK uten å være innmeldt der. Hvor mange andre kan ikke ha lidd samme skjebne? spør Bjerkholt, som etterlyser bedre kontrollrutiner ved UiO.

Lønningssjef Trond Ryd sier at UiO har meldt Bjerkholt forskriftsmessig inn i SPK og at årsaken til den manglende registreringen må skyldes feil i pensjonskassens arkiveringssystemer. Han innrømmer likevel at det er teoretisk mulig at ansatte kan ha blitt trukket i pensjonsinnskudd uten å ha blitt innmeldt i SPK.

- Lønningsseksjonen ved UiO sier at de har funnet innmeldingsbrevet til SPK i forbindelse med at jeg ble ansatt ved universitetet i 1996. Antakeligvis har de ikke sendt det. Min søknad om å pensjonere meg gjennom en AFP-avtale fra høsten av, har jeg nå trukket tilbake på grunn av usikkerheten rundt mitt medlemskap i pensjonskassen, forteller 62-åringen, som har jobbet i full stilling i staten siden 1965.

- UiO har bevisbyrden

- Bevisbyrden hviler på arbeidsgiver og ikke på Statens Pensjonskasse når det gjelder spørsmålet om en ansatt er innmeldt i pensjonskassen eller ei, uttaler Hans Svaret i Landslaget for offentlige pensjonister. Han anbefaler Bjerkholt å gå til Sivilombudsmannen om ikke UiO betaler det han gjør krav på.

Bjerkholt meddelte tidlig i korrespondansen med Organisasjons- og personalavdelingen ved UiO at han foretrakk å få gjort opp den manglende registreringen i SPK i sine to første arbeidsforhold i kontanter framfor å bli meldt inn i SPK 17-18 år for sent. Han fikk i et svarbrev fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet datert 25. mars 2004 støtte for sitt krav om å få utbetalt differansen mellom brutto- og nettolønn for bistillingene. Bjerkholt gjentok derfor dette kravet i et brev han sendte universitetsdirektør Hanne Harlem rett før påske.

Personaldirektør ved UiO, Elisabeth Halsen, tilbakeviste nemlig i et svarbrev av 31. mars at Bjerkholt skulle ha krav på økonomisk kompensasjon på bakgrunn av manglende innmelding i SPK. Han ville bli innberettet til SPK for de to manglende periodene, skrev hun videre.

UiO beklager og betaler

Halsen og universitetsdirektøren beklager nå i et brev, som vil bli sendt til Bjerkholt i løpet av denne uka, den mangelfulle og sendrektige saksbehandlingen han er blitt utsatt for.

- Bjerkholt vil få utbetalt differansen mellom brutto- og nettolønn for de to bistillingene. Beløpet er på ca. 5500 kroner, pluss renter og justert for inflasjon.

- Lønningsseksjonen er nå i gang med å gjennomgå alle pensjonssaker ved UiO. Målsettingen er å ha kvalitetssikret alle våre pensjonsforpliktelser innen utløpet av 2004, sier Halsen i en telefonsamtale med Uniforum.

I en kommentar sier Bjerkholt seg fornøyd med at UiO nå har godtatt at han hadde krav på bruttolønn for bistillingene. Men han vurderer fortsatt om han skal kreve kompensasjon for den risikoen han hevder å ha blitt utsatt for ved ikke å ha blitt meldt inn i SPK i sin nåværende hovedstilling.

- Man har ingen fordeler av medlemskapet i SPK hvis man ikke er registrert der. Hadde jeg sluttet i stillingen før jeg pensjonerte meg, ville jeg ikke hatt noen garanti for at feilen ville ha blitt oppdaget. Om jeg skulle ha falt fra, er det langt fra sikkert at min kone ville fått den ektefellepensjonen hun hadde hatt krav på fra pensjonskassen, avslutter han.

- Sjekk selv!

Ruth Norseng, som er nestleder i NTL ved UiO hvor Bjerkholt er organisert, sier at hun selv har opplevd at innberetningen fra UiO til SPK stoppet opp i en sekstenårsperiode helt til hun selv oppdaget det nylig. Hun anbefaler derfor alle UiO-ansatte å gå inn på pensjonskassens nettsider (www.spk.no) og selv sjekke om de er registrert der.

Emneord: Arbeidsforhold Av Lars Hoff
Publisert 6. mai 2004 10:11 - Sist endret 10. des. 2008 16:02
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere