Får 100 000 i måneden fra UiO

For konsulentoppdrag tilsvarende 60 prosent stilling betaler UiO Erling Maartmann-Moe nesten 100 000 kroner i måneden. - Når vi trenger konsulenter i et marked er vi nødt til å betale en eller annen form for markedspris, sier Rune Fløisbonn, som er fungerende direktør for Studie- og forskningsadministrativ avdeling.

SOLID MÅNEDSLØNN: For konsulentoppdrag tilsvarende 60 prosent stilling betaler UiO Erling Maartmann-Moe nesten 100 000 kroner i måneden.
Foto: Ola Sæther

Datagründeren og forskeren Erling Maartmann-Moe er daglig leder av Birkeland innovasjon. Maartmann-Moe er selvstendig konsulent og ble i første omgang engasjert av UiO for perioden 12. januar til 11. mars 2004.

Oppdraget var å forberede etableringen av et aksjeselskap, herunder å legge til rette for ansettelse av en fast daglig leder. I mars ble oppdraget videreført fram til 11. august, fordi arbeidet da ikke var ferdigstilt. Dette skjedde uten noen forutgående utlysning av oppdraget.

- Hvorfor ble ikke oppdraget utlyst?
- Universitetsstyret besluttet i november i fjor at Birkeland innovasjon skal være operativ i januar 2004. For å få til dette måtte vi raskt ut i markedet og leie inn en konsulent som daglig leder til avgjørelse om selskapsform ble avklart, sier Rune Fløisbonn, fungerende direktør for Studie- og forskningsadministrativ avdeling. Det er han som har ført i pennen arbeidsavtalen mellom UiO og Maartmann-Moe.

- De spesielle kravene til kompetanse på et nytt område og den korte varigheten på oppdraget, gjorde at UiO valgte å ikke legge oppdraget ut på fritt anbud da vi måtte forlenge engasjementet noen måneder. Vi er ellers meget nøye med å følge EØS-reglementet på dette punkt, understreker Fløisbonn.

- Stillingen som daglig leder blir utlyst med det første når Birkeland er vedtatt opprettet som aksjeselskap etter styremøte i 4.mai 2004, opplyser han.

I 'Avtale om oppdrag' går det fram at Maartmann-Moe engasjeres på konsulentbasis tre dager i uken i tilsvarende 60 prosent stilling i to måneder fra og med 12. mars til 11. august i år. Honoraret er 80 000 kroner per måned pluss mva; totalt 99 200 kroner per måned.

- Er bortimot 100 000 kroner per måned for ca. 12 arbeidsdager en pris UiO er nødt til å betale for denne type konsulenttjenester?

- Ja. Når vi trenger konsulenter i et marked er vi nødt til å betale en eller annen form for markedspris. I dette tilfelle har vi forhandlet oss til satser som også benyttes av Norges forskningsråd på denne type oppdrag.

- Men honoraret er likevel under det Maartmann-Moe ville fått for et tilsvarende oppdrag i det private næringsliv. Å dra i gang et Technology Transfer Office krever helt spesiell kompetanse som det ville være vanskelig å få tilgjengelig for oss den korte tiden vi trenger den.

Uniforum har kontaktet Erling Maartmann-Moe, som imidlertid ikke ønsker å kommentere saken utover det Fløisbonn har gjort.

Emneord: Forskning, Næringsliv Av Trine Nickelsen
Publisert 6. mai 2004 12:11 - Sist endret 10. des. 2008 14:57
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere