Debatt - Side 7

En mann medbriller sitter ved et bord og prater
Publisert 23. okt. 2020 15:45

Jeg er glad for å kunne si at vi har fulgt opp og gjennomført en rekke tiltak fra klimakuttplanen som ble lagt frem for styret i desember i fjor, men det er heller ingen tvil om at vi må – og skal – intensivere arbeidet fremover, skriver UiO-rektor Svein Stølen.

En mann går i midtgangen i Universitetets aula
Publisert 23. sep. 2020 18:07

Vi må tåle å bli eksponert for, og diskutere teorier og ideer vi er dypt uenig i. Ytringsfriheten er lett å forsvare når den verner uttalelser og tanker man selv støtter. Når den verner meninger man er dypt uenig i, er det ikke like lett, skriver UiO-rektor Svein Stølen. 

Publisert 6. sep. 2020 13:15

2020 har vært et krevende år, men UiO har mye å feire. Jeg valgte å legge vekt på alt som går bra under årsfestmiddagen 2. september til ære for UiOs prisvinnere.  Denne bloggen er basert på den manusløse talen under middagen. 

En mann med briller står på en talerstol
Publisert 25. aug. 2020 04:30

Implisitt sies at å anbefale en kandidat er udemokratisk. Det mener Knut Kjeldstadli er den logiske slutningen av Belinda Eikås Skjøstads holdning om at å unnlate å anbefale en kandidat ved rektorvalg er "å respektere universitetsdemokratiet". 

Eit portrett av ei kvinne
Publisert 18. aug. 2020 04:30

Dessverre har universitetet ikke noen veldig god seniorpolitikk som tar vare på det vi erfarne har og verdsetter det, samtidig som en gir plass til fornyelse. skriver Johanne Sundby, medisinprofessor ved UiO i denne kronikken.

Publisert 11. aug. 2020 11:35

Ungdommen skal overbevises om at samfunnet må endres fordi vår nåværende livsform utgjør en eksistensiell trussel.  Vitenskap dreier seg imidlertid om å avkrefte påstander. Det blir vel som å banne i Klimahuset? mener Nicolay Stang.

Et mann med skjegg ser inn i kameraet med flere bokhyller i bakgrunnen
Publisert 2. juni 2020 11:39

Mine spørsmål om EAs rolle, selvforståelse og manglende lydhørhet for ansattes behov forblir ubesvart.  Slik kommenterer professor Andreas Føllesdal svaret fra rektor Svein Stølen på hans kritikk av Eiendomsavdelingen ved UiO.