DEBATT: Naivt å tro at forvaltning av eiendom, personale, HMS og arbeidsmiljø ikke angår faglig ledelse

Jeg er skeptisk til todelt ledelse ved vårt universitet, men her er viktige nyanser avhengig av nivå.

DETTE MÅ TIL: For at enhetlig valgt ledelse skal fungere, må vi ha reelle valg mellom ulike kandidater, samt opplæring i hvordan universitetet fungere organisatorisk og ledelsesmessig, skriver styrekandidat Helene A. Nissen-Lie.

Foto: Ola Gamst Sæther

Det var fint å lese at Helge Jordheim er opptatt av at vi er seks enkeltindivider som ønsker en plass i styret, og ikke to kjønnsdelte lag, jfr «herre- og damegarderober». Hvordan vi bør organisere vår ledelse ved UiO er noe jeg er generelt opptatt av og jeg går inn for valgt ledelse på alle nivå.

I tråd med min valgplattform kan jeg melde kort om at jeg er skeptisk til todelt ledelse ved vårt universitet, men her er viktige nyanser avhengig av nivå.

Spørsmålet om todelt eller enhetlig ledelse på nivå 1 ved UiO handler for en stor del om vi skal ha valgt eller tilsatt rektor. I følge Universitets- og høgskoleloven kan vi ha valgt rektor, som da blir styret leder. Dette betegnes som todelt ledelse, hvor rektor har faglig ledelse og en direktør har ansvar for den samlede administrative delen av virksomheten.

Hvis derimot universitetsstyret vedtar at rektor skal ansettes på åremål (krever to tredjedels flertall i styret), følger det av den samme loven at rektor både blir daglig leder for den faglige og administrative virksomheten. Dette betegnes som enhetlig ledelse. På det nivået er jeg skeptisk til enhetlig ledelse av den grunn at jeg ønsker valgt rektor, i motsetning til tilsatt rektor som flere universiteter nå har.  Tilsatt rektor hører mer hjemme i en bedriftsmodell som professor Bernt ved UiB påpeker.  

Når det kommer til nivå 2 (fakultet) og nivå 3 (institutt), er jeg for enhetlig ledelse. Dekan og instituttledere har ansvar både for den faglige og administrative delen av virksomheten. I likhet med Finn-Eirik Johansen tenker jeg i utgangspunktet at samme leder bør sitte med ansvaret for faglige resultater, personalansvar- og arbeidsmiljø på disse nivåene. Vi må innse at disse områdene henger sammen og utgjør en kompleks helhet som vi ikke kan splitte opp i ulike saksområder.

For at enhetlig valgt ledelse skal fungere, må vi imidlertid ha reelle valg mellom ulike kandidater, samt opplæring i hvordan universitetet fungere organisatorisk og ledelsesmessig.

Personlig ønsker jeg at ansatte i større grad er representert gjennom organer som har beslutningsmyndighet. For eksempel er det slik at noen institutter har et styre som bare er rådgivende. Jeg mener et instituttstyre bør ha beslutningsmyndighet. I tillegg mener jeg at man i større grad bør gjennomføre avstemninger i saker som er av prinsipiell viktighet eller på annen måte har betydning for de ansatte. 

Johansen pirker også borti makten til Eiendomsavdelingen ved UiO. Det er betimelig. Jeg synes ikke bare vi bør vurdere om den faglige ledelsen skal ha et større ansvar for forvaltning og utvikling av bygg heller enn å overlate alt til Eiendomsavdelingen, men snarere sørge for det. Om jeg blir valgt, ønsker jeg å løfte dette frem i styret, som også har et sentralt ansvar for UiO sine eiendommer.

Jeg tenker det er naivt å tro at forvaltning av eiendom, personale, HMS og arbeidsmiljø ikke angår faglig ledelse og kan legges til en annen linje. Disposisjon av lokaler/eiendom («hvem skal få plass?») utgjør en stor diskusjonen på universiteter over hele verden.

Jeg takker Jordheim for oppfordringen og tenker at det viktigste å meddele nå er at vi må organisere oss best mulig for å hegne om UiOs egenart som en fri og uavhengig kunnskapsinstitusjon i samfunnet der de ansatte har reell innflytelse. Jeg er for øvrig opptatt av lederne ikke skal få for mye makt ved UiO – det er våre ansatte som er vår viktigste ressurs og flere og flere beslutninger foregår langt over hodet på oss.

Emneord: Universitetsstyrevalget 2021 Av professor og UiO-styrekandidat Helene A. Nissen-Lie
Publisert 31. mai 2021 14:32 - Sist endra 18. juni 2021 11:49
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere