DEBATT: Todelt ledelse på toppen – replikk til Solbakk

Mitt ønske om å beholde valgt rektor trumfer mitt eget syn på todelt ledelse på toppen.

SVARER MOTKANDIDATEN: Dette er å ekstrapolere mine synspunkter ut i, for Solbakk, ukjent terreng, skriver Finn-Eirik Johansen i en replikk til motkandidat Jan Helge Solbakk.

Foto: Ola Gamst Sæther

Jan Helge Solbakk skriver i sitt innlegg at jeg tilsynelatende ikke har problemer med todelt ledelse i UiO-ledelsen. Dette er å ekstrapolere mine synspunkter ut i, for Solbakk, ukjent terreng. Jeg kommenterte ikke todelt ledelse på toppen fordi i henhold til dagens UH-lov er det eneste måten man kan organisere et universitet der man har valgt rektor. Mitt ønske om å beholde valgt rektor trumfer dermed mitt eget syn på todelt ledelse på toppen. Mer om dette kan leses i et utmerket debattinnlegg i Khrono fra stipendiat i statsvitenskap, Anders T. Hjertø Lind, UiT.

Når det gjelder enhetlig ledelse nedover i organisasjonen legger jeg til grunn at denne bare kan fungere godt og ivareta det faglige dersom det er tilstrekkelig beslutningsstøtte og administrativ støtte til ledere på dette nivået, noe jeg erkjenner at vi selvsagt ikke har i dag. Jeg mener selvsagt ikke at en instituttleder skal sitte å skrive tiltakskort og risikovurderinger, men når de samlede ressurser instituttet forvalter må dekke både faglige og ikke faglige behov, mener jeg er det den faglige lederen som skal ha siste ordet.

Poenget mitt med utvikling av bygg er at en økende andel av forskningen, spesielt innen MedNat-området, men også psykologi og andre fagområder, er avhengig av stor og tung infrastruktur hvis funksjon påvirker bygget og vice versa. Kanskje et funksjonelt imaging- eller proteomikk-laboratorium er nødvendig for den faglige utviklingen av instituttet? Da er dagens system hvor institutter spiller inn, men eiendomsavdelingen avgjør hvilke tiltak som skal iverksettes, ikke den beste måten å forvalte bygningsmassen til beste for forskningen på.

Emneord: Universitetsstyrevalget 2021 Av styrekandidat og professor Finn-Eirik Johansen
Publisert 28. mai 2021 12:55 - Sist endra 18. juni 2021 11:49
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere