DEBATT: Todelt ledelse fra tå til topp er topp

Johansen begrunner ikke hvorfor todelt ledelse på lavere nivå er «en dårlig ide», mens han tilsynelatende ikke har problemer med en todelt ledelsesstruktur høyere opp i systemet.

LITE GJENNOMTENKT? Hvordan i all verden skal en akademisk leder kunne makte alt dette uten at det går på bekostning av nettopp faglig ledelse? Det spør Jan Helge Solbakk etter å ha lest debattinnlegget fra motkandidaten Finn-Eirik Johansen.

I dagens Uniforum kommenterer universitetsstyrekandidat Finn-Eirik Johansen, Olav Gjelsviks kjetterske, men kloke refleksjoner om hva som må gjøres for at Norges eldste, og beste universitet skal bli enda bedre.

Jeg deler Johansens syn hva angår mer satsing på grunnforskning og på å utvikle sentre for fremragende forskning og utdanning, men det er urealistisk å tro at dette «er fullt mulig innfor rammene til et breddeuniversitet», i hvert fall rent budsjettmessig. Mesteparten av ressursene til slike sentre bør, som nå, innhentes fra eksterne finansieringskilder, for ellers vil nødvendigvis bredden måtte smalnes inn.       

Johansen skriver videre: «Jeg mener imidlertid at det er en dårlig ide å innføre todelt ledelse nedover i organisasjonen. Samme leder bør sitte med ansvaret både for faglige resultater, HMS og arbeidsmiljø. Dette er saksområder som ikke kan settes opp mot hverandre og i stor grad dekkes av det samme budsjettet da instituttene i hovedsak styres ved rammetildeling».

Han begrunner ikke hvorfor todelt ledelse på lavere nivå er «en dårlig ide», mens han tilsynelatende ikke har problemer med en todelt ledelsesstruktur høyere opp i systemet. Dette virker lite gjennomtenkt, og det er vanskelig å forstå hvordan hans ambisjon om akademisk ledelse av instituttene kan realiseres når han i tillegg vil at akademisk leder ikke bare skal ha ansvaret «faglige resultater, HMS», men også «ha et større ansvar for forvaltning og utvikling av bygg»! Hvordan i all verden skal en akademisk leder kunne makte alt dette uten at det går på bekostning av nettopp faglig ledelse?

Til sist dette spørsmål til Johansen: «Er todelt ledelse på høyere nivå en god eller dårlig idé, og hvorfor?». Det vil være klargjørende om også styrekandidat Helge Jordheim gjorde sitt syn kjent hva angår dette spørsmål.      

Emneord: Universitetsstyrevalget 2021 Av professor Jan Helge Solbakk, kandidat til UiO-styret
Publisert 28. mai 2021 12:04 - Sist endra 18. juni 2021 11:49
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere