DEBATT: Team Willumsen ønsket ikke å møte team Åsheim til debatt før valget på OD

Jeg vil hevde at mitt team er bredere og mer kompetent sammensatt og at vi er best rustet for å ta fatt på den store oppgaven det er å snu fakultetets underskudd, skriver dekankandidat Hans-Christian Åsheim på OD i dette innlegget. 

Portrett av en mann som ser inn i kameraet

ØNSKET IKKE: Vi merker oss at team Willumsen ikke ønsket et siste debattmøte før valget, skriver dekankandidat Hans-Christian Åsheim på OD.  

Foto: Fredrik Pedersen/UiO

Dekanvalget ved Det odontologisk fakultet avsluttes onsdag 14/10. Fakultetet har for en gangs skyld et reelt valg med to team som stiller til valg. Det er bra for fakultetet! Det betyr at et team ikke bare klappes inn uten å ha vist frem sitt valgprogram eller uten å si noe om hva man ønsker å få til. Dette har medført at det er tydelig for hele fakultetet hva som er utfordringer og muligheter i den nåværende situasjon. Den store utfordringen for fakultetet er den økonomiske situasjonen.

Så kan man jo diskutere i det vide og brede om det er en tannlege som er best egnet til å håndtere økonomien eller en person med god erfaring fra slikt tidligere. Studentene har også blitt engasjert, noe som er veldig bra. Resultatet av valget blir spennende, men uansett må det teamet som vinner stå til rette for resten av fakultetet i forhold til sine respektive valgprogram.

Dokumentasjon på at jeg har håndtert økonomiske utfordringer tidligere kan man se i Database for høyere utdanning hvor det i perioden 2012-2014 var en markant økning i studiepoengproduksjon for bioingeniørfagutdanningen og bachelor i farmasi (HiOA). Markedsføring av disse studiene førte også til mere interesse reflektert i økt antall søkere og bedret omdømme, og for første gang i historien hadde bachelor i farmasi flere førstegangssøkere enn master i farmasi på UiO som alltid har vært et populært studium. Noe tilsvarende ønsker jeg å utrette på OD.

Jeg har aldri kalt meg økonom, men jeg ser muligheter i økonomi, søker mot handlingsrom og er opptatt av å håndtere risikoer. Jeg har alltid jobbet tett opp mot økonomer. Når det gjelder min dokumenterte lederkompetanse, kan man kikke på min CV som ligger her:

Jeg vil hevde at mitt team er bredere og mer kompetent sammensatt og at vi er best rustet for å ta fatt på den store oppgaven det er å snu fakultetets underskudd. Jevnlig dialog med studentene slik at vi sammen kan bedre studiets kvalitet og studiemiljø vil være en av våre viktigste prioriteringer.

Vi merker oss at team Willumsen ikke ønsket et siste debattmøte før valget, da hadde vi kanskje sluppet å føre debatten i Uniforum.

(Les også det siste innlegget til Tiril Willumsen Åsheim kommer med udokumenterte påstander)

Emneord: Dekanvalg, Odontologi Av Hans-Christian Åsheim, dekankandidat ved OD og instituttleder for Institutt for oral biologi
Publisert 14. okt. 2020 05:00 - Sist endra 16. okt. 2020 10:26
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere