DEBATT: En tannlege er best egnet til å lede OD i en utfordrende tid

UiO er en institusjon som står for kvalitet og høyeste faglige kunnskapsnivå. Dette må gjenspeiles i ledelsen ved OD som er et fakultet for profesjonsstudier, skriver dekankandidat Tiril Willumsen. 

Portrett av en kvinne med briller

UTFORDRENDE: Fakultetet er i en utfordrende økonomisk situasjon med et betydelig underskudd hvor det vil kreves både kreativitet og en inngående kjennskap til samfunnsoppdraget for å redusere kostnader og øke inntekter, skriver dekankandidat Tiril Willumsen på Det odontologiske fakultet.

Foto: Ola Gamst Sæther

Fakultetsstyret på OD har bestemt at dekanen bør være tannlege. Dekanen skal ifølge stillingsinstruksen være fakultetets øverste leder og representere fakultetet utad.

Utad i denne sammenheng vil være å representere fakultetet og Universitetet i Oslo i møter med departementer, direktorater, fagforeninger, utdanningsinstitusjoner, den utøvende tannhelsetjenesten og forskningsorganisasjoner nasjonalt samt utdannings- og forskningsorganisasjoner internasjonalt.

Fakultetet er i en utfordrende økonomisk situasjon

Det odontologiske fakultet er et profesjonsfakultet hvor det utdannes tannleger, tannpleiere og spesialistkandidater innen 7 ulike spesialiteter. Fakultetet er av et de mindre ved UiO, men drifter Norges største tannklinikk gjennom studentklinikken med mer enn 50 000 pasientbesøk årlig.

Fakultetet er i en utfordrende økonomisk situasjon med et betydelig underskudd hvor det vil kreves både kreativitet og en inngående kjennskap til samfunnsoppdraget for å redusere kostnader og øke inntekter både ved klinikkdriften og gjennom eksterne forskningsmidler.

Samtidig foregår det en betydelig faglig utvikling og endring innen odontologien som gjør at det er ekstra viktig å ha en ledelse ved fakultetet som er informert og oppdatert i alle endringene som skjer på politisk og faglig plan.

Vi står altså i en situasjon hvor vi må rasjonalisere driften samtidig som vi skal utvide forskningsaktiviteten. Ikke minst skal vi drive en optimal og oppdatert undervisning slik at våre studenter står best rustet slik at de kan yte den behandlingen befolkningen fortjener når de skal ut for å  jobbe som tannleger og tannpleiere i samfunnet. Dette krever evne til å lede og lage arbeidsmiljø som får alle til å dra i samme retning.

Det odontologiske fakultet har spesialistutdanning av alle godkjente tannlegespesialiteter. Dette er en svært viktig funksjon for fakultetet da det medfører at de mest kompliserte pasientene henvises til og behandles ved vår klinikk. Det igjen bidrar til at våre studenter får et variert undervisningsmateriale og en oppdatert undervisning, våre lærere opprettholder og utvikler sine kvalifikasjoner og vi fortsetter å være en attraktiv arbeidsplass for dyktig fagpersonell.   

...  forskningsmessig kan det ha stor betydning langt utenfor munnhulen

Prosessen vi er inne i vil kreve at fakultetsledelsen forstår fagmiljøet og kan jobbe konstruktivt mot og samarbeide med fagorganisasjonene, profesjonsorganisasjonene, departementer og direktorater.

Det odontologiske fagfeltet opererer i et lite område, men forskningsmessig kan det ha stor betydning langt utenfor munnhulen. Odontologi utgjør en unik kombinasjon av medisinske og teknologiske fag ved at en rekke forskjellige materialer benyttes i det svært utfordrende miljøet som er i munnhulen og skal fungere sammen med levende vev. Medisinske fag, teknologiske fag og kombinasjonen av disse utgjør et stort forskningsmessig potensial som kan utnyttes i større grad enn hva er tilfelle i dag. Da er det spesielt viktig å ha et dekanat som har vist evne til å se dette potensialet, lage allianser med odontologiske, medisinske og teknologiske fagmiljøer, og innhente eksterne forskningsmidler.

UiO er en institusjon som står for kvalitet og høyeste faglige kunnskapsnivå. Dette må gjenspeiles i ledelsen ved OD som er et fakultet for profesjonsstudier. Vi er derfor enige med fakultetsstyret i at dekanen på OD bør være tannlege. Vi er et motivert, ansvarlig og engasjert team som stiller til dekanvalg med en tannlege som dekan.

 

(Les også svaret fra motkandidat Hans-Christian Åsheim:  Odonologisk fakultet må ledes av den best kvalifiserte dekankandidat)

 

 

 

Emneord: Odontologi, Dekanvalg Av Tiril Willumsen, tannlege, professor og dekankandidat OD
Publisert 9. okt. 2020 05:00 - Sist endra 16. okt. 2020 10:26
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere