Museumsdirektør: – Det blir ikke veksthus hvis ikke UiO stiller seg tungt bak det

Naturhistorisk museums veksthus står «gryteklart», men ledelsen ble overrasket over manglende oppstartsmidler i Solberg-regjeringens siste statsbudsjett. Direktør Brit Lisa Skjelkvåle håper de rødgrønne vil berge prosjektet som heller ikke står øverst på UiOs prioriteringsliste.

En kvinne står foran Naturhistorisk museum på Tøyen

TILBAKE TIL START:  – Vi følte at vi nærmet oss målstreken, men så er vi ikke engang fremme på en ny startstrek, sier direktør Brit Lisa Skjelkvåle på Naturhistorisk museum etter at Veksthuset heller ikke denne gangen var med i Solberg-regjerinens forslag til statsbudsjett for 2022. Her står hun foran tomten til det planlagte veksthuset. (Foto: Ola Gamst Sæther)

Foto: Ola Gamst Sæther

– Vi håper jo virkelig at den nye regjeringen har klokskap nok til å legge veksthuset inn i statsbudsjettet igjen. Vi håper de ser hvor viktig veksthuset er for unge mennesker og at det er et nødvendig prosjekt for formidling av naturmangfoldskrisen vi står i, sier museumsdirektør Brit Lisa Skjelkvåle til Uniforum.

I en epost til Uniforum opplyser Kunnskapsdepartementet at «Den nye regjeringen har frist til 10. november med å legge frem en tilleggsproposisjon for Stortinget med forslag til omprioriteringer på budsjettet», og at svar på spørsmål ikke vil være tilgjengelig før den tid. Ny forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) sier til Dagsavisen at han ikke kommenterer eventuelle endringer i statsbudsjettet før den tid.

For å kunne være en levende formidlingsarena for UiO er det svært viktig at Naturhistorisk museum og Botanisk hage har mulighet til å utvikle seg, mener Skjelkvåle.

– For et naturhistorisk museum som skal dekke verdens naturmangfold er det viktig å ha et veksthus. Å ikke ha det er veldig rart, og svekker vår mulighet til helhetlig formidling og forskning om plantenes fundamentale rolle for livet på jorden i fortid, nåtid og framtid, understreker museumsdirektøren, som mener veksthuset ville kunne bli en fantastisk attraksjon og nasjonal ressurs.

Veksthuset vil også bidra til Tøyen-løftet, og det vil ta i bruk innovativ teknologi med gjenbruk av varme. Det kan gjøre prosjektet til et utstillingsvindu som er viktig for veksthus-næringen i Norge.

– Sviktet

Så langt har Statsbygg brukt om lag 84 millioner kroner på prosjektet, finansiert over statsbudsjettet, mens museet har brukt om lag 16 millioner kroner, blant annet til å lønne en prosjektkoordinator i elleve år.

– Det vi foreslår, er at regjeringen og Stortinget ikke går videre med en statsbevilgning av dette bygget, sa avgått forsknings- og høyere utdanningsminister, Henrik Asheim (H), til Dagsavisen i forrige uke.

Og det er nå eller aldri,  kommer man ikke med i dette statsbudsjettet, er man ute, sier Skjelkvåle.

– Da må vi begynne på nytt igjen, og da er veksthuset plutselig minst 20 år frem i tid, konstaterer museumsdirektøren.

Hun anslår at huset kunne stått ferdig rundt 2025.

– Vi følte at vi nærmet oss målstreken, men så er vi ikke engang fremme på en ny startstrek.

– Føler du at dere er sviktet av regjeringen?

– Ja, jeg kan vel si at vi føler oss sviktet, svarer Skjelkvåle.

Til Dagsavisen uttalte Asheim at beslutningen var en prioriteringssak. I statsbudsjettet ble det satt av midler til livsvitenskapsbygget og Vikingtidsmuseet. UiO-styret vedtok en prioritert liste over prosjekter de ønsket statsstøtte til, og der var veksthuset på andre plass.

– Det er mange store prosjekter som står for tur i denne sektoren, og veksthuset når ikke opp sammenlignet med de andre store prosjektene, sa Asheim til avisen og pekte på flere andre prosjekter som er i ferd med å bygges over hele landet.

SISTE TEGNING: Dette er den siste tegningen Stein  Halvorsen arkitekter har laget av det fremdtidige Veksthuset på Tøyen. (Illustrasjonsfoto: Stein Halvorsen arkitekter) 

Nedprioritert av UiO

– Veksthuset har flere ganger blitt forbigått på prioriteringslista UiO-styret har satt før statsbudsjettrundene?

– Det stemmer. Veksthuset er alltid nummer to på prioriteringslistene til UiO. For hver gang Veksthuset er på vei til å komme på førsteplass og nummer én er blitt realisert, kommer det alltid et annet prosjekt opp som er viktigere enn Veksthuset, sier Skjelkvåle.

– Like mye som å rette pekefingeren på Solberg-regjeringen kan en peke på UiO, som ikke prioriterer veksthuset høyere?

– Det er klart at for at UiO skal få til et bygg,  så må UiOs ledelse stille seg tungt bak forslaget. Det blir ikke bevilget bygg til UiO med mindre UiO signaliserer tydelig at de ønsker seg det veldig sterkt.

– Synes du UiO kunne vært tydeligere?

– UiO-ledelsen signaliserer jo de tingene de synes er viktigst. Vi her på Tøyen mener selvsagt at Veksthuset er kjempeviktig, og at det burde fått større oppmerksomhet.

– Eneste landet uten

Nytt veksthus ved Naturhistorisk museum på Tøyen har vært del av planene til UiO i veldig mange år, med bølger og perioder med stor innsats. Det er snart 100 år siden kampen for å skaffe universitetet et nytt veksthus begynte. 

– Av alle de store byene i Europa og Norden er Norge det eneste landet jeg vet om. som ikke har et ordentlig veksthus tilknyttet en Botanisk hage. Våre vakre små drivhus fra 1800-tallet har sjarm og historie, men er helt utidsmessige.

På 1970-tallet ble det bevilget penger til veksthus, men da ble pengene i stedet brukt på å fikse taket på et av universitetets bygg, ifølge Dagsavisen.

Til Dagsavisen sa Asheim at fraværet av Veksthuset på statsbudsjettet ikke betyr at «bygget ikke kan finansieres på andre måter».

– Hvis departementet har tanker om hvordan bygget kan finansieres på andre måter, så inviteres vi gjerne til en dialog om dette. 

 

– Overraskende og beklagelig

UiO-rektor Svein Stølen beklager også at Veksthuset ikke er med i den avgåtte regjeringens forslag til statsbudsjett for 2022.

– Ledelsen har notert seg at veksthuset har falt ut av regjeringens prioriterte liste. Dette er overraskende og beklagelig. Vi skal vurdere videre hvordan vi møter denne situasjonen, svarer Svein Stølen i en epost. 

Uniforum spør han også om veksthuset  er en «evig nummer to» for UiO  og  eventuelt hvorfor det er det, 

– Vi er flere som deler skuffelsen over at Veksthuset falt ut av regjeringens prioriteringsliste. Samtidig er vi tilfreds med at det er bevilget betydelige midler til Livsvitenskapsbygningen, som blir helt sentralt i Oslo Science City, og til nytt Vikingtidsmuseum, der verdensarven sto i fare.

Svein Stølen viser også til andre store prosjekter som UiO må prioritere framover. 

– Vi har store behov også i årene som kommer. Vi trenger virkelig et nytt bygg for odontologi. Det handler om å ivareta et svært viktig profesjonsstudium, og dette er vår første prioritet. Det er videre nå åpnet for et satsningsforslag for oppgradering av Nedre Blindern. Det er viktig av to grunner. Det er en strategisk mulighet, og oppgraderingen er særdeles vanskelig å finansiere over basis, understreker Svein Stølen. 

Uniforum har også spurt rektor Svein Stølen om UiO har et «veldig sterkt ønske» om veksthus og om det i så fall er blitt tydelig nok signalisert. Vi har også spurt ham om Veksthuset fortjener større oppmerksomhet. Disse spørsmålene har vi ikke fått svar på. 

 • Les mer om Veksthuset i Uniforum:

13,8 millioner til Veksthuset

Gir klarsignal for nytt forprosjekt for veksthus på Tøyen

Oslo kommune krev at UiO og Statsbygg betaler for miljøgate på Tøyen

Gler seg over grønt lys for nytt forprosjekt for veksthus på Tøyen

Vil skape en følelse av ekte regnskog i nytt veksthus på Tøyen

 

Emneord: Veksthus på Tøyen, Naturhistorisk museum Av Joachim Waade Nessemo
Publisert 4. nov. 2021 17:11 - Sist endra 8. feb. 2022 10:31
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere