Gler seg over grønt lys for nytt forprosjekt for veksthus på Tøyen

–Veksthuset vil bli eit svært godt prosjekt for både byen og nasjonen. Me er kjempeglade for at forprosjektet kan koma i gang, seier UiO-rektor Ole Petter Ottersen til Uniforum.

GLAD FOR FORPROSJEKT: UiO-rektor Ole Petter Ottersen er kjempeglad for at nytt forprosjekt for veksthus på Tøen kan koma i gang. På biletet står han saman med SVs-gruppeleiar i Oslo bystyre, Marianne Borgen, som blir rekna som mora til Tøyen-løftet. (Arkivfoto)

I formiddag kunne Uniforum  bringa nyhendet om at Kunnskapsdepartementet har gitt Statsbygg i oppdrag om å setja i gang eit nytt forprosjekt for nytt veksthus på Tøyen.  Kostnadsramma ligg på 495 millionar kroner, og det må eit nytt veksthus halda seg innanfor,  er kravet  Kunnskapsdepartementet stiller for å gi klarsignal til dette prosjektet.

Formidling av naturvitskap

UiO-rektor Ole Petter Ottersen er viss på at utstillingsveksthuset kjem til å bli ein stor attraksjon når det står ferdig. 

– Det kjem til å setja både Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo og Oslo by på kartet.  Me er også opptekne av at UiO vil bidra med sin kompetanse til at veksthuset blir best mogleg eigna til formidling av naturvitskap.

– Tøyen vil bli ein fantastisk stad

– Investor Jens Ulltveit Moe gir 50 millionar kroner til eit klimasenter som blir eit eige prosjekt. Korleis vil sambandet mellom dei to bygningane bli?

– Dei to bygningane vil stå i nærleiken av kvarandre og kunne sjåast i samanheng. Med ein fullt utbygd vitenpark vil Tøyen vil bli ein fantastisk stad, er Ole Petter Ottersen overtydd om. 

– Vil visa kva ein regnskog er

Han ser også bygginga av eit nytt veksthus på Tøyen som ein del av ei av dei andre måla til Universitetet i Oslo.

– Eg er også glad for at forprosjektet til veksthuset er komen i gang fordi det er knytt til arbeidet med å gjera UiO til eit grønt universitet.  Barn og vaksne kan få kunnskap om både artsmangfald og om klimaendringar i eit nytt veksthus. Noreg bidrar til å bevara regnskogen i utsette område. Difor er det viktig å visa kva ein regnskog er, og kor viktig rolle den spelar i økosystemet vårt,  understrekar UiO-rektor Ole Petter Ottersen.

Emneord: Naturfag, Universitetspolitikk, Realfag, Veksthus på Tøyen Av Martin Toft
Publisert 10. sep. 2015 16:02
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere